"Türkiye'nin Bir Sanayi Politikasına İhtiyacı Var"Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin bir sanayi politikasına ihtiyacı olduğunu, ancak sanayi politikası denildiğinde sadece ya da ağırlıkla finansman veya yatırım desteğinin de anlaşılmaması gerektiğini söyledi. Boyner, Rekabet Kurumu'nca düzenlenen Perşembe Konferansları kapsamında, TÜSİAD olarak hazırladıkları ''Türkiye'de büyümenin kısıtları ve bir önceliklendirme çalışması'' raporuyla ilgili sunum yaptı.
    
Avro alanında yaşanan kriz başta olmak üzere dünya ekonomisinin çok zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Boyner, bugün AB'de mali entegrasyon ve bütçe disiplinini sağlamaya yönelik önlemler tartışılırken krizlere müdahalede yaşanan aksaklıklar nedeniyle birliğin karar alma süreçlerinin dahi masaya yatırıldığını kaydetti. Bu doğrultuda kredi derecelendirme kuruluşlarının avro bölgesindeki ülkeleri de mercek altına aldığını hatırlatan Boyner, her gün not indirmesi beklentisi, yeni bir kriz beklentisi içinde bu gelişmeleri seyrettiklerini belirtti.
    
Özellikle gelişmiş ekonomiler kapsamında varolan ekonomik sorunların, küresel çapta büyümenin önüne set çektiğini ifade eden Boyner, bunun sonucu olan daralmanın da gelişmekte olan piyasa ekonomilerine kadar sıçradığını ve zarar verdiğini söyledi. Söz konusu krizin küresel düzeyde yarattığı belirsizlik ve risk ortamında ülkeler için güvenli bir liman kalmadığını da gözlemlediklerini anlatan Boyner, bu bağlamda riskten kaçışın ülke risklerinden kaçışı da beraberinde getirmesinin Türkiye gibi ülkelere olumsuz yansımalarının olabildiğini belirtti.
Bunun özellikle cari açığın finansmanı açısından önemli risklere işaret ettiğini anlatan Boyner, şöyle konuştu:
    
''Mevcut çerçeve bize zaman kazandırabildiği ve dış koşulların aleyhimize dönmediği dönemlerde yüksek bir odaklanma ve çabayla aslında yapısal reformlara yönelmemizin Türkiye ekonomisine orta ve uzun vadede büyük katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir yanda sanayileşme ve küresel değer zincirinde daha yüksek seviyeleri hedeflerken, diğer yanda mali disiplinin sürekliliği, yatırım ortamının iyileştirilmesi; vergi mevzuatının gözden geçirilmesi kayıt dışı ile mücadele alanlarında hızlı adımlar atmamız kritik bir öneme sahip.''

Türkiye'de piyasa aksaklıkları ve koordinasyon problemlerinin girişimcilerin yeni alanlara yatırım yapma eğilimlerini sınırlayabildiğini ifade eden Boyner, bu durumda yeni sektörlerin gelişmesi için kollektif müdahalelerin gerekebileceğine işaret etti. Dolayısıyla artık Türkiye'nin bir sanayi politikasına ihtiyacı olduğunu belirten Boyner, ''Ancak sanayi politikası denildiğinde sadece ya da ağırlıkla finansman veya yatırım desteği de anlaşılmamalı diye düşünüyoruz. Sanayi politikası denildiğinde tamamlayıcı fiziksel yatırımların yapılması, tamamlayıcı beşeri sermaye yatırımlarının yapılması, düzenleyici çerçeve, kamu ve özel sektör arasında yoğun diyalog ve işbirliği, saydamlık, takip, değerlendirme ve iyileştirmenin de anlaşılması gerekiyor'' diye konuştu.