Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi İnşaatı

ANKARA (A.A) - 15.07.2002 - Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Isparta`da yaptırılacak "Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane inşaatını", 3 trilyon lira tahmini bedelle ihaleye çıkardı. "Kapalı teklif usulü" ile 2002 yılı birim fiyatlarına göre 3 trilyon lira tahmini bedel üzerinden açılan ihalede, katılımcı firmalardan 90 milyar lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak. İhale, 31 Temmuz 2002 tarihinde saat 14.00`de Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Mimar Fakültesi`nde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen firmalar, inşaat işinin teknik şartnamesini mesai saatleri içinde bedeli mukabili, Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı`ndan temin edebilecekler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`ndan alınmış (B) grubu müteahhitlikkarnesine sahip firmaların katılabileceği ihaleye, ortak girişim grupları da katılabilecekler. Söz konusu ihalenin teklif mektupları ise ihale günü, saat 13.00`ekadar Komisyon Başkanlığı`na verilecek. (CNS-MAB) 10;24 15/07/02