Prof. Dr. Bülent Özer Anısına Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu

Görselde kullanılan Özer heykeli, Prof. Nusret Suman tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)’de Mesleki Temel Eğitim disiplinini de başlatmış olan Prof. Dr. Bülent Özer, çalışmalarını özellikle kültür, sanat, mimarlık ve mimari tasarım kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştırmıştı. Özer, bu alanlarda çok sayıda kitabın, dergi özel sayılarının, yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış bilimsel yazının sahibidir.

Araştırmalarının büyük çoğunluğunda mimarlığın ve sanatın yakın geçmişini yepyeni görüş, yöntem ve terminoloji ile irdelemiş olan Prof. Dr. Bülent Özer’in anısına düzenlenen sempozyum, bu nedenle, kendisinin başlıca ilgi alanı olan çağdaş mimarlık ve sanat konularına ayrılmıştır. 

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Ayla Antel (Başkan)
Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol
Prof. Dr. Deniz İncedayı
Prof. Dr. Filiz Özer
Yrd. Doç. Dr. Efe Duyan
Arş. Gör. Sinan Tarakçıoğlu

Reklam Goruntulenme Bolumu

Sempozyum Programı:

30 Mart Perşembe

10:30 - 11:00  Açılış Konuşmaları

11:00 - 12:30  I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz İncedayı
Prof. Dr. Filiz Özer / Prof. Dr. Bülent Özer ve Prof. Dr. Filiz Özer'in 'Çağdaş Mimaride Sübjektif Davranışlar' Üzerine Düşünceleri
Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Hasol / Mimarlık Sanat Değil mi?

12.30 - 12.40  Tartışma

12:40 - 13:30  Öğle Arası

13:30 - 14:30  II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Beril Anılanmert
Prof. Meriç Hızal / Kamusal Alanda Mekânlaşmış Heykel İçin İki Öneri
Y. Mimar - Müzisyen Erol Evgin / Mimarlık ve Müzik

14.30 - 14.40  Tartışma

14:40 - 15:00  Kahve Molası

15:00 - 16:00  III. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ebru Özeke Tökmeci
Y. Mimar Cafer Bozkurt / Sinan'ın Kılıç Ali Paşa Hamamı: Restorasyonu ve Güncellemesi
Prof. Dr. Ayla Antel / Tümdengelim ve Tümevarım Kavramlarının Mimari Tasarıma Yansımaları

16.00-16.10 Tartışma

31 Mart Cuma

10:00 - 11:00  IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema Ergönül
Prof. Işık Aydemir / Europa Nostra ve Kültürel Miras
Prof. Dr. Suha Özkan / Çağcıl Mimarlığımızda Neler oldu? Neler olmadı?

11.00 - 11.10  Tartışma

11:10 - 11:30  Kahve Molası

11:30 - 12:30  V. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Ayşegül İzer
Prof. Süleyman Saim Tekcan
Güzel Sanatlar Fakültesi: Öncesi ve Sonrası
Doç. Mehmet Sinan Niyazioğlu
Garip ve İkinci Yeni'de Yeni Mekan

12.30 - 12.40  Tartışma

12:40 - 13:50  Öğle Arası

13:50 – 14.50  VI. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet Binan
Y. Mimar Ayşe Hasol Erktin / 20’nci Yüzyıl’da Öğrendiklerinizi Unutun
Dr. Y. Müh. Mimar Doğan Tekeli / Tekeli-Sisa Mimarlığına İçten Bakış

14.50 - 15.00  Tartışma

15:00 - 15:20  Kahve Molası

15:20 - 16:20  VII. Oturum
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Elvan Gökçe Erkmen
Prof. Dr. Ömer Gülsen / Mimaride Brütalizm Üzerine
Prof. Gündüz Gökçe / Strüktür ve Eklektisizm

16.20-16.30  Tartışma 

Facebook etkinlik sayfası için tıklayın.

Prof. Dr. Bülent Özer hakkında:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Özer İstanbul'da, Kadıköy'de doğmuştur. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi' ni bitirdikten sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi' nde mesleki öğrenim görmüş; bu Fakülte'de asistanlık yaparak doktorasını vermiş; yabancı misafir profesörlerin yardımcılığını üstlenmiş; burslu (DAAD) ve davetli olarak Berlin ve Viyana Teknik Üniversiteleri' nde çalışmıştır. 1964 yılı sonundan itibaren DGSA'da Mimarlık Tarihi Kürsüsü' nün yönetimiyle görevlendirilen Bülent Özer, iki yıl sonra burada Mesleki Temel Eğitim disiplinini başlatmıştır. Kendisi, 1964-72 yılları arasında İTÜ Teknik Okulu Mimarlık Bölümü'nde de mimarlık ve sanat tarihi derslerinin tümünü okutmuştur.

Çalışmalarını özellikle sanat, mimarlık ve mimar dizaynlama kuramı, metodolojisi ve sistematiği üzerinde yoğunlaştıran Bülent Özer, bu alanlarda üç kitabın, dergi özel sayılarının, içeride ve dışarıda yayımlanmış çok sayıda bilimsel yazının müellifidir. "Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir deneme" (İTÜ Mim. Fak. Yayını) başlıklı doktora tezi mimarimizin son yüz elli yıllık geçmişini ilk defa bilimsel bir anlayışla uluslararası norm ve kriterlere dayanarak ele alıp incelemiş, sistematize etmiş, böylece başkalarınca da hâlâ izlenip uygulanan bir görüş, yöntem ve
terminolojinin öncüsü olmuştur. Öte yandan, 1961 yılında yayımlamaya başladığı "Mimarlık ve Sanat" dergisi ile bu alanda yeni ve çağdaş bir anlayışın yeşermesini sağlamış; bunu MİMARLIK dergisi yayın komitesindeki çalışmalarıyla YAPI dergisinde 1973'den bu yana süregelen yayın kurulu üyeliği izlemiştir.

Bülent Özer yurt içinde ve dışında birçok seminer, sempozyum ve kongreye katılmış, bunlardan bazılarını bizzat düzenlemiş; dışarıda çağrılı olarak başta Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İtalya gelmek üzere, çeşitli ülkelerde ders ve konferanslar vermiş; muhtelif ulusal ve uluslararası ödüllendirme jürilerinde üyelik yapmış; yurt içinde ve dışında, kültürel amaçlı birtakım kuruluş, vakıf, dernek, kurul ve komitelerde de, başkanlık dahil, çeşitli görevler üstlenmiştir.

Kendisi Avusturya Cumhurbaşkanlığı' nın 1. sınıf Bilim ve Sanat; Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı nın 1. sınıf Liyâkat; Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Légion d'Honneur; İtalya Cumhurbaşkanlığı' nın "Cavaliere Ufficiale" Liyâkat; Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Palmes Académiques", ve yine bu ülkenin Kültür Bakanlığı' nın "Arts et Lettres" nişanları ile bunlara bağlı ünvanlara sahiptir.