Rekabet Kurulu 15 Yılda 189 Soruşturma TamamladıRekabet Kurumu'ndan internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un temel amacının teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği karar ve eylemleri yoluyla ortaya çıkacak rekabet kısıtlamalarının yasaklanması, herhangi bir piyasada hakim durumda olan bir teşebbüsün bu hakimiyetini kötüye kullanmasının engellenmesi ve bazı birleşme ve devralma işlemlerinin denetlenerek yeni tekeller yaratılmasının önüne geçilmesi olduğu belirtildi.

Kurum'un piyasalarda rekabetin sağlanması ve korunması amacıyla, kuruluşundan bu yana geçen 15 yılda karar alma organı olan Rekabet Kurulu aracılığıyla toplam 189 soruşturma dosyasını tamamlayarak nihai karara bağladığı bildirilerek, şunlara yer verildi:

''15 yılda hakkında en çok soruşturma yürütülen ana gruplar sırasıyla 'Ulaştırma', 'Gıda, Tarım, Yiyecek, İçecek', 'İnşaat Malzemeleri' ve 'İlaç, Sağlık Hizmetleri ve Ürünleri' oldu. 24 soruşturmanın yürütüldüğü 'İnşaat Malzemeleri' ana grubu altında 15 soruşturma çimento/hazır beton pazarında, 9 soruşturma ise aralarında başlıca alçı ve alçı taşı, seramik, kum, tuğla, kilit olan pazarlarda tamamlandı''.
    
Üçüncü en büyük ceza çimento/hazır beton sektörüne
    
''Tamamlanan 189 soruşturmanın 146'sı 4. madde, 38'i 6. madde, 5'i ise 4. ve 6. maddeler kapsamında yapıldı. 189 adet soruşturma dosyasının ortalama tamamlanma süresi 434 gün (14,5 aydır) olup, bu soruşturmalarda ortalama olarak 3 uzman görev aldı. Soruşturmalar neticesinde toplam 865 milyon 558 bin 825 lira ceza verdi. Kurul, 15 yıllık uygulama süresince miktar bakımından en yüksek cezayı 'otomotiv sanayi', ikinci ve üçüncü en büyük cezaları ise 'telekomünikasyon' ile 'çimento/hazır beton' sektörlerinde verdi. 2011 yılı ise yaklaşık 460 milyon lira ile toplam ceza bakımından en yüksek miktarda cezanın verildiği yıl oldu.''
    
Ceza verilen teşebbüs sayısı 802 oldu
    
Kurul'un 189 soruşturmanın 50'si sonucunda ya 4054 sayılı Kanunun ihlal edilmediği ya da yeterli bulguya ulaşılamadığı gerekçeleriyle para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdiği belirtildi. Pişmanlık Yönetmeliği'nin 4 soruşturma dosyasında uygulandığı ve anılan soruşturmalar sonucunda pişmanlık başvurusunda bulunan dört ayrı teşebbüse ya hiç ceza verilmedi ya da cezalarında indirim yapıldı.

Yürütülen 189 soruşturma sonunda 15 yılda ceza verilen teşebbüs sayısı 802 olurken, 2008 yılı sonrasında ihlalde belirleyici etkisi olduğu tespit edilen 2 kişiye ceza verildi. Kurul'un nihai soruşturma kararlarına karşı açılan dava sayısı 986'yı bulurken, bunların 461'i usulden, 7'si ise esastan iptal edildi. 986 davadan 215'inde yürütmeyi durdurma istemine kabul, 19'unda kısmen kabul kısmen ret, 522'sinde ise ret kararı çıktı.