TOKİ’den yarım konuta kredi imkanı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), daha önce inşaatına başlanan ve en fazla yüzde 98 düzeyine ulaşan projelerin tamamlanması için kredi verecek. Açılacak kredi miktarı, her birim inşaat düzeyi için 150 milyon lira olarak belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dört yıllık aradan sonra, yeniden kredi verecek. Krediyle inşaat sektörünün canlandırılması da öngörülürken, krediyle daha önce kredi açılmış olup, inşaatı halen devam eden projelerin tamamlanması sağlanacak. Yeni düzenlemeyle daha önce kredi açılmış ve inşaat düzeyi en fazla yüzde 98 olan tüm projelerin yararlanması mümkün olacak.

Kredi miktarlarının artırılmasına yönelik esasların belirlendiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın tebliği yayımlandı. Kredi artışı talep eden projelere, daha önce çeşitli adlar altında açılmış olan bütün kredilerin (altyapı ve çevre düzenleme kredileri hariç) ödenmemiş olan kısımları iptal edilecek ve inşaat seviyesine uygun olarak yeni tebliğe göre kredi açılacak.
Açılacak kredi miktarı, her birim inşaat seviyesi için konut başına 150 milyon lira olarak belirlendi. Kredi artışının talep edildiği projelerde toplam açılacak kredi miktarı ise, birim kredi miktarının kalan inşaat seviyesi ile çarpılması ile bulunacak. Ancak talep edilmesi halinde bu miktarın altında da kredi açılabilecek.

BAŞVURUDA SON TARİH 31 EKİM
Tebliğe göre yapılacak kredi artışından yararlanmak isteyen toplu konut yapımcıları, kredi artışının talep edilmesine ilişkin yetkili organlar tarafından alınacak karar ile en geç 31 Ekim 2002 tarihine kadar ilgili bankalara başvurmaları gerekiyor.
Kredi artışı, yeni inşaat seviye tespiti yapılmadan toplu konut yapımcısının İdare kayıtlarındaki en son inşaat seviyesi esas alınarak hesaplanacak. Bu seviyeden sonraki ödemeler artırılan miktar üzerinden hakedişler karşılığında yapılacak.
Artıştan, ortak veya üyeler arasında farklılık olmaması için, daha önce kredi açılmış olan tüm ortak veya üyelerin yararlanması ise zorunlu tutuldu.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
Açılan kredinin ve daha önce açılmış kredilerin ödenen kısmının geri ödemelerine, yüzde 100 seviye karşılığı olan son hakedişin ödendiği tarihten itibaren, inşaat süresi bitmemiş olsa bile, 3 ay sonraki ayın ilk işgünü itibarıyla başlanacak.
Bu arada, toplu konut yapımcılarının veya bankanın talep etmesi veya süre uzatımı verilmemesi halinde, inşaatlar yüzde 100 seviyesine ulaşmadan da açılan kredinin kalan kısmı iptal edilerek, son seviye üzerinden geri ödeme işlemi başlatılabilecek.
Geri ödeme taksitleri, ait olduğu her ayın ilk işgünü ile son işgünü arasında krediyi kullandıran bankaya ödenecek. Ayın son işgününden sonra yatırılan geçmiş aya ait taksitler için, Amme Alacaklarının Tahsil Usülü hakkındaki kanunun ilgili maddesinde yer alan gecikme zammı oranı uygulanacak. Tebliğe göre açılan kredinin geri ödemeleri, toplu konut yapımcısına daha önce açılmış olan ana kredinin tabi olduğu mevzuata göre yapılacak.

300 MİLYON LİRA ALTYAPI KREDİSİ
Yeni düzenlemeyle toplu konut yapımcılarına, talepleri halinde konut başına en fazla 300 milyon lira olarak belirlenen altyapı kredisi de açılabilecek.
Bu kredi için konut kredisinde başvurulması ya da konut inşaat seviyesi yüzte 95’i aşmadan yapılması zorunlu olacak.
Diğer yandan banka da, tüm kredi hakediş ödemelerinden yüzde 2, geri ödeme taksidi üzerinden de yüzde 1.5 oranında komisyon alacak.
Bu arada Tebliğe konulan bir geçici maddeye göre de, teprem bölgesindeki Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce’de en az bin konutluk projelerin henüz kredisi onaylanmamış kısımları için 3 ay içinde yeniden başvuruda bulunulması halinde kredi açılacak.