Salda için Risk Oluşturan Maden İznini Danıştay İptal Etti

(Fotoğraf: AA)

Burdur’un Eşeler yaylasında yapılmak istenen kalker ocağına verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına Isparta 2. İdare Mahkemesi’nin ardından Danıştay 4. Dairesi de ret kararı verdi. Karar üçe iki oy çokluğuyla alındı.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre; son yıllarda kirletilmesi ve ekolojik yapısının bozulmasıyla gündeme gelen Salda Gölü için çevrecilerin ve köylülerin mücadelesi devam ediyor. Zontaş Zonguldak Taş Kömürü şirketi tarafından Eşeler Yaylası’nda yapılmak istenen kalker ocağına karşı açılan dava Danıştay 4. Dairesi’nin kararıyla kesinleşti. Aralık 2022’de şirkete Burdur Valiliği tarafından verilen ÇED gerekli değildir kararını, bölgede yaşayanlar yargıya taşımıştı. Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde iptali talep edilen ÇED kararı için projenin bulunduğu alanda bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Bilirkişi raporunda da kalker ocağı projesinin ormandan, su kaynaklarına ve Salda Gölü’ne kadar doğada olumsuz etki yaratacağı raporlanmıştı. Isparta 2. İdare Mahkemesi de bilirkişi raporu doğrultusunda karar vermiş, Valiliğin şirkete verdiği ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetmişti. Valilik ilk derece mahkemesini temyiz ederek süreci Danıştay 4. Dairesi'ne taşımıştı.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Burdur Barosu ile Türkiye Ormancılar Derneği’nin müdahil olduğu davayla ilgili Danıştay 4. Dairesi Burdur Valiliğinin temyiz talebini reddetti. Danıştay 4. Dairesi açıkladığı kararda ilk derece mahkemesinin verdiği kararı aynen onadı.

İlk derece mahkemesinin kararında ise şu ifadelere yer verilmişti: “İdare Mahkemesince verilen kararda; yaptırılan keşif ve bilirkişi neticesinde hazırlanan bilirkişi raporu ile dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, dava konusu proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının su kalite ve miktarını olumsuz yönde etkileyeceği belirlenmiştir. Proje tanıtım dosyası kapsamında sahanın bitki örtüsünün doğru belirlenmediği, proje alanında bulunan ormanların yok edilmesi durumunda yerüstü ve yeraltı su rezervlerinin zarar göreceği saptandı. Ormanın hidrolojik fonksiyonunun olumsuz etkileneceği ve Salda Gölü'nü besleyen su kaynaklarının yok olmasına neden olacağı, sahada bulunan endemik bitki türlerinin yok olmasına neden olacağı, tarımsal ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyeceği sonucuna varılmıştır.”

Haberin tamamına linkten ulaşılabilir.