Yıkılan Bina Ticaret ve Konut Alanı OlduHürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nden oy birliğiyle geçen plan değişikliği ile alan, ticaret ve konut alanı olup, zemin katlar ticaret, normal katlar konut olarak tanzim edilecek. Yapılan düzenlemede binaların bodrum katında otopark olacak.

İmar artışı yok

Mevcut planda, toplam inşaat alanlarının yüzde 10’u emsale girmeyen alanlar olarak (yangın merdiveni ve asansörler hariç), yeni oluşacak parsellerdeki artışa ilave edilecek. Parsel sahipleri birleşmezse, ada bütününde mevcut plan şartları geçerli olacak. Yeni oluşacak imar adasının yüzde 10’u kamuya yeşil alan vs. gibi donatı olarak bilabedel terk edilecek. Donatı alanından çekme mesafesi kat adetine bakılmaksızın 3 metre olarak belirlenirken, kat yüksekliğinde siluet planına uyulması şart. Yeni oluşacak parsellerde ayrık nizam uygulanacak olup blok şekli ve boyutu avan projede belirlenecek. Bu parsellerde asmakat, çatı arası piyesi yapılamayacak. Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifine ilişkin, İGDAŞ olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü şartlı olumlu görüş verdi. Ulaşım Planlama Müdürlüğü ise uygulama aşamasında görüş vereceğini bildirdi.

Uygulama sırasında birleşmeye konu parsel sayısının yüzde 50’sinde yapılaşma olması şart koşuldu. Tevhid edilen parsellerin boş olanlarında, verilen artışlar yüzde 50 oranında azaltılacak. İBB İmar Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. Terk edilen alan emsal hesabına dahil edilecek. Mevcut plana göre, alanda yaklaşık 10 bin 655 metrekare inşaat alanı yer almakta iken teklifle, plan hükümleri kapsamında inşaat artışı uygulanacak.