TOKİ'nin Finans Merkezine Yargıdan Geçit YokTMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinden dün (27 Mayıs) yapılan yazılı açıklamada, yargının Ataşehir Finans Merkezi planlarına yürütmeyi  durdurma kararı verdiği belirtildi.

Oda'dan yapılan açıklamada, asıl işlevi Türkiye'deki konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak olan ve bu amaçla yetkilendirilen TOKİ'nin, haddini aşan ve amacına uygun olmayan icraatlarda bulunduğunun ve yer seçimi yaparken hiçbir bilimsel gerekçe ile yaptıklarının arkasında durmadığının altı çiziliyor.

İstanbul'un kaderini etkileyecek böyle bir projenin hazırlanmış olmasının, çok geniş kapsamlı bir planlama sorunu olduğu ifade edilerek, hiçbir fizibilite çalışmasına dayanmadan konut alanında yapılacak bir Finans Merkezi'nin ve ilgili plan çalışmalarının bu sorunların çözümü olmayacağı belirtilerek, yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı adına büyük önem teşkil ettiği vurgulanıyor.

Açıklamanın tam metnini aşağıda okuyabilirsiniz."TOKİ tarafından hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2008 tarihinde askıya çıkarılan, Anadolu Otoyolu kuzeyinde yer alan konut alanının Finans Merkezi olarak değiştirilmesine ilişkin 15.02.2008 tasdik tarihli Ataşehir Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği'ne Odamız tarafından açılan davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Tepeden inme kararlarıyla İstanbul'umuzun üzerinde rant oyunları oynamayı alışkanlık haline getirenler, helikopter turuyla köprü güzergahı belirledikleri gibi, haritaya bakıp Uluslararası Finans Merkezi yer seçimi için de Ataşehir'de karar kıldılar. Ataşehir'de Finans Merkezi kurulması kararı, İstanbul için tüm kararların, planlama disiplininden uzak, siyasi çevreler tarafından üretildiğini bir kez daha göstermiştir. TOKİ bu doğrultuda plan çalışmalarını yürütmüş, hazırlanan planlar İBB tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulmuştur. Fakat planlama disiplinin esas amaçlarını hiçe sayarak onaylanan bu siyasi karar da, yargıyı geçememiştir.

Böylece, asıl işlevi Türkiye'deki konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak olan ve bu amaçla yetkilendirilen TOKİ'nin, haddini aşan ve amacına uygun olmayan icraatlarından biri daha yargıya takılmıştır. Ataşehir'e Uluslararası Finans Merkezi fonksiyonunu yükleyen ve yer seçimi yapılırken Anadolu ve Avrupa yakaları arasındaki dengeyi gözetmek haricinde hiçbir bilimsel gerekçe ile yaptıklarının arkasında duramayan TOKİ, toplu konut alanı olarak planlanmış ve gelişmiş bir çevrenin, kendi içerisindeki plan bütünlüğünü bozacak, yoğunluk ve donatı dengelerini ortadan kaldıracak bir plan değişikliğinin altına maalesef imzasını atmıştır.

İstanbul'un kaderini etkileyecek öncelikle ülke planlanmasını, sonrasında İstanbul'un planlamasını şekillendirecek böyle bir projenin hazırlanmış olması, çok geniş kapsamlı bir planlama sorunudur. Fakat hiçbir fizibilite çalışmasına dayanmadan konut alanında yapılacak bir Finans Merkezi'nin ve plan çalışmalarının İstanbul'da çözüm olmayacağı açıktır. İstanbul'un böylesine bilimsellikten uzak bir plan kararına ihtiyacı yoktur. Ataşehir'de Toplu Konut projesi adı altında, Merkezi İş Alanı kararı alan ve plan yapma yetkisini çıkar gruplarına rant yaratmak için kullanan TOKİ'nin söz konusu planlarına, Odamızın açtığı dava neticesinde; yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bu karar şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı adına önem teşkil etmektedir.

TOKİ, İstanbul'da hangi ihtiyaç doğrultusunda hazırlandığı açıklanamayan bu tip bu tip rant kokulu kararları üretme alışkanlığından artık vazgeçmelidir. Odamız, İstanbullular'ın kentte yaşama haklarına sahip çıkarak son derece keyfi ve rant odaklı olan, bilimsellikten uzak plan kararlarına karşı her zaman olduğu gibi, kamu adına kamunun hakkını arayacak ve gereken duyarlılığı göstermeye devam edecektir."