Polisan, Türk Sürdürülebilirlik Kodu’na Uygulama Partneri OlduSürdürülebilirlik kavramını markasına ve hizmetlerine entegre etmeyi benimseyen, bu amaçla çevresel sürdürülebilir üretim prensibiyle stratejilerini ve yatırımlarını her aşamada ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan artı değer yaratacak şekilde oluşturan ve kurduğu yönetim sistemleri ile bu çalışmalarını güvence altına alan Polisan Holding, Türk Sürdürülebilirlik Kodu’na uygulama partneri oldu. 

Türkiye’deki sürdürülebilirlik raporlama anlayışını şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak olan Sürdürülebilirlik Kodu, kriterlerini ülkesel ve bölgesel koşullar dikkate alınarak oluşturuluyor. Bu süreçte, platform ile Polisan Holding uygulama partneri olarak, Kod’un gelişmesine katkıda bulunacak, sürdürülebilir iş modelleri ve uygulamalarla ilgili deneyimlerini paylaşacak; ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik perspektifinde çalışmalarını geliştirmeye devam edecek.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Küresel Raporlama Girişimi’ni (GRI), Sosyal Raporlama Standartları’nı (SRS), Avrupa Finansal Analistler Dernekleri Federasyonu (EFFAS) raporlama standartlarını yöntem olarak benimseyen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, globalde de Türk şirketlerine paydaşları ile ortak dilde konuşmaya devam etme imkanı sağlayacak.

Polisan Holding Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Dilek Sarıaslan, Holding olarak Türkiye’de vizyoner bir yaklaşımla kurulan platformun Uygulama Partneri olmayı çok değerli bulduklarını söyledi.