"Yeniden Kent" Temalı Lisans Öğrencileri Ulusal Mimari Proje Yarışmasıİlki 2012 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali’nin ikincisi 18 Ekim - 14 Aralık 2014 tarihleri arasında, “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığıyla Chicago Sanat Enstitüsü'nde (Art Institute of Chicago) Mimarlık ve Tasarım Bölüm Başkanı olan Zoë Ryan küratörlüğünde yapılacak.

Tasarım Bienali’nin “Akademi Programı” kapsamında üniversitelerin ilgili bölümleri çeşitli etkinliklerle bienalin programında yer alacaklar. Bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, lisans öğrencilerinin katılabileceği ulusal bir mimari proje yarışması düzenleniyor.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Yarışmanın Teması
2000’li yıllarla beraber dünya nüfusunun yarısı, Batı ülkelerinde ise nüfusun %90’ı kentlerde yaşar hale gelmiştir. Özellikle küreselleşen dünyada kentler sundukları olanaklar ile önemli çekim merkezlerine dönüşmüştür. Ancak, konut stokunun yetersizliği, ulaşım sorunları, hava kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi, yeşil alanların azlığı, kent kullanımındaki eşitsizlikler, farklı gelir grupları arasındaki mekansal ayrışma ve toplumsal çatışma, çeşitli kültürlerin bir arada bulunmasının getirdiği gerilimler vb. bir olanak olarak görülen kentleri aynı zamanda bir sorun haline getirmiştir.

Bugün kentlerin geleceğini, bu sorunlar ile mücadele süreçleri belirleyecek gibi görünüyor. Sözü edilen sorunları sadece teknik anlamda ele almak ve mekanik bir bakış açısıyla çözümlemek yeterli bir yaklaşım olmayıp, kenti zihinlerimizde yeniden tahayyül etmek ve bir arada yaşamanın kurallarını ve mekansal kurgusunu yeniden keşfetmek gerekmektedir.

Yarışmacılardan kentin bugününe bakarak, geleceğe dair bir vizyon geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede küreselleşen kentlerin geleceğine dair genel bir bakış geliştirilebileceği gibi, bir dünya kenti olan İstanbul’un tümüne dair bütüncül ya da kentin belli bir bölgesine yönelik parçalı öneriler sunulabilir. Bu öneriler çözüme odaklı ya da kentin potansiyel olanaklarını açığa çıkarmak ve yeni bir yaşam biçimi önermek şeklinde olabilir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 4 Şubat 2014
Soru sormak için son gün: 17 Şubat 2014
Cevapların ilanı: 24 Şubat 2014
Teslim tarihi: 15 Nisan 2014
Sonuçların ilanı: 22 Nisan 2014
Kolokyum ve ödül töreni: 29 Nisan 2014

Ödüller
Birincilik Ödülü: 4.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL
Mansiyon (5 adet): 1.000'er TL

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
Tülin Hadi
Sinan Omacan
Han Tümertekin
Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu
Prof. Dr. Ayhan Usta
Doç. Dr. Hakkı Yırtıcı

Raportör: Begüm Yılmaz

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.