ResilienCity: Yaşayan Bir Kent Olarak İnovasyon BölgesiThe International Living Future Institute tarafından 2010 senesinde başlatılan “Living City Design Competition” kentlerin geleceği için sürdürülebilir plan ve tasarım arayışında… map-lab firmasının önerisi ise; ResilienCity… ResilienCity, yapılaşmış çevreye eklemlenecek olan yeni bir komşuluk birimi ve yeşil alanlarıyla 300.000 kişiye hizmet verecek konut ve ticaret alanları yaratarak Boston kentinin “İnovasyon Bölgesi” için bir gelecek vizyonu kurguluyor.Bu kapsamda “bütüncül düşünmenin” önemine vurgu yapan Map-lab firması; “Bireysel fayda odağında yaşamayı bırakmalı ve kültürel anlamda zengin, sağlıklı ve adil yaşam alanları oluşturabilmek adına toplum olarak nasıl bir araya gelebileceğimizi keşfetmeye çalışmalıyız. Bunu yapabilmek için ise ‘doğa’ya geri dönmeliyiz” diyor.Firmanın Boston İnovasyon Bölgesi için geliştirdiği tasarım; kanallar aracılığıyla 40 hektarlık bir alanın denize iade edilmesini ve çatı bahçeleri ile yaşayan duvarların “living walls” süreklilik arz edecek biçimde kurgulanmasını kapsıyor. Bu tasarım aracılığıyla bölgenin, uzun süre önce kaybetmiş olduğu ekolojik yapısı yeniden canlanacak ve rekreasyon alanı ile yeşil çatı kullanımları bölgeye toplam 140 hektarlık yeşil alan kazandıracak.Su

Firmanın ‘sıfır karbon’ stratejisi mevcut bir otobüs tünelini 20 milyon galonluk bölgesel su sarnıcına çevirmeyi de kapsıyor. Bununla birlikte, kanal bölgesinde yer alan konut gelişim bölgesinin sahil şeridi boyunca yenilemesi ve mevcut granit dalga kıranların oluşturduğu sert yüzeylerin ortadan kaldırılması aracılığıyla akiferler, yeniden yapılandırılmış sulak alanlar sayesinde şarj edilebilir geçirgen bir yüzey oluşturacak.Enerji

Enerji stratejisi ise bölgenin ihtiyacı olan enerjisinin 4 katı büyüklüğünde bir enerji teminini mümkün kılacak. Proje bunu çeşitli bileşenleri kullanarak yapacak: Binaların çatısında ya da yollarda kurulacak fotovoltaik sistemler, biogaz için kullanılacak organik atıklar ve her bir farklı bina ölçeğinde uygulanabilecek MicroCHP stratejileri.Sağlık

ResilienCity bütün ziyaretçilerini, çalışanlarını ve yerel halkını sağlık konusunda aktif ve eğitimli olmaya teşvik edecek biçimde planlanacak. Araç trafiği, toplu taşımanın artırımı aracılığıyla büyük ölçüde azaltılmış olacak. Bununla birlikte proje kapsamında bir takım ‘carfree’ bölgeler oluşturulacak. Ulaşım, toplu taşım ile birlikte bisiklet yolları ve “Schweeb” adı verilen inovatif, yerden yüksekte hareket eden bisikletlerle desteklenecek. Bu strateji kapsamında ayrıca, sanayi araçları yeni bir eko-endüstri bölgesine taşınacak.Malzeme

Plana dair stratejinin önemli bir kısmını mevcut binaların yeniden kullanımı oluşturuyor. ResilienCity’de bulunan tüm binalar kent sakinleri için kullanım değeri sağlayan bir yapı kullanım etiketi içerecek. Söz konusu etiket; enerji, su, atık konusunda bilgi sağlayacak ve “kırmızı listede” yer alan malzemeler konusunda kent sakinlerini uyaracak.Estetik

Proje; doğa, sağlık, yapılar ve toplum hakkında eğitim fırsatları sağlayacak. Binalarda bulunacak olan kullanım etiketi ve iş yerlerinde yer alacak işlevsel ekosistem diyagramları bir taraftan fiziksel işaretleme sağlarken diğer taraftan sürekli artan talep karşılığı bilgileri saklayacak. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların talepleri doğrultusunda güncellenecek.

Projeye henüz araştırma aşamasında olan “carbon card” da dahil edilecek. Bu kart aracılığıyla sözleşme ve izleme aktiviteleri için bir model geliştirilmiş olacak ve hem ekonomik hem de ekolojik anlamda maliyetlerinin örtük bir sentezini kapsayacak.

Bu haber; arch daily ve map-lab firmasının resmi internet sitesinden derlenmiştir.