Siyanürlü Toprağın Depolanmasında Geçirmezlik Tabakası Yok

(Fotoğraf: AA)

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait altın madeninde 13 Şubat’ta yaşanan siyanürlü toprak kayması sonucunda akan malzemenin geçici olarak depolanacağını açıkladı. Üç bölgeye taşınacak siyanürlü toprakla ilgili TMMOB ise Bakanlıktan bilgi talep etti. Bakanlıktan verilen yanıtta, geçici depolama alanlarının ikisinin zeminine kil tabaka işlemi uygulanırken yalnızca birine membran (geçirmezlik) tabakası serileceği ifade edildi. TMMOB, siyanürlü toprağın geçirimsiz olmayan şekilde depolanmasıyla ilgili işlemlerin çevrede yaratacağı ve geri dönüşü olmayan sonuçları nedeniyle ‘derhal’ durdurulmasını talep etti.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre; 13 Şubat’ta meydana gelen siyanürlü toprak kaymasından sonra bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi (10 milyon metreküp) olduğunu söyledi. Siyanürlü toprağın depolanacağı yerlerle ilgili ise yeni çevre tehditlerinin oluşmasına TMMOB avukatları itiraz etti.

TMMOB avukatları Ekin Öztürk ve Ferhat Çelepkolu, “Kayan malzemenin geçimli bir zemine sahip olan mermer ocak üzerine gerekli geçirimsizlik sağlanmadan depolanması doğal çevre ve canlı yaşamında telafisi imkansız tahribata sebep olmaktadır ve dahi olacaktır. Bu alana siyanürlü ve kimyasal içerikli liç malzemesinin depolanması yeni bir çevresel tehdidin oluşumuna sebep olmaktadır.” ifadeleriyle tehlikeye dikkat çekti.

Reklam Goruntulenme Bolumu

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, uygun kil grubu minarelleri ve jeomembran kullanılarak geçirimsizliği sağlanan bir alana taşınması gerekliliğine dikkat çekerek, ÇED gerekli değildir kararı verilen alanın alt kısmında yer alan mermer ocağına yapılan depolamanın durdurulması, bu işleme ilişkin izin ve onayların iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Şirketin ÇED raporuna göre bölgedeki toprak ve kayaçlarda kükürt ve sülfürlü mineraller olan arsenik, civa, çinko, kurşun, uranyum, toryum, kadmiyum, antimon, bakır, bizmut gibi ağır metaller bulunuyor. Maden sahasına en yakın yerlerden olan Sabırlı köyü civarında asbestli kayaçlar mevcut. Aynı zamanda deprem bölgesi olan İliç’in farklı yükseltilere sahip olması nedeniyle heyelan ve çığ riskine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. ÇED raporuna göre yine bölgenin önemli bir alanının zemini kireçtaşından oluşuyor. Siyanürlü toprağın taşınacağı alanlarla ilgili hangi risk analizlerinin yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Haberin tamamına linkten ulaşılabilir.