Tasarımda Genç Bakışlar Sempozyumuİstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen “Tasarımda Genç Bakışlar Sempozyumu” tasarım alanlarında heyecan ve dinamizm ile faaliyet gösteren genç tasarımcıların, fiziksel ve kavramsal özgün tasarımlarının tartışıldığı, anlaşıldığı ve paylaşıldığı bilimsel bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

26 – 28 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ilk kez düzenlenecek sempozyumun teması "Tasarımda Genç Bakışlar: bir Kullanıcı, bir Mekân, bir Ürün" olacak. Sempozyumda tartışılacak konu ve kavramlar şöyle sıralanıyor:

Kullanıcı:
- Kullanıcı Özellikleri ve Gereksinmeleri
- Ergonomi
- Sosyo-Kültürel Araştırmalar
- Yatırımcı, Kullanıcı, Müşteri
- Sembolizm
- Estetik

Mekan:
- Mekan Tasarımı:
İç Mekan - Dış Mekan - Çevre İlişkileri
İç Çevresel Özellikler: görsel, işitsel, atmosferik, doku (yüzey),
- Çevre: Sürdürülebilirlik
Çevresel Sorunlar ve Kullanıcı Sağlığı
- İşlev ve Esneklik
- Tasarımda Dördüncü Boyut / Zaman
Geçmiş ve Gelecek

Ürün:
- Yapısal ürünler / malzeme (bitmiş ürün)
- Eşya Tasarımı
- Teknoloji
- Hizmet / Proje Yönetimi
- Donanım Ürünleri

Katılım için toplamda 70 TL’lik bir ücret ödenmesi gereken sempozyum, öğrencilere ücretsiz olacak.

Etkinlik Programı

09:00 – 09:30 Kayıt

1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Şener

09:30 – 09:50 Gizem Erdoğan / “Kentsel Bir Tasarım Ürünü: Sokak Sanatı”
09:50 – 10:10 Aslı Arnavut / “Değişime Uğramış Kent Girne: Cephelerin Tasarım Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”
10:10 – 10:30 Bilge Gönül / “Tarihi Yapıları İç Mekanı Koruyarak Korumak”
10:30 – 10:50 Çay/Kahve Molası
10:50 – 11:10 Begüm Mozaikçi / “Mimarlıkta Forma Dayalı Algı Kavramı, Metal Malzemeler Üzerine Bir İnceleme”
11:10 – 11:30 Alper Çalgüner / “Vaka Çalışması: Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Büyük Ölçekli Bir Firmanın Tasarım Etkinliğinde Tasarım Odaklı Uygulamalar”
11:30 – 11:50 Barış Çayır, A. Cemil İlçe / “Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Otobüs Yolculuklarındaki Gereksinimleri Ve Ergonomik Beklentileri: Düzce Üniversitesi Örneği”

11:50 – 12:20
Tartışma / Oturum Sonucu

12:30-13:30 Öğle Yemeği

2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın

13:30 – 13:50 Özgü Özturan / “Teknolojik Gelişmelerin İç Mekan Biçimlenişine Etkisi”
13:50 – 14:10 Erkan Aydıntan / “Bir Tasarım Oyunu; Galata His”
14:10 – 14:30 Orkunt Turgay / “Bellekte Varedilen Soyut Kavramların Tasarım Diliyle Bir Ürün Olan ‘Sınır’Landırmalara Dönüşmesi”
14:30 – 14:50 Çay/Kahve Molası
14:50 – 15:10 Nilüfer Çatak Oylum / “Marka-İç Mekan İlişkisinin Tüketim Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”
15:10 – 15:30 Özgü Özturan / “Sürdürülebilirlik Kavramı Ve Çağdaş İç Mekan Biçimlenişe Etkileri”
15:30 – 15:50 Tülay Zorlu / “Günümüz Müstakil Konut Sitelerinde Kullanıcı Tercihleri: Trabzon Örneği”
15:50 – 16:10 Rana Kutlu / “Ofislerde Enerji Etkin Aydınlatma Sistemleri”
16:10 – 16:30 Nezihat Köşklük Kaya / “Bir Kullanıcı, Bir Mekan, Bir Ürün: Atölye “Konar Göçer”

16:30 – 17:00
Tartışma / Oturum Sonucu
17:00 – 17:40 Kapanış

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.