"Sürdürülebilir Proje Tasarlama Stratejileri": Bugün mü? Yarın mı?Yapı-Endüstri Merkezi'nde bugün (24 Kasım 2011) Arçelik ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Yapılar ve İklimlendirme' toplantısının Anahtar Konuşmacıları Buro Happold Orta Doğu Bölgesi Sürdürülebilirlik Takım Lideri Dr. Robert Cooke ve Buro Happold Londra Bölgesi Portföy Strateji Yönetmeni Hugh Mulcahey 'Sürdürülebilir Proje Tasarlama Stratejileri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

"Yeşil bina tasarımında sosyal ihtiyaçlara öncelik verilmeli"

Sunumuna Buro Happold hakkında detaylı bilgi vererek başlayan Dr. Robert Cooke, öncelikle 'Ekonomi Teorisi' ve bu noktadan yola çıkarak 'Sürdürülebilir Kalkınma'nın temeline odaklandı. Sürdürülebilir Kalkınma'nın 3 ayaklı yapısına da değinen Cooke, bu yapının doğanın temellerine ve insani temellere dayandığını ifade etti.

Bu kapsamda 'yeşil bina' tasarımında sosyal ihtiyaçlara öncelik verilmesinin önemine değinen Cooke, geçtiğimiz sene yaşanan enerji tüketimindeki artışların "küresel anlamda farkındalığa duyulan ihtiyacı" gösterdiğini anlattı.

Sürdürülebilir tasarımın engellerine sunumunda yer veren Cooke; "Maliyet, risk algısı, bilgi eksikliği ciddi bir engel. Onaylanmamış teknolojilerin algısını değiştirmemiz gerekiyor. Sektördeki inadı kırma ve müteahhitleri ikna etme gibi  engellerle karşı karşıyayız. Sektörde, bunun gibi, her biri diğeriyle ilgili çok sayıda engel bulunuyor" dedi.
 


Sürdürülebilirlik bağlamında daha bütüncül bir listeye bakılmasının önemine değinen Cooke, alt başlıklar kapsamında; malzemeler, karbon azaltması, ulaşım, adaptasyon, su sistemleri, atık geri dönüşümü, habitat koruma ve biyoçeşitlilik, istihdam ve eğitim, finansal yönler, mutluluk ve esenlik, arsa, gıda ve nüfus konularına değindi.

Kendisi için sürdürülebilir kalkınmanın en temel sorusunun " Bugün mü? Yarın mı?" olduğunu aktaran Cooke, entegre bir düşünce sistemine ihtiyaç olduğunu ve doğadan öğrenmenin önem arz ettiğini belirtti.

Cooke, sunumunun ilk bölümünü Abu Dhabi’de uygulanan 'Estidama' sistemine dair bilgiler paylaşarak tamamladı.


"Binayı kimin kullanacağı çok düşünülmüyor"


Happold Londra Bölgesi Portföy Strateji Yönetmeni Hugh Mulcahey ise proje başarısızlıkları konusuna dikkat çekerek başladığı sunumuna müteahhit ve plancıların binanın içinde yaşayacak insanlardan kopuk olduğunu, binayı kimin kullanacağını düşünmediklerini vurgulayarak devam etti.

Firma olarak portföy yönetim stratejisi uyguladıklarını ifade eden Mulcahey, yaklaşımlarının temelini "tam ömür maliyeti"nin oluşturduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda sadece 'inşaat maliyeti'ne odaklanmanın yeterli olmadığını vurgulayan Mulcahey, esas meselenin 'sürdürülebilirlik' olduğunu söyledi ve bu bağlamda binanın içinde yaşayacak 'insan'lara yönelik yaklaşımlar geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.Nitelikli veri toplamanın önemini vurgulayarak çalıştıkları projeleri paylaşan Mulcahey, enerji-çelik üretimi ilişkisine dikkat çekerek enerji tüketimi konusuna değindi.

Sunumunun son kısmında 'lokasyon'un önemine değinen Mulcahey, bina kullanıcılarının daha sonuç odaklı düşündüğünü, kendilerinin ise konunun özüyle ilgilendiğini belirtti ve lokasyon planlamasının çok daha iyi sonuçlar yarattığına vurgu yaparak konuşmasını noktaladı.

Mulcahey'in ardından tekrar söz alan Cooke, kullanıcı odaklı tasarımın önemine değinerek kullanıcı ve çevre için tasarlamanın öncelikli olduğunu ifade etti ve bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeleri dinleyicilerle paylaştı. Cooke, "Bağlamı anlamaya çalışın ve tek bir şeye odaklanmayın;entegre düşünce sistemini kullanarak açık ve net bir şekilde vizyon geliştirin ve kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımını benimseyin" dedi.