"Türkiye'de Mimarlık Tasarım Düşünce Uygulama Pratiklerine Dair"İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından “Günümüz Mimarlık Düşünceleri ve Tasarıma Yansımaları” dersi kapsamında düzenlenen panelde “Türkiye'de mimarlık, tasarım, düşünce ve uygulama pratikleri” tartışmaya açılacak.

27 Aralık Pazartesi günü saat 17:30’da gerçekleştirilecek panelin gündemine paralel olarak, öğrencilerin ders kapsamında ürettiği işleri kapsayan bir de sergi düzenlenecek.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşe Şentürer’in üstlendiği panele Prof. Dr. Ferhan Yürekli, Prof. Dr. Semra Aydınlı, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Şevki Pekin, Deniz Aslan, Y. Doç. Dr. Nurbin Paker, Boğachan Dündaralp ve Ertuğ Uçar konuşmacı olarak katılacaklar. Panelin tartışmacıları ise “Günümüz Mimarlık Düşünceleri ve Tasarıma Yansımaları” dersi öğrencileri olacak.

Etkinlik Programı:

1.Tur: Panelistlerin tematik serbest konuşmaları ( 5dk x 8 = 40dk )
2.Tur: Tartışmacılardan yöneltilecek sorular çerçevesinden panelistlerin yapacakları konuşmalar ( 5dk x 8 = 40dk )
3.Tur: Panelistler arası soru-cevap
4.Tur: Salondan sorular ve yorumlar

Sergi: Ders kapsamında yapılan okumalar ve sunumların görselleri

1. Güncel Mimarlık Söylemi
Kavramsal Çözümlemeler
Kavramlar Sözlüğü

2. Günümüz Mimarlık Düşünceleri ve Tasarıma Yansımaları I, II, III, IV

Ütopyalar
Mimarlık Söylemi ve Tartışmalar
Tasarımın Doğası
Mimari Animasyon

3. Bugün Modern I, II, III, IV
Saf Modern
Materyal, Algı, Şiirsellik
Oluşum, Akış, Süre
Karmaşıklık