Yaşayan BIM: II. İnşaat ve Mimaride İleri Teknolojiler SemineriBIM Nedir?
Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modeli), 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı modeller kullanarak, bir yapının/tesisin yaşam döngüsü boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin yaratılması ve kullanılması sürecidir. BIM bir program ya da ürün değil, bir yaklaşımdır. Projenin tüm ana süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem, işveren, tasarımcı, müşavir, yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçiler arasındaki bilgi alışverişinin kalitesini ve hızını artırarak, son kullanıcılar için en uygun ürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sistem, üç boyutlu sayısal modelleme yapısıyla görsel bir modelin çok ötesine geçerek, yapının imalatı ile ilgili tüm bilgileri içeren, sürekli geliştirilebilen çok fonksiyonel bir yönetim ve bilgi paylaşım aracı görevi görmektedir.

BIM Neden Gereklidir?
BIM sonuç değil başlangıçtır. BIM uyumlu modellenmiş bir tasarım, üzerinde tuttuğu verilerle tüm proje boyunca kullanılabilecek bir 3 boyutlu veri bankası görevi görür. Projelerde verimliliği, kaliteyi artırmak ve maliyeti düşürmek için yapılması gereken ilk şey, tasarım aşamasında BIM’e geçerek proje üzerindeki kontrolü yükseltmektir. Hazırlanan BIM modeli sayesinde, süreçsel planlama, maliyet yönetimi, simülasyon çalışmaları ve tesis yönetimi hızlı ve doğru olarak yürütülebilir.

Adım Adım BIM’e Geçiş
Konuya sadece yazılım yatırımı olarak bakmak, şirketlerin en sık yaptığı ve başarısızlığa sebep olan faktörlerden biridir. BIM uyumlu çalışmak, tasarımdan şantiyeye toplu bir zihniyet değişikliğidir. Süreçlerin kalitesinin yükseltilmesi ve çalışanların katılımını gerektirir.

Sektörün geleceğinde, gerek yerini korumak isteyen, gerekse kendine yer edinmek isteyen firmalar için BIM sistemi çok değerli bir araç olarak görülmelidir. Önemli olan, BIM’i şirket süreçlerine dahil ederek, sadece bir kavram olmaktan çıkarıp 'YAŞAYAN BIM’e ulaşmaktır.

Program Akışı
08:30-09:30 Kahvaltı ve Kayıt
09:30-09:45 Açılış Konuşması: Dassault Systèmes & infoTRON
09:45-10:15 Edmondo Ochipinti, Direktör, Gehry Technologies / “Örnek Proje üzerinden BIM Gelişim Süreçleri”
10:15-10:45 Dassault Systèmes, Direktör / “İnşaat Uygulamalarında Dassault Systèmes Çözümleri”
11:00-11:15 Kahve Molası
11:15-11:45 Fatih Azaklı, CEO, Betaş – Tema – Yorum JV / “AVM İnşaatlarında BIM Uygulamaları ve BIM Vizyonu”
11:45-12:30 Müge Sümerol, infoTRON / “BIM Uygulamaları, Sürdürülebilir Karlılığı Nasıl Artırır?”

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız