Sektöründe Küresel EPD Alan İlk Şirket OlduBitümlü hafif çatı kaplama çözümleri üreticisi Fransız Onduline Group (Onduline SA), ürettiği yüksek dayanımlı çatı kaplama ürünlerinin çevre dostu özelliklerini uluslararası arenada kanıtladı. Onduline SA, ürünlerinin beşikten kapıya (hammaddelerin elde edilmesinden nihai ürünün fabrika kapısına kadar ki süreçleri) tüm aşamalarının çevresel etkilerini ölçtüren Onduline SA, EN 15804 Avrupa normu uyumlu Çevresel Ürün Beyanı (EPD - Environmental Product Declaration) belgesini aldı.

Onduline çatı kaplama ürünlerinin 2014 yılı üretim verilerinin kullanıldığı çevresel ürün beyanı çalışmasında, karbon ayakizi başta olmak üzere birçok çevreseletkisi incelendi. Sonuç olarak, 1 metrekarelik ürünün küresel ısınma potansiyeli (Global Warming Potential - GWP) 4.30 kg karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

8 fabrikanın verileri ölçüldü

Söz konusu çalışma, farklı ülkelerdeki (Amerika, Brezilya, Fransa, İspanya, Malezya, Polonya, Rusya, Türkiye) 8 ayrı fabrikanın verilerini inceleyerek gerçekleştirilen özel bir araştırma olarak dikkat çekiyor. Onduline SA’nın çevre dostu üretimini tescilleyen EPD Belgesi, sürdürülebilirlik danışmanlık firması Altensis tarafından yapılan çalışması sonucu başarı ile tamamlandı. 8 ülkede yer alan fabrikaların ortalama verisini içeren Onduline SA EPD'si, IBU (Alman Bina ve Çevre Enstitüsü- Institut Bauen und Umwelt e.V.) EPD programı tarafından 7 Eylül 2016 tarihinde yayınlandı.

EPD nasıl alınıyor?

Çevresel Ürün Beyanları (EPD’ler), ISO 14025 standardına göre Tip III belge olarak tanımlanıyor. EPD’ler ürün ya da servisin çevre performansını ISO 14040-44 standardı çerçevesinde belirlenmiş parametrelere göre yaşam döngüsü değerlendirmesi (Life Cycle Assessment - LCA) yöntemini kullanarak bir ürün veya hizmetin çevresel performansını değerlendiren ve beyan eden bildirimler olarak adlandırılıyor.

Ticaret odaklı (B2B: Business to Business) bu belgeler, üreticinin sağladığı bilgilerden bağımsız olarak hazırlanır ve ilgili EPD programı tarafından atanan bağımsız üçüncü parti doğrulayıcılar tarafından onaylanır. EPD’lerin hazırlanmasında Ürün Kategori Kuralları (PCR: Product Category Rules) esas alınır.

EPD’ler yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının çevresel performansı için bilgi sistematiği sunup binaların sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde sağlıklı ve güvenilir bir alt yapı oluşturuyor. EPD belgesine sahip ürünler ulusal ve uluslararası yeşil bina pazarlarında rekabet avantajı sağlıyor. Ürünlerine EPD alan şirketler, müşterilerine yeşil bina sertifikalandırmasında (LEED, BREEAM, vb.) artı puan kazandırmış oluyor.

Reklam Goruntulenme Bolumu