Resmi Onaylı KatliamTrabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu, Doğu Karadeniz’de bir çevre katliamına izin verdi. Çamlıhemşin 1. Derece Sit Alanı’nda bulunan yaylaları birbirine bağlamak için 1976’da yapımına başlanan yol çalışmaları, bitimine 3 kilometre kala terk edildi. Yeni bir güzergahta dozerler, tarihi patikayı ve ağaçları yok ederek ilerlemeye başladı. Yaylalarda yaşayan vatandaşlar yeni yolun çevre felaketine yol açacağını belirterek Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sit alanında dozer
Rize Özel İdare Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yazısı üzerine yol yapım projesini görüşen Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, 22 Eylül’de verdiği sit alanındaki Hazindak-Samistal yaylaları arasında genişliği 5 metreyi geçmeyecek şekilde yol yapılabileceğine ilişkin karar uyarınca, Rize İl Özel İdaresi’ne ait dozerler 13 Ekim’de çalışmaya başladı. Ancak karar Hazindak-Samistal arasında yol yapılması öngörülürken, çalışmanın Sal-Hazindak yaylaları arasında başlaması dikkat çekti.

Ağaçları kesecekler
Çalışmalar süresince binlerce ağacın kesilmesi öngörülürken, bölge halkı katliama isyan ediyor. 1976’da yapımına başlanan Palovit Vadisi ile Hazindak Yaylası arasındaki yolun son kalan 3 kilometrelik kısmı bitirilirse yol sorunu kalmayacağını söyleyen bölge halkı, gereksiz yeni bir yol yapımına başlanarak çevre felaketine dikkat çekiyorlar. Yaylalarda yaşayan vatandaşların savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, koruma amaçlı imar planı yapılmadan sit alanı içinde fiziki müdahele sayılacak herhangi bir girişime izin vermesinin yasa gereği mümkün olmadığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Şu anda birinci derece sit alanları içinde, Fırtına ekosistemi içinde hiçbir bozulmaya maruz kalmamış, doğal yaşlı ormanların en güzel örneklerinin sergilendiği bir güzergahtan ve üstelik insanlık tarihi kadar eski kadim patika yola zarar verilerek çalışmalar başlamıştır. Kurulun kararı Hazindak -Samistal Yaylaları arasına ilişkin olup, dozerlerin çalıştığı Sal Pokut Yaylası, Hazindak arısında izin yoktur. Yolu inşa ettirenler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na açık bir muhalefette bulunmaktadırlar."

2 ayrı suç duyurusu
Yörenin 1998 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildiği ileri sürülen dilekçede, 2006 tarihine kadar koruma amaçlı imar planı yapılmamış olduğundan yasanın açık hükmü gereği kurulun kararının yasaya aykırı olduğu da vurgulandı. Yaşananları ’İkinci Fırtına Deresi katliamı’ olarak değerlendiren yaylalardaki vatandaşlar, suç duyurusunun ardından ayrıca Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yol yapımına ilişkin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Trabzon İdare Mahkemesi’ne aynı gerekçelerle dava açtı.