Rusya Federasyonu Gümrük Tarifesinde Değişiklik

T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği kaynaklı bir yazıda; Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı ürünlerin gümrük vergi oranlarını değiştirecek olan Hükümet Kararnamesinin 01.06.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı bildirilmiştir. Anılan Kararnameye göre;
1. 30 Kasım 2001 Tarih ve 830 Sayili Rusya Federasyonu GTİP bazındaki Gümrük Tarifesine dair Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesinde ekli 1 (daimi olarak uygulanacak) ve 2 (9 ay süre ile uygulanacak) nolu listelerde* yer alan değişikliklerin yapılmasını,
2. 22.10.1997 tarih ve 1347 sayılı Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesinin 1. maddesinin 2. Bendinde** yer alan hususların, bu Kararnamenin 1. maddesinde öngörülen gümrük vergisi oranlarındaki değişiklikleri kapsamadığını kararlaştırmıştır.
3. Bu Kararname, yayınladığı tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girecektir.
* Ekler Resmi Gazetede bilahare yayınlanacaktır.
** Söz konusu Kanunun 1.Maddesinin 2.bendinde gümrük vergisi oranlarında yapılacak artışla ilgili Rusya Federasyonu Hükümeti Kararlarının 180 gün sonunda yürürlüğe girebileceği karara bağlanmıştır.
------------------------
T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği kaynaklı bir yazıda; Rusya Federasyonunda 28.10.1999 tarih ve 1998 sayılı Hükümet Kararnamesinde değişiklik yapılması ve (7201-7203) ve (7205-7229) nolu fasıllar altında yer alan ürünlere uygulanmakta olan ihraç vergilerinin 30.6.2002 tarihi itibariyla kaldırılmasını öngören 28.05.2002 tarih ve 355 sayılı Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesinin 31.05.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı bildirilmektedir.
Anılan Kararnameye göre;
1. Rusya Federasyonu'ndan BDT Gümrük Birliği ülkeleri dışına ihraç edilen mallara ihraç gümrük vergisi uygulamasına dair 28.10.1999 tarih ve 1198 sayılı Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesinde yer alan demirli metaller (GTİP: 7201-7203, 7205-7229) için uygulanmakta olan ihraç gümrük vergileri kaldırılmıştır.
2. Bu Kararname, yayınlandığı tarihten itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecektir.