RECODE'24RECODE (Reconstruction and Demolition) etkinliği, İlkbaretim ve Civilistanbul gibi Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yapı Kulübü'nün marka etkinliklerinin bir devamı olarak düzenlenen bir etkinlik serisidir. Bu etkinlik, öğrencileri çeşitli konularda ve kavramlar çerçevesinde şehirlerin ve çevrenin sorunlarıyla tanıştırmayı, çözüm önerilerini öğretmeyi ve aynı zamanda öğrencilere bölümlerinin dışında geçmiş ve günümüzün sorunlarını ele alma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Şehir Bölge Planlama, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mühendislik ve Mimarlık gibi farklı disiplinlere mensup öğrenciler arasında multidisipliner bir ortam yaratmayı hedefleyen RECODE, geçtiğimiz yıllarda Afet ve Risk Yönetimi ile Kültür ve Kimlik konularıyla büyük ilgi görmüştür.

20-21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan RECODE’24, geniş bir kitle için özenle hazırlanmaktadır. RECODE’24, Ritim: Mekansal Harmoni temasıyla, seminer ve panel oturumlarıyla düşünme, daha farkında olma, sorgulama ve bilinçlenme; workshoplarla deneyimleme, eğlenme, deneyerek öğrenme; BİENAL kapsamında müzik, sanat, sergiler, fuaye ve kolektif çalışmalarda yer alma, eğlenme, öğrenme, gelişme, geliştirme, verim alma, sorunları anlama, çözüm üretme ve geçmişin ve günümüzün önemli konularını ele alma fırsatı sunan ve hedefleyen değerli bir "ORTAK ÖĞRENME" platformudur.

Sınırlı sayıda kontenjan ile 19 Mayıs 2024 saat 20:00'a kadar devam edecek başvurular için tıklayınız