Som Gayrimenkul Değerleme'den 'Eminönü Raporu'SOM Gayrimenkul Değerleme'nin 'Perakende Sektörü Lokasyon Araştırması' kapsamında hazırladığı raporlardan 'Eminönü Ticari Gayrimenkul Raporu'na göre, Türkiye’nin önemli geleneksel iş ve ticaret merkezi olan bu ilçede, rayici en yüksek olan bölgenin Yeni Cami Caddesi ve Ankara Caddesi arasında kalan bölge olduğu ve dükkan metrekare satış fiyatlarının 26 bin YTL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.

Rapora göre, konut alanının daralıp, ticari alanların genişlemesiyle yıllara göre gece nüfusu gerileyen Eminönü’nde, 56 bin kişi yaşarken, hareketli ticari hayat ve turizm nedeniyle gündüz nüfus 3 milyona kadar çıkıyor. İstanbul’un Tarihi Yarımada olarak bilinen kısmında, kuzeyde Haliç, güneyde Marmara Denizi, doğuda İstanbul Boğazı ve batıda Fatih İlçesi ile çevrili olan Eminönü, yaklaşık 5,5 km2 yüzölçümüne sahip bulunuyor.

Raporda, Eminönü’nün iş ve ticaret sınırının, Unkapanı yolu üzerinde yer alan İstanbul Ticaret Odası binası ile Sirkeci arasında yer alan kıyı şeridi ve onun arkasındaki çarşı alanını kapsadığı vurgulanıyor. 1980’lerde İstanbul genelinde yeni merkezler oluşturulmaya başlanmasıyla, İstanbul’un finans merkezinin Eminönü Bölgesi’nden Büyükdere Maslak aksına doğru kaydığı vurgulanan raporda, Eminönü’nün yine de geleneksel ticaret merkezi olma potansiyelini koruduğu belirtiliyor.

Eminönü’nde konut fonksiyonunun 2006’da yapılan bir çalışmaya göre yüzde 15’lik bir orana gerilerken, ticaret fonksiyonunun yüzde 50’yi aştığı kaydedilen Som Değerleme 'Eminönü Ticari Gayrimenkul Raporu'nda, “İşyerlerinin kendi içindeki dağılımına baktığımızda ise; imalat ve toptan perakendenin yüzde yüzde 85’lik bir paya sahip olduğu, finansal hizmetlerin yüzde 7, konaklamanın ise yüzde 4’lük paya sahip olduğu görülmektedir” deniliyor. Rapora göre, Eminönü’nde işyerlerinin yüzde 47,6’sinin Beyazıt, Hobyar,  Mercan, Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin, Molla Ferari ve Sururi mahallelerinde toplandığı görülüyor.

En yüksek dükkan fiyatları Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı’nda

Som Gayrimenkul Değerleme’nin 'Eminönü Raporu'nda, emlak fiyatlarının uzmanlaşmaya bağlı farklı alt bölgeler ortaya çıkardığı vurgulanıyor. Eminönü merkezde yer alan bina ve dükkan fiyatlarının tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada dükkan fiyatlarının özellikle Kapalıçarşı, Mahmutpaşa girişi – Kürkçü Han Bölgesi ve Mısır Çarşısı civarında en üst seviyeye ulaştığı görülüyor. Dükkan olarak kullanılan komple binalar için talep edilen birim satış değerleri alt ve üst sınırlarının Tahtakale Bölgesinde 4.100 YTL/m² – 9.250 YTL/m² aralığında olduğu, Rüstempaşa Bölgesinde 9.700 YTL/m² – 14.350 YTL/m² arasında değiştiği tespit ediliyor.

Sadece dükkanlar için talep edilen birim satış değerleri alt ve üst sınırları ise, 6.750 YTL/m² - 26.000 YTL/m² arasında değişiyor. 'Eminönü Raporu'nda, dükkanların ortalama m² birim satış fiyatının Ankara Caddesi’nde 3.000 USD/m² (3.500 YTL/m²); Yalıköşkü Caddesi ve Hasırcılar Caddesi civarında 5.000 USD/m² (5.900 YTL/m²); Kurukahveci Mehmet Efendi’nin olduğu Bölgede 7.000 USD/m² – 7.500 USD/m² (8.250YTL/m²– 8.850 YTL/m²) ve Mahmutpaşa’nın girişi ve Kürkçühan Kapısı’nın arasında olan bölgede 10.000 USD/m² – 20.000 USD/m²  (11.800 YTL/m² – 23.600 YTL/m²) aralığında değiştiği ifade ediliyor. Arsa rayiç değerleri açısından bölge geneli incelendiğinde ise, en yüksek rayiç değere sahip bölgenin, işyerlerinin yoğunlaştığı Yeni Cami Caddesi ve Ankara Caddesi arasında kalan bölgede olduğu ortaya çıkıyor.