Temelden Restorasyonİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya’dan sonra İstanbul’da ayakta kalan en eski yapılardan biri olarak kabul edilen Molla Zeyrek Camii’nin restorasyonu işini ihale etti. İhaleyi, Hanart Mimarlık Restorasyon firması 160 bin TL’ye üstlendi. 2002 yılında Yüksek Mimar Restoratör Barış Han tarafından kurulan Hanart firması Eyüp’te Konuk Evi projesi, Gazanferağa Medresesi, Beykoz Sümerbank Deri ve Kunduru Fabrikası’nın röleve çalışması, Abide-i Hürriyet Anıtı rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri gibi çok sayıda restorasyon çalışması yaptı.

2011 sonunda tamamlanacak

İhale kapsamında tarihi yapının temel araştırması, statik durumu, arazinin jeolojik araştırması gibi mühendislik çalışmalarının yanı sıra, restorasyon öncesi fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecek. 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışma sonrasında ortaya çıkarılacak tabloya göre, restorasyon için proje ve inşa çalışmaları başlatılacak.

900 yıllık geçmişe sahip

Cami, Zeyrek Sinanağa Mahallesi, İbadethane Sokağı’nda bulunmakta. Bizans dönemine ait ünlü büyük Pantokratoras Manastırı’nın Hz. İsa’ya sunulmuş kilisesi iken Fatih Sultan Mehmet tarafından önce medrese haline getirilmiş, Fatih Medreseleri yapılınca Zeyrek Medresesi lağvedilip cami olarak kalmıştır. İlk müderrisi Zeyrek Mehmed Efendi olduğu için Zeyrek Medresesi ve Camii olarak şöhret bulmuştur. Kendisi bitişiğindeki zaviyede gömülüdür. İsmi de Vakfiye ye Zeyrek Medresesesi olarak geçmekte. Caminin kapısı üzerindeki kitabede (1124)1118 tarihinde başlanılıp (1136)1143 tarihinde bitirildiği ve 1453 yılında da camiye çevrildiği yazılmaktadır.