Pedro Leitão deShook Resim SergisiALANistanbul, Pedro Leitão deShook’un resimlerine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı “Karanlıkta Karı Göremezsin” başlıklı sergisinde iç mekanda kurduğu ilişkiler, kendini dönüştürmesi ve dış mekanlarla kurduğu diyaloglar aracılığıyla İstanbul’un sosyal, politik ve kültürel hayatındaki anlam karmaşasında yatan gizliliği inceliyor.

Ses ve ışık enstalâsyonu ile birleşen sergide, deShook’un tuvallerinin yaratım sürecine bir pencere açarak halkın normalde görmediği ve yaratıcılığa götüren artistik süreçlerin toplumsal farkındalığını yükseltmeyi amaçlanıyor.

Ana sanatsal amaçlar

Sözde "öteki" coğrafi, geçici, linguistik, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel mekanlardaki daimi değiş tokuş, dinamik bir varoluş, direk yüzleşme ve daimi değiş tokuş içindeki bireyselliğimizin (ve "öteki" hakkındaki bilgimizin  görselliğinin) sınırlarını araştırmak ve değiştirmek ana amaçlardan biri olarak ifade ediliyor. Sanatçının “öteki” ile olan ilişkisini paylaşmak için toplumu davet etmek ve sonuç olarak o aynı “ötekileri” Marleau-Ponty’nin Algının Fenomolojisi  adlı kitabında tanımladığı gibi “dinamik bir varlığa” itmek ve o dinamik varlığın ziyaretçinin kendisiyle ve etrafındaki ötekilerle kurduğu ilişkilere dair algısının değerini yükseltmek de diğer bir amaç olarak belirtiliyor.

Sergide politik, askeri ve adli sistem arasındaki ilişkilerin bozulmasından dolayı sivil toplumda ateşlenen aldanma ve yabancılaşma;  kozmopolit ve “Avrupalı” bir İstanbul kimliği ile Doğu Türkiye’den gelen kitle göçü arasındaki değişmeyen tartışmalar, kargaşalar, anlam karmaşaları ve arzular; farklı kültürlerin İstanbul’un sosyal ve kültürel ağını örmesi ve bunun yapancılarda uyandırdığı masumiyet, merak ve çekim; birkaç politik, etnik, ve sosyal aktörde yaratılan tansiyonlar; şehrin coğrafyası ve özellikle de “zengin” ve “fakir” ile “modern” ve “eski” İstanbul arasındaki sınırlar; devlet, bireyler ve sanatsal özgürlük arasındaki ilişkiler inceleniyor.

Pedro Leitão deShook

deShook, Portekiz, Porto’daki Breyner 85’te A Pintura Contínua, Londra,’daki The Bank’te  Bireysel Mitolojiler, Kopenhag ve NY’ta Kör Limoncu, Triangle Project; Londra’da Bang Bang’de Soho değişme odası için Ses Enstelasyonu gibi birkaç kolektif ve bireysel sergiye katıldı
.
deShook’un kariyeri, Rowan Mersh, Sarah Van Gameren, André Principe, José Pedro Cortes, the London collective The Lipman Virus, Baba Zula gibi sanatçılarla ve The Architecture Ass., Gulbenkian Vakfı ve Romanya Kültür Enstitüsü gibi enstitülerle birlikte çalışmaları içeriyor. Geçmiş yıllarda, deShook’un çalışmaları, başarılı bir şekilde hem Londra’da (Oasis Nature Garden) hem de İstanbul’da (English Garden İstanbul) sergilendi.

Resimde çalışması küratör Marie Adjedj (Londra, Stokolm Paris) tarafından şöyle tanımlanıyor: “…deShook’un son resimlerinin konuları mitolojiye dalmaktadır. Bir tarafta, Sufizm’in sembolik karakterleri ve fikirleri ile ilgili konuların veya ve Batı ve Doğu kimliklerinin kültürel yapımı aracılığı ile. Diğer tarafta ise, bu konuları canlandırmak için kullanılan plastik araçların aracılığıyla. Çalışmaları, malzemenin katmanlarının birikimiyle karakterize edilmiştir. Bu sürekli devam eden coğrafi/katmanlama yapımı aracılığıyla Pedro sürekli seyircinin algısı ile oynamaktadır ve bu da onun anlayışının sürekli değişmesine yol açmaktadır. Tekstürlere dair bu ince ustalık, uzaktan bir bakışı veya tam tersi yakından bir bakışı davet eden genel bir araç olan büyük ölçekli bir tuval ile birleştirilmiştir. Böylece, resmin konusu, çalışmanın plastikliğinden içsel manasına doğru sürekli bir harekete maruz kalmakta ve değişmektedir. Bu sebepten dolayı, işaret ve belirtinin hareketliliği açısından Roland Barthes’in form ve içeriğin arasında oynanan saklambaç oyunu olarak tanımladığı mitin yapım sürecinin analizine gönderme yapmak gerekir. Estetik ve plastik araçların arasındaki tutarlı birleşme Pedro’nun çalışmalarının esas gücüdür.”

Pedro Leitão deShook (1973, Porto, Portekiz) Lizbon, Venedik, Londra ve İstanbul arasında yaşıyor. Porto Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu; Goldsmith’s College’de Sanat Psikoterapisi üzerine ve City & Guilds’de Playwork üzerine doktora yaptı..

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.