Yabancıya Konut için AnlaşmaBayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, yabancılara konut satışını engelleyen mütekabiliyet (karşılıklılık) esasının kaldırılması yerine yasanın sınırlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi

Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, yabancıların Türkiye'den ev almasını engelleyen mütekabiliyet (karşılıklılık) esasının kaldırılmasına karşı çıktı. Demir, "Mütekabiliyeti bizim tek taraflı olarak kaldırmamız mümkün değil. Bizim vatandaşlarımıza ne hak tanınıyorsa biz de diğer ülkelere onu tanımalıyız. Taleplerin karşılanması için ülkelerle görüşüp, anlaşıp bu hakları tanıyabiliriz" dedi.

'KAZAKİSTAN İLE ÇÖZÜM YAKIN'

Demir, mütekabiliyet esasına göre satışlara izin verilmesini istediklerini söyleyerek "Bizim satışlara izin vermemiz, karşılığında ilgili ülkenin bizim vatandaşlarımıza aynı hakları vermemesi düşünülemez" dedi. Sorun olan ülkelerle ilgili çalışmaların başladığını bildiren Demir, "Kazakistan ile sorun vardı. Son olarak Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde gündeme geldi. Her iki ülke vatandaşlarının konut almasının önünü açacak anlaşma için çalışıyoruz. Benzer şekilde Azerbaycan ile de görüşmelerimiz sürüyor. Bunlar devam edecek" diye konuştu. Türki Cumhuriyetler, Rusya ve Arap ülkeleri ile de benzer şekilde anlaşmalar yapılabileceğini ifade eden Demir, Türk vatandaşlarına konut alma hakkı tanıyan ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den ev almalarına izin verilebileceğini vurguladı. İngiltere ve Almanya ile yine karşılıklılık esasına göre çok iyi ilişkiler kurulduğuna işaret eden Demir, "Bu ülkeler bizim vatandaşlarımıza konut edinme hakkı tanıyor. Biz de bu ülke vatandaşı pek çok insan Türkiye'den ev almasına izin veriyoruz. Binlerce Alman ve İngiliz Türkiye'ye geliyor, emekliliğini burada yaşıyor. Bu aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştiriyor. Biz bundan çok memnunuz. Diğer ülke vatandaşlarının da benzer bir yaklaşımla Türkiye'den konut almasını isteriz " ifadesini kullandı. Demir tüzel kişiler, yani şirketlere yönelik mülk satışında kısıtlama olmadığını da hatırlatarak 'Yabancıların aldığı mesken amaçlı konut yüzde 10'u aşarsa yasal olarak yabancılara satış yapılamaz" dedi.

'Bürokratik işlemler kısaltılmalı'

Yabancılara mülk satışında bürokratik işlemlerin uzun sürmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Demir, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün işlemleri kısa sürede tamamlanıyor. Ancak TSK'nın işlemlerinin uzun sürdüğü doğrudur. Bunun da kısaltılması gerekir" dedi.