Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Kurulu'nda 'Yapı Denetimi' TartışıldıBayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, 2012 yılından itibaren, projeye aykırı imalat yapan müteahhitlerin, bu kusurlarını düzeltmedikçe Türkiye'de bir daha inşaat yapamayacaklarını bildirdi. Fotoğraflar: CEM ÖZDEL/AA
    
Demir, Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisinden önce söz alan Federasyon Genel Başkanı Tahir Tellioğlu'nun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile belediyelerin işlemleri arasındaki farklılıklar, isteyen herkesin sektöre girebiliyor olması ve yapı denetimine ilişkin eleştirilerini yanıtladı. Bakan Demir, TOKİ'nin, hükümetin politikaları içinde çok önemli ve ciddi yer tutan bir kurum olduğunu ifade etti.
    
Yapı denetiminin de müteahhitlik sektörüne katkı sağlamaya yönelik bir mekanizma olduğunu ve kendi uhdelerinde yürüdüğünü dile getiren Demir, ''Bize bugüne kadar (Şu yapı denetimi firmasıyla sözleşme yaptım işi üstlendi ama benim inşaatımın adresini bile bilmiyor) şeklinde bir şikayet gelmedi. Yapı denetimi firması sizin inşaatınıza gelmiyorsa, denetlemiyorsa bize bildirin, biz gereğini yaparız. Bu sektörü birlikte yürüteceğiz. Siz yardımcı olmazsanız yapı denetimin noktasında kamu kuruluşları ne yapabilir?'' dedi.
    
Demir, müteahhitlerin inşa ettikleri binalara bakışlarının; ''bir gün burada çocuğum ya da torunum oturmaya aday'' şeklinde olması gerektiğini belirtti ve bu binaların güvenli, sağlıklı ve tasarruflu olması gerektiğini söyledi.
    
Yapı denetiminin tüm ülkeye yaygınlaştırılacağını belirten Bakan Demir, bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı'nın Başbakanlıkta olduğunu, bunun arkasından da başka düzenlemelerin geleceğini bildirdi. 
    
''Gözünüz, Hizmeti Tam Almakta Olsun''

Bayındırlık Bakanı, yapı denetimi maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin eleştirilerle ilgili olarak da, yapı denetimi firmalarının görevlerinin, müteahhitlerin işlerini zorlaştırmak değil kolaylaştırmak olduğunu belirtti ve ''Gözünüz, satın aldığınız hizmette, ödediğiniz parada değil o hizmeti tam almakta olsun'' dedi.
   
Sektörün aslında çok kolayca yapılabilecek şeyleri biraz da ''kendi kendine zorlaştırdığını'' ifade eden Demir, isteyen herkesin müteahhitlik yapabiliyor olması ve mühendisin ne kadar mühendis, mimarın da ne kadar mimar olduğunun kriterlerinin bulunmayışının da problem olduğunu söyledi. Bakan Demir, sektöre giriş noktasında belli kriterler getirileceğini de bildirdi.
    
Müteahhitlerin yerel yönetimlerle olan işleriyle ilgili olarak da Demir, bu iş ve işlemlerinin çok uzun süreçler aldığını söyledi ve bu konu üzerinde çalıştıklarını, burada süreçleri kısaltmak konusundaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını bildirdi.
    
2012 yılından itibaren, projeye aykırı imalat yapan müteahhitlerin bu kusurlarını düzeltmedikçe Türkiye'de bir daha inşaat yapamayacaklarını, ruhsat alamayacaklarını bildiren Bakan Demir, ''işleri zorlaştırarak değil, kolaylaştırarak ama gerektiği gibi yapalım'' dedi.

Demir, Tellioğlu'nun bazı belediyelerin ''müteahhitleri bulundukları yerlerdeki müteahhitlik derneklerine üye olmaya zorladıkları'' yönündeki eleştirisine cevaben de ''Derneklere kayıt olma zorunluluğu da nereden çıktı? Böyle bir zorlama varsa derhal bize yazı yazın. Dernek bir sivil toplum kuruluşudur ve hiçbir resmi kuruluş sizi bir derneğe üye olmaya zorlayamaz'' dedi. 
    
Federasyon Başkanı Tellioğlu: "Özel sektör teşvik edilsin"
    
Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da, TOKİ'nin haksız rekabete neden olduğunu ve sektöre zarar verdiğini savundu.
    
TOKİ'nin elindeki imkanlar nedeniyle yarışa kendilerine göre 3-0 önde başladığını belirten Tellioğlu, ''Özel sektörün teşvik edilmesi, vatandaşın da Ankara'nın 30'uncu, 60'ıncı kilometresine hapsedilmemesi lazım'' diye konuştu.
    
Güçlü bir meslek örgütlerinin bulunmayışından, sektöre bir miktar sermayesi bulunan herkesin kolaylıkla girebildiğinden şikayet eden Tellioğlu, yapı denetimi uygulamasının da bir nevi ''fırsatçılığa'' dönüştüğünü, yapı denetimi firmalarının yüzde 50'sinin imza attıkları inşaatın adresini bile bilmediklerini ileri sürdü.
    
Ruhsat ve iskan alımında farklı belediyelerin farklı farklı uygulamaları bulunduğunu, bu durumun da sektör açısından sıkıntılar doğurduğunu dile getiren Tellioğlu, bazı belediyelerin de kendilerini, belediyenin bulunduğu yerdeki müteahhitlik derneklerine üye olmaya zorladıklarını ileri sürdü.
    
Tellioğlu, ''Hükümetimize diyoruz ki, bizim önümüzdeki sorunları kaldırın, bizim çarklarımız dönsün, biz Türkiye'nin çarkını döndürürüz'' dedi. (AA)