TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2019 Sonuçları AçıklandıTMMOB Şehir Plancıları Odası'nın web sitesinde yer alan bitirme projesi sonuçları aşağıdadır:

"TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2019 Jürisi, 29.09.2019 tarihinde saat 10:30'da TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi'nde toplanmış olup, yarışmaya toplam 28 başvuru yapıldığı görülmüştür. Jüri başkanı seçilmemiş olup eşit değerlendirme ve oylama yapılması yönünde karar alınmıştır. Jüri raporu "değerlendirme sonuçları" ve "tavsiye kararları" olmak üzere iki alt başlıktan oluşmaktadır.

I. TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması/Jüri Değerlendirme Sonuçları

Jüri üyeleri değerlendirme ölçütlerini aşağıdaki dört başlıkta sunulan içerikte belirlemiştir:

1. Sorun tanımı ve sistematik yaklaşım,
2. Kavramsallaştırma, mekan ile kurulan ilişki, iç kurgusal tutarlılık,
3. Yaratıcılık/özgünlük,
4. Yazılı ve görsel sunum teknikleri.

Reklam Goruntulenme Bolumu

28 proje belirlenen temel ölçütler üzerinden değerlendirilerek puanlanmış, ilk aşamada hiçbir proje elenmemiştir. İkinci aşamaya geçen 28 projeden yapılan değerlendirmeler sonucu 11 projenin elenmesine karar verilmiştir. Aşağıda ikinci aşamada elenen proje rumuzları yer almaktadır.

Elenen Projeler: 15350, 15043, 57217, 90210, 77996, 14042, 13253, 16824, 21719, 85689, 81135

Üçüncü Aşamaya Geçmeye Hak Kazanan Projeler: 14244, 14019, 54321, 91124, 49109, 61626, 11734, 56254, 14093, 30915, 26562, 23518, 71813, 14528, 14285, 44544, 50727

Üçüncü aşamaya kalan 17 projeden değerlendirme ölçütleri neticesinde 3 Mansiyon Ödülü ve 3 Eş Değer Ödül verilmesine karar verilmiştir.

- Üçüncü aşamaya kalan ve aşağıda rumuzları sıralanan 3 projeye mansiyon verilmesine karar verilmiştir:

Mansiyon

56254- Melike BEKTAŞ - Dokuz Eylül Üniversitesi