Yasa Tanımıyorlar

İstanbul’un su havzalarındaki AKP’li yerel yönetimler ne yasa ne yönetmelik tanıyor. “İSKİ Havza Yönetmeliği” dikkate alınmadan AKP’li belediyelerce yürürlüğe konulan imar planları ile bu planlar çerçevesince verilen ruhsatların iptali için İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’daki AKP’li yerel yönetimlere 4 ilçe ve 11 beldede toplam 46 dava açıldı. Davaların büyük kısmında İSKİ’nin talebi doğrultusunda ya planlar iptal edildi ya da mahkemelerce yürütmeyi durdurma kararları verildi. İSKİ, İstanbulluları içme suyu havzalarındaki yerleşim bölgelerinde gayrimenkul alırken dikkatli olmaya çağırıyor.

İstanbul’da AKP’li yerel yönetimlere İSKİ tarafından açılan “imar planlarının iptali” davalarıyla ilgili son durum şöyle:

Taşoluk Beldesi (AKP): 3 dava açıldı. 1’i iptal edildi, Birinde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bir dava halen sürüyor.

Boğazköy Beldesi (AKP): 4 dava açıldı. 3’ü iptal edildi, 1 dava sürüyor.

Çatalca İlçesi (AKP): 8 dava açıldı. 1 plan iptal, 4 planın yürütmesi durduruldu. 3 dava halen sürüyor.

Arnavutköy Beldesi (AKP): 1 dava açıldı. Bu davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bolluca Beldesi (AKP): 1 dava açıldı. Mahkeme iptal kararı verdi.

Gaziosmanpaşa İlçesi (AKP): 2 dava açıldı. Bu davalar sürüyor.

Karacaköy Beldesi (AKP): 1 dava açıldı. Dava sürüyor.

Tepecik Beldesi (AKP): 3 dava açıldı. Hepsinde iptal kararı çıktı.

Samandıra Beldesi (AKP): 6 dava açıldı. 2’si iptal edildi, 1 yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 3 dava sürüyor.

Yenidoğan Beldesi (AKP): 6 dava açıldı. 4’ü iptalle sonuçlandı. 2 dava halen sürüyor.

Alemdağ Beldesi (AKP): 2 dava açıldı. 1’i iptal edildi, 1 dava halen sürüyor.

Ümraniye İlçesi (AKP): 2 dava açıldı. 1 dava iptalle sonuçlandı, diğer dava sürüyor.

Pendik İlçesi (AKP): 1 dava açıldı. Dava sürüyor.

Akfırat Beldesi (AKP): 1 dava açıldı. Yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Sarıgazi Beldesi (AKP): 5 adet dava açıldı. 2’si iptal edildi, 1 davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Diğer iki davada ise 2 adet planın parselle ilgili olan kısmı için iptal kararı çıktı.

İSKİ’nin AKP’li yerel yönetimlere açtığı davalar İstanbulla da sınırlı kalmadı. AKP yönetimindeki Gebze Belediyesi’ne 3 adet imar planının iptali için dava açan İSKİ, yine AKP yönetimindeki Körfez beldesindeki belediyeye de bir dava açtı. 4 dava hâlâ sürüyor.

4 beldede ise 3 farklı parti var

İstanbul’daki AKP’li yerel yönetimlere 4 ilçe ile 11 beldede toplam 46 dava açan İSKİ; 4 beldede ise farklı partilerden belediyelere dava açtı. DP’den Haraççı ve Muratbey beldelerinde açılan davalarda; Haraççı beldesinde bir davada iptal, ikinci davada ise yürütmeyi durdurma kararı verildi. Muratbey beldesinde ise bir dava iptalle sonuçlandı. CHP yönetimindeki Orhanlı beldesinde İSKİ tarafından 5 dava açıldı. Bu davaların 1’inde yürütmeyi durdurma kararı çıktı, 4 dava ise sürüyor. ANAVATAN yönetimindeki Taşdelen beldesinde ise açılan bir davada iptal kararı verildi.