Uyaran da Devlet Uygulamayan daTürkiye, İzmir'de yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Sayıştay raporları depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. TBMM'ye sunulan 2019 yılı Sayıştay raporlarına göre, bazı karayollarının yapımında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uyulmadı. Yurtlarda da durum vahim. Depreme dayanıksız ve elverişsiz binalar, öğrenci yurdu olarak kullanılıyor ve bu binalarda büyük risk var. Bursa Şehir Hastanesi'nde ise sözleşmede yer almasına rağmen deprem izolatörleri bulunmuyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Entegre Sağlık Kampüsü'ne de fore kazık temel sistemi yapılmadı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda, bazı öğrenci yurtlarının fiziki ve teknik altyapısının uygunsuz olduğu saptandı. Raporda, “Yönetmelikte yurt binaları uzun süreli ve yoğun kullanılan binalar olarak tanımlanmaktadır. Konut ve işyeri binası olarak tasarlanmış binaların yurt olarak kullanılması, can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacaktır.” denildi.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay raporlarına göre de bazı yolların yapımında deprem yönetmeliği ve TSE tarafından yayımlanan Yapım Kuralları TS 500'e uyulmadı. Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve Sahil Bağlantı Yolları'nın projeye uygun olduğu ancak projelendirme hatası yapıldığı, minimum donatı aralığı yönünden TS 500'deki koşulu sağlamadığı, çok sayıda prefabrik kapağın çatlak olduğu ve risk oluşturduğu, ‘Trabzon-Aşkale Yolu'nun ise minimum donatı aralığı yönünden TS 500'deki koşulu sağlamadığı için risk oluşturduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı'na ilişkin raporlarda ise Bursa Şehir Hastanesi'nde sözleşmede yer alan deprem izolatörlerinin tamamlanmadığı saptandı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Entegre Sağlık Kampüsü'nün proje aşamasında da “Her türlü zemin iyileştirmesi yapılacak, kazık temel sistemi uygulanacaktır. Yapının temel sisteminin tamamında deprem sismik izolatörleri kullanılacaktır.” ifadesi geçmesine rağmen, temel sisteminin fore kazık temel olmadığı tespit edildi.

Haberin tamamına linkten ulaşılabilir.