Sinop Nükleere Karşı KararlıNükleer Karşıtı Platform’un çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları, dün Sinop’ta, yapımı planlanan nükleer santrala karşı bir miting düzenledi. “Sinop nükleer Santral İstemiyor” sloganının ön plana çıktığı mitinge katılım oldukça yoğun oldu.

Birgün Gazetesi'nin haberine göre, Mitinge Birleşik Haziran Hareketi, CHP, EMEP, SYKP, ESP, Sinop Barosu, Halkevleri, İstanbul Demokrat Sinoplu Dernekleri Platformu, ADD, ÇYDD, Greenpeace, Küçük Çekmece Sinoplular Derneği, Samsun Devrimci 78’liler Derneği ve Samsun Hayır Buluşması gibi kurumlar destek verdi.

Diyojen Heykeli'nin önünde buluşarak Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyen yurttaşlar “Nükleere karşı omuz omuza”, “Susma haykır nükleere hayır”, “Nükleer santral ölüm demektir” sloganları attı.

Mitingde, Sinop Nükleer Karşıtı Platform adına Murat Şahin, TMMOB adına Cemalettin Küçük, Şehir Plancıları Odası adına Orhan Sarıaltun, Sinop Nükleer Karşıtı Platform adına Can Ergün, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği adına da Avukat Mehmet Horuş konuşma yaptı.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Şahin şöyle konuştu: “Sinop, nükleer bataklığa sürükleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Siyasi iktidar bu konuda her türlü hukuksal denetimden kaçmaya çalışıyor. Çernobil ve birçok yıkıcı kazalara rağmen nükleerde ısrar ediliyor. Nükleer hem çok tehlikeli hem pahalı, hem dışa bağımlı enerjidir. Ülkemizin buna ihtiyacı yoktur. Nükleer santrala izin vermeyeceğiz.”