Salda Gölü Yapılaşma Olmadan KorunacakÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı. 1989'da "1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı" ilan edilen Salda Gölü ve çevresi, yeni sit ve ÖÇK kararlarıyla daha da fazla gözetim altında tutulacak. Gölün eski sit alanı 5 bin 898 hektar iken yeni yapılacak çalışmalarla bu oran 8 bin 474 hektara ulaşacak.

Ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirlenen ÖÇK kapsamına da alınan Salda Gölü, bu sayede insan kaynaklı olumsuz etkilere karşı daha fazla korunacak.

Reklam Goruntulenme Bolumu


61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü bulunuyor
Salda Gölü'nün ÖÇK bölgesi ilan edilmesiyle o bölgenin yoğun insan baskısı altında kalması ve geri dönüşü mümkün olmayan çevresel sorunların yaşanması engellenmiş oldu. Göl etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı geriye çekildi. Kıyı şeridi bir santimetrekare dahi istisna olmayacak şekilde koruma altına alındı. Bünyesinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türünü barındıran gölün ÖÇK alanı ilan edilmesiyle biyoçeşitlilik araştırmalarına ve planlama çalışmalarına başlandı.

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kirlilik tehdidiyle yüz yüze gelen ve çevresinde düzensiz yapılaşmalar ortaya çıkan Salda Gölü'nde, insan kaynaklı olumsuz izler birer birer silinmeye başlandı. Bölgede, düzensiz yapılar kaldırıldı, çöpler toplanmaya başlandı ve araç girişi yasaklandı. Burdur Valiliği başkanlığındaki komisyon tarafından haftada iki gün çevre ve imar kirliliğinin önlenmesi için rutin denetimler gerçekleştiriliyor.