"Türk Yapı Sektörü Raporu 2011" YayımlandıYapı dünyasının bilgi merkezi Yapı-Endüstri Merkezi Araştırma Bölümü’nün (YEMAR) hazırladığı, Türkiye’nin en geniş kapsamlı yapı sektörü raporu olan, inşaat sektöründe üretim yapan firmalar, profesyoneller ve yatırımcılar için yol gösterici kaynak, “Türk Yapı Sektörü Raporu 2011” yayımlandı.

“Türk Yapı Sektörü Raporu”nda, Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü, gayrimenkul piyasaları, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, yapı malzemeleri sektöründen seçilmiş önemli malzeme kalemlerinin, üretim, tüketim, ihracat ve ithalat büyüklük verileri ele alındı.

2011 yılının ilk dokuz ayında inşaat sektörünün yüzde 12,7 büyümesi ve 1,91 milyon kişi istihdam ederek rekor kırması; toplam konut yatırımlarının, sabit sermaye yatırımlarının yüzde 12,4’ünü oluşturması, konut yapı izinlerinde yüzde 31,5 artış gerçekleşmesi, 2011 ilk dokuz ayda 300 bin konut satılması, buna paralel olarak hane halkı tüketim harcamaları içinde en yüksek payı yine konut ve kira harcamaları alması raporda öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Sektöre dair güncel bilgi ve verilerin hazırlanan tablo ve grafiklerle kolayca okunabildiği yapiveri.com portalinde yayına açılan Rapor, “Bilgi Arşivi Bölümü”nde yer alıyor.

Portaldeki bilgi arşivinde bugüne kadar üretilmiş bütün Türk Yapı Sektörü Raporları’nda yer alan yaklaşık 43 bin adet veri kolay kullanılabilir bir sorgulama mantığıyla grafikler üzerinden de izlenebiliyor. Raporda yer alan ekonomik, ihracata-ithalata dayalı, inşaat sektörünün tümünü ve alt sektörlerini kapsayan veriler portalde aylık ve üç aylık olarak güncelleniyor ve ayda bir sektöre bir e-bülten aracılığıyla ulaştırılıyor. Raporda inşaat malzemesi sanayisi de detaylı bir biçimde üretim, tüketim, ihracat, ithalat, kapasite rakamları ve bunların genel ekonomideki payları ile birlikte sunuluyor. Arşivin en önemli özelliği kapsamlı ve güncel bilgilere yer veriyor olması.

Arşivde aynı zamanda borsa verileri, yatırım bilgileri, inşaat malzemeleri birim fiyatları, sektörel krediler gibi pratik bilgiler de yer alıyor. Yapı profesyonellerinin ve yatırımcıların alacakları kararlarda rehberlik eden Türk Yapı Sektörü Raporu, kullanıcıların kendi sektörlerini doğru tanımlamaları ve sektördeki yerlerini doğru konumlandırmaları, öte yandan Türkiye’nin ekonomik verilerini kullanarak analizler yapabilmelerini sağlıyor.