Mutena Sohbetler I "KİM O"

Kentsel dönüşüm projelerinin oldukça yaygınlaştığı ve tartışılmaya başlandığı bu dönemde, bir sanat projesi isminin mekân dönüştürücü bir güç olarak anıldığı, Beyoglu Gazetesi'ndeki, "İtalyan Sokağı da Geliyor" (http://www.bianet.org/2005/07/08/63664.htm) yazısı vesilesi ile "mutenalaşma" konusunu ortak bir alanda paylaşıma açmak için, Oda Projesi aracılığıyla düzenlenecek olan "Mutena Sohbetler I. Kim O?" isimli projeye, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak.

Mutenalaşma sürecindeki semtlerden biri olan Galata'daki Şahkulu sokakta, 2000-2005 yılları arasında bir mekanda projelerini yürütmüş olan Oda Projesi, komşularıyla birlikte eyleyerek, "karşılıklı olma" halinden ve komşuluk ilişkilerinden hareket etmişti. 16 Mart 2005 tarihinde mutenalaşma sürecinin bir sonucu olarak mekanından ayrılan Oda Projesi, Şahkulu sokak ile olan 8 senelik ilişkisini, bir mahallede komşu olma durumunu ve kentsel dönüşüm süreci içinde İstanbul'a tanıklık etme halini farklı deneyim alanlarında mikro ölçekte sürdürüyor. Bu tanıklığın devamında, Oda Projesi, "mutenalaşma" süreci üzerinden bir buluşma mekanı yaratmak için projeyi aracı kılmayı hedefliyor.

Sanat ve güç ilişkilerinin, cemaat ve mekan politikalarının, kent pazarlama stratejilerinin sanat üretimini nasil etkilediği ve sanat projelerinin kamusal alanı nasıl etkilediği; kentsel kullanım pratikleri bağlamında neden olduğu ilişkileri tartışmaya açmanın acil bir gereksinim olduğu düşüncesiyle gerçekleşecek "Mutena Sohbetler" dizisinin ilk buluşması üç bölümden oluşacak:

İlk bölümde "mutenalaşma nedir?, 'kentli' olmak ne demektir?" sorularıyla birlikte, siyasi dünya haritası sınırlarının ülkeler yerine kentlerle belirlendiği bir dönemde, değişen kent mekanı üzerine okumalar; ikinci bölümde, "İstanbul'a özgü mutenalaşma", kamusal alanın ödünç alınması ve dönüşüm projeleri ilişkisi, mutenalaşan semtler üzerine okumalar; üçüncü bölümde ise, sanatın, sanatçının ve dilin mutenalaşması, sanat projelerinin / mekânlarının ve sanatçıların mutenalaşma / değişim / dönüşüm içindeki konumuna bir bakış ve deneyim paylaşımı yer alacak.

Katılımcılar:

I. buluşma (13:00 - 14:15)
Korhan Gümüş; Jean-Francois Pérouse

II. buluşma (14:30 - 16:00)
Tolga İslam; Funda Dunmez; Ayça İnce; Sibel Yardımcı; Aysen Ciravoğlu; Saim Çavuş; Tan Morgül; Didem Danış

III. buluşma (16:00 - 18:00)
Pelin Tan; Oda Projesi; Selda Asal (Apartman Projesi); Deniz Aygün (Galata Perform); Serhan Ada; Vasıf Kortun (Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi); Selim Birsel (Dükkan); Osman Bozkurt (Pist)

Konuşmaların kaydıyla birlikte, radyo ve basılı yayın yoluyla tartışmanın devam etmesi öngörülüyor. mutenasohbetler@gmail.com adresi, mutenalaşma / değişim / dönüşüm üzerine görsel ve yazınsal bir depo / kütüphane olmak üzere, konuyla ilgili kişilerin kendi arşivlerinden seçecekleri malzemeyi bekliyor.

"Mutena Sohbetler"
4 Mart 2006 saat 13:00 - 18:00