Philadelphia Amerika'yı Dünya Mirası Listesine TaşıdıABD'nin kuruluşuna temel oluşturan pek çok metnin kaleme alındığı 18. yüzyıl yapısı Independence Hall, UNESCO tarafından 1979 yılında Dünya Miras Alanı ilan edilmişti. Bir binanın ya da alanın bu unvanı kazanabilmesi için 10 seçim kriterinden en az birini karşılaması gerekiyor. Bu kriterlere göre söz konusu alanın tarihi, politik, kültürel, estetik, bilimsel ya da doğal özellikleri ile insanlık için "olağanüstü evrensel değer"e sahip olması lazım.

Her ne kadar UNESCO, Dünya Mirası Kentleri'nin seçiminde direkt rol oynamasa da OWHC, bir Dünya Mirası Kenti'nin en az bir Dünya Miras Alanı'na sahip olmasını şart koşuyor. Organizasyon, 6 Kasım 2015 tarihinde Peru'da gerçekleşen 13. yıllık toplantısında, politik önemi nedeniyle Philadelphia'yı, 266'yı aşkın kentin yer aldığı Dünya Mirası Kentleri listesine ekleme kararı aldı.

Dünya Miras Kenti olmak ne anlama geliyor?

Peki üye kentler bu unvandan ne gibi bir fayda sağlıyor? Ağa dahil olan belediyeler, OWHC aracılığıyla kültürel varlıklarını nasıl koruyacakları ve miras turizmini nasıl teşvik edecekleri konusunda bilgi paylaşımında bulunabiliyor. UNESCO Dünya Mirası Alanı ve OWHC üyeliği, kentin kültürel mirasını daha görünür kılarak, insanları bu bölgeleri ziyaret etmeye teşvik ediyor.

Öte yandan, seçilen kentler artan ziyaretçi sayısını karşılayacak turizm altyapısına sahip olmadığı zaman miras alanları zarar görebiliyor. OWHC'ye ilişkin bir diğer eleştiri ise, listenin derin bir 'Eurocentrism' (Avrupa-merkezcilik) içermesi...