Yabancı Şirketler artık daha Kolay Gayrimenkul AlabilecekYabancı sermayeli şirketlerin gayrimenkule sahip olmalarıyla ilgili başvuru süreci kolaylaştırıldı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası, şirket bilançosu, yöneticilere ilişkin kimlik belgeleri gibi birtakım belgeler artık istenmeyecek.

Gayrimenkul alımında ana sözleşmede yer alan faaliyet konusuna uygunluğunun, sanayi ve ticaret il müdürlüğünce değerlendirilmesi uygulamasına son verildi, bunun yerine şirketten taahhütname alınması yoluna gidildi.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve çocukları ile yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları tarafından Türkiye'de kurulan veya iştirak edilen tüzel kişiliğe sahip şirketler, şirkette yabancı ortak olmaması kaydıyla, Türk vatandaşlarının tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz edinebilecek.