Sağlıklı ve Güvenli İşyerleri Fotoğraf Yarışması 'Riskleri Önlemeye' Odaklanıyor1600’ün üzerinde başvurunun gerçekleştiği 2009 yarışmasının başarısının ardından, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), işyerinde sağlık ve güvenlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla, fotoğraf yarışmasının ikincisini düzenliyor. Yarışma, “çalışanlar ve işverenlerin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla nasıl birlikte çalışabileceklerini göstermek” amacıyla, özellikle risk önlemeye odaklanan 'işyerinde sağlık ve güvenlik' temalı başvurulara açık. Yarışmaya katılmak isteyen profesyonel veya amatör tüm fotoğrafçılar, başvurularını 31 Ağustos 2011 tarihine kadar www.osha-photocompetition.eu web sayfasından yapabilirler.

Profesyonel fotoğrafçılar ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri, başvuruları değerlendirerek, 3.000 Euro ödül kazanacak olan birinciyi belirleyecek. Yarışmanın ikincisi ve üçüncüsü ise; sırasıyla 2.000 Euro ve 1.000 Euro ödül kazanacak. Bu yıl ilk defa, 21 yaşın altındaki en iyi yarışmacıya da 1.000 Euro tutarında 'Gençlik Ödülü' verilecek.

Yarışma, 27 AB ülkesinin yanı sıra EFTA (İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve İsviçre) ile altı aday ve potansiyel aday ülkelerden (Hırvatistan, Türkiye, Sırbistan, Karadağ,  Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Arnavutluk) başvurulara açık. Eylül 2011’de belirlenecek olan yarışmada dereceye girenler, Kasım 2011’de Bilbao’da gerçekleştirilecek olan Sağlıklı İşyerleri Kampanyası kapanış toplantısında duyurulacak.

EU-OSHA Başkanı Dr. Jukka Takala, yarışmaya verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi: “Geçtiğimiz yıllarda AB içinde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalık artmıştır. Buna rağmen, çalışanların işyeri risklerine karşı korunmasını garanti etmek için yapılması gereken çok şey var. Bu yıl yarışmanın ikincisini düzenleyerek, ‘iş sağlığı ve güvenliğinin Avrupa çapında nasıl algılandığı’ konusunda net bir resim görmeyi amaçlıyoruz. Gençlik ödülünün eklenmesinin amacı ise; iş güvenliği mesajının, Avrupa’daki gelecek nesil işverenlere aktarımını sağlayarak, onların çalışma hayatında karşılaşacakları mesleki risklerden korunmalarına yardımcı olmaktır”.

Fotoğraf yarışması ile ilgili bilgilere, Türkçe olarak http://osha.europa.eu/tr/about/competitions/european-photo-competition-2011/ adresinden erişilebilir.