TMMOB’dan Ankara Çevre Düzeni Planı’na DavaTMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı, 1/100 bin ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı’nın “rant odaklı” olduğunu belirterek geri çekilmesini istedi.

Kurul, çevre düzeni planına dava açtığını da belirtti.

TMMOB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi İkinci Başkanı Ali Atakan da katıldı.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Çevre Düzeni Planı'na telafisi güç zararlara yol açması, ulaşım temelinde çözümler üretmemesi, katılımcı olmaması, kamuoyuyla paylaşılmaması, çizim tekniklerinin hatalı olması, üst ölçekli planlarla ve plan belgeleriyle uyuşmaması nedeniyle dava açtıklarını kaydetti.

Planda ne gibi sorunlar var?

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllardır beklenen, Ankara İli 2038 Çevre Düzeni Planı Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Plan hazırlanırken katılımcı süreç işletilmedi. Yaklaşık 3 yıl süren plan yapım sürecinde ne bir meslek odası, ne bir üniversite ne de bir demokratik kitle örgütü plan sürecine dahil edildi.

* Askı sürecinde de türlü usulsüzlükler tespit edildi. Mekâna ilişkin her ölçekte hazırlanan planların, başta planın hazırlandığı sınırlar içerisinde ve çevresinde yaşayanlar ve mülk sahipleri olmak üzere, söz konusu planları incelemekle, denetlemekle ve uygulama usul ve esaslarını kontrol etmekle yükümlü çeşitli idareler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ulaşılabilir olması gerekli.

* Ankara Büyükşehir Belediyesi ise plan raporunu kamuoyuyla paylaşmadı. Plan çizim teknikleri hatalı. Askıda olan plan paftasını incelediğimizde ise plan yapım tekniklerine uyulmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin askı panosunda ilana çıkarılan plan ile resmi internet sitesinde ilan edilen plan arasında ciddi farklar olduğu görüldü.

* Yaklaşık 9,5 milyonluk bir nüfus öngörüsü ile hazırlanmış olan planda tanımlanmış olan tüm başlıklar altında tarım alanlarının nasıl korunacağına dair somut öneriler bulunmuyor.

* Ulaşım sistemi önerilen yeni çevre yolları ve otoyollarla yoğun karayolu ulaşımı temelinde çözümleniyor.

* Sanayi alanları için uygun olmayan yer seçim kararları veriliyor, hatalı veriler ışığında stratejik kararlar veriliyor. Ve tüm bu hataları yaparken korunması gereken alanlar özelinde, düzeltilmesi/geriye dönük kararlar verilmesi söz konusu olan alanlar özelinde temenninin ötesinde herhangi bir söz söylenmiyor.

"Davalara yasal statü kazandırmak istiyorlar"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, “Çamur gibi olan Çevre Düzeni Planının amacı meslek odalarının açtığı davalara yasal statü kazandırmaktır. Ayrıca bu plan AOÇ, Kaçak Saray, Ankapark ve kent mücadelesinde açtığımız tüm davalarda Gökçek’in hukuku nasıl alt üst ederek yasallık kazandırdığının göstergesidir” dedi.