YKB'nin İki Korusu Satılıyor

Yapı Kredi Bankası (YKB), Yeniköy'de ve Bağlarbaşı'nda bulunan İstanbul'un en güzel iki korusunun sahibi. Çukurova Grubu bankanın hâkim ortağı iken bu korulara baktı. Korudu.
YKB'nin çoğunluk hissesini satın alan Koç Grubu, bankanın bankacılık dışı varlıklarıyla birlikte bu iki korunun satışı için ihale açıyor. Gönül isterdi ki, Koç da bu iki koruyu elde tutsun. Korusun. Çünkü bu iki koru çok önemli iki tabiat varlığıdır.

Her ülkede varlıklı aileler bulundukları ülkenin, şehrin tabiat varlıklarını, tarihi yapılarını korumayı bir sorumluluk olarak görürler. Bu iki koru da Koç Grubu'na yakışır.
Koç Grubu satarsa bu iki koruyu kim alır? Milyonlarca doları kim öder? Bu iki koruda inşaat yapacağına inanan öder. Koruda inşaat yapılır mı? "Burası Türkiye a'bicim... Burada her şey yapılır..." Turistik tesis olarak özel kanun bile çıkarılır. Otel diye başlanır, rezidans yapılır. Rezidans diye başlanır, mahalle kondurulur. İmar planı değiştirilir, 3 kat izni 30 katlı kule haline gelir. İçine bir de alışveriş merkezi kurulur. Alt oyulur. Otopark olur.

Yeniköy Korusu
Yeniköy Korusu, aslında 'Sait Halim Paşa korusu'dur. Paşa (1863-1921) Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Hariciye Nazırı iken, 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra sadrazam olmuştur. Yeniköy'deki koru, sahildeki köşk bahçesinin uzantısıdır. Sait Halim Paşa dostlarıyla bu koruda avlanırmış.

Zamanla, bir o yanından, bir bu yanından kesile budana 62 dönüme inmiş. Korunun içinde yüz yıllık sakızağacı, gladiçya, gümüşi, ıhlamur, servi, Himalaya ve Toros sedirleri, selvi, fıstık, menengeç, defne, gürgen, akçaağaç ve fıstık çamları vardır.
YKB tarafından satın alındıktan sonra bankanın kurucusu Kâzım Taşkent korunun içindeki eski av köşkünü toplantı salonu haline getirmiştir. Bugüne kadar koru ve içindeki köşk toplantı amaçlı değerlendirilmiştir.

Bağlarbaşı Korusu
Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki koru aslında 'Abdülmecit Efendi korusu'dur. Sultan II. Abdülhamit tarafından 1895'te satın alınarak (Osmanlı Hanedanı'nın son veliahtı) Şehzade Abdülmecit Efendi'ye (1868-1944) tahsis edilmiştir. İçine 1901 yılında dönemin tanınmış mimarı Alexandre Vallaury tarafından bir köşk inşa edilmiştir.
Koru, Nakkaştepe'ye ve Beylerbeyi'ne meyilli 160 dönümlük bir alanı kaplar. Koruda yaşları yüz yılı aşmış çok sayıda, çok türde ağaç vardır.
Yapı Kredi mülkiyetinde iken koruya bakılmış, ağaçlar korunmuştur. Abdülmecit Efendi Köşkü Yapı Kredi Bankası tarafından onarılmış, kullanılabilir hale getirilmiştir.
YKB'nin kurucusu Kâzım Taşkent her iki korudaki ağaçların envanterini çıkarttırmış, her bir ağacın altına özelliğini ve yaşını belirten plakalar koymuştur. İşte satılacak olan korular bunlar... Yakında, korulardaki ağaçların kesileceğinden ve de imara açılacaklarından hiç şüpheniz olmasın. İmara açmak için bahane ve çare tükenmez...