Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Ambarlı Botaş Kıyılarında Yeni Yük İskelesi mi?

Ambarlı Limanlar Bölgesi, mevcut revize edilmiş imar planıyla korunmalıdır. Deniz dibinden döşenmiş boru hattı nedeniyle Botaş sahasına liman inşa edilmesi İstanbul için büyük bir tehlike yaratır

Referans Gazetesi/Osman ÖNDEŞmbarlı Limanlar Bölgesi, mevcut revize edilmiş imar planıyla korunmalıdır. Deniz dibinden döşenmiş boru hattı nedeniyle Botaş sahasına liman inşa edilmesi İstanbul için büyük bir tehlike yaratır.

Altaş Ambarlı Limanlar Bölgesi çok ciddi şekilde mercek altına alınmalıdır.

Öncelikle makaleme eklediğim Altaş Ambarlı Limanlar kompleksinin havadan çekilmiş fotoğrafını lütfen dikkatle değerlendiriniz. Kendi içinde tesis edeceği revizyonlar dışında, bu bölgenin karayolu bağlantıları açısından başka tasarımlara tahammülü kalmadığını görürsünüz. Hele Kumport’un hududu olan Botaş deniz alanı gemi hareketi açısından büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu nedenledir ki, gemi hareketine kapalıdır.

Kuzey hududunda Botaş Ambarlı Kompresör İstasyonu ve dolum terminali vardır ve Ambarlı Kompresör İstasyonu yapımı Aralık 2000’de tamamlanmış olup, o tarihten beri işletmededir. Bu deniz alanı yoğun bir ürün tankeri trafiğiyle karşı karşıyadır ve deniz dibi boru hattı mevcuttur. Bu şu demektir: Bu deniz alanına gemiler yük veya araç taşıması kavramında sefer yapamazlar, demirleyemezler, manevra yapamazlar ve buraya iskele veya liman müsaadesi verilemez. Bu sebepledir ki Kumport’un 1 no’lu iskelesinin kuzey kenarı taş dolgu olarak bırakılmıştır.

Burası olsa olsa gemi yanaşmamak kaydıyla örneğin keson veya kaya dolgu rıhtım yapılmak kaydıyla genişletilebilir. O zaman Kumport’un bu molündeki konteynerli yük hareketi hız kazanır ve elleçleme maliyetlerine tasarruf getirir.

Ambarlı'nın imar planı mevcut
Ambarlı’nın bir imar planı mevcut. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı iskele imar planlarını tek düzen içerisinde düzenler. Ambarlı’da ilk müracaatlarda örneğin Batı Yakası Kumcular Kooperatifi bu alan kendilerine tahsis edildiğinde bireysel olarak bir imar planı talebinde bulunduysa da zamanla tüm planlar birleştirilmiştir. 1993’te DLH ek bir plan yapmış ve ardından 1998’de plan gözden geçirilerek daha uygulanır hale getirilmiştir. Günümüzde Ambarlı Limanlar Bölgesi'nin yine de bir imar planı vardır.

2004’te bu planın yeniden revizyonuyla ilgili teklif yapıldı ki mendirek konusu revizyonun en önemli maddesiydi. Zira inşa edilen moller ve denize doğru uzanan iskeleler nedeniyle mendireğin kalması işlevsel olarak liman içinde gemilerin manevra imkânını dahi yok edeceği gibi, 26 metre gibi bir derinliğe mendirek inşası zorunluluğunun getireceği anormal maliyetler, ilk imar planında var olan mendirek inşaatını imkânsız kılmıştı. Bu nedenledir ki revizyonda mendireğin plandan çıkarılması kararlaştırıldı.

Diğer taraftan bu limanlara sefer yapan gemilerin boyları 300 metreyi geçmeye başlamıştır. Bu gemilerin mendirekle kuşatılmış iskelelere yanaşması imkânsızdır. Neticede revize edilmiş plan dokuz devlet kurumundan geçerek onaylanma noktasına gelmiştir.

Yıllardır gözlemlediğim ve Kumport’un hudutları içerisinde kalan bir 1 no'lu iskele 608 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindedir. Fakat mevcut genişliğinin yetersiz kalması nedeniyle konteyner elleçlemesine ve transit konteyner depolamasına elverişli olamamaktadır.

Bu alan bir anlamda iskeledir, bir anlamda da Ambarlı’daki Botaş dolum tesislerinin boru hattı ve ürün tankerlerinin yükleme veya tahliye yapacağı deniz alanı ve ıskarça haldeki şamandıralar alanını ayırır.

Tek taraflı iskeleyle koruma
Altaş Ambarlı Limanlar Kompleksi'nin hava fotoğrafında görüldüğü üzere, denizden karaya doğru baktığımızda, sağda kalan kısım kaya dolgudur. Buradan ötesi ise Ambarlı Botaş dolum tesislerinin korumalı alanıdır. Bu deniz alanında deniz dibinden döşenmiş boru hattı vardır. Buraya gemiler demirleyemez, yanaşma yapamaz, yük tahmil tahliyesi yapamaz veya Ro-Ro benzeri gemilerin yanaşması zaten imkânsız olsa da sefer yapmaları yasaktır. Balıkçı gemileri avlanamaz.

Bu alana iskele inşa etmek, yük gemilerine yeni bir iskele temin etmek veya Ro/Ro iskelesi yaparak gemi trafiğine açmak cinayettir. İstanbul’u her bakımdan tehlikeye atacak olan bu tavır hayli cüretkâr bir yaklaşım olur.

Esasen, hatırladığım kadarıyla o tarihlerde bakanlıkça boru hattının korunabilmesi amacıyla doğu tarafına gemi yanaştırılmaması için iskele tek taraflı yaptırılmıştır.

Ancak şu yapılabilir ve yapılmalıdır da Kumport’un 1 no’lu iskele olarak planında yer alan bu iskelenin kayadolgu olan kısmı boydan boya daha genişletilerek keson veya kayadolgu inşaatla çok daha güvenli bir koruma alanı yaratılabilir ve bu suretle çok ciddi konteyner elleçleme ve transit depolama sıkıntısı çekilen bu limanda, aynı derecede rahatlık elde edilir.

Bu ne demektir; birincisi gemilerin tahmil tahliyesi hızlanır. Konteynerlerin liman içindeki hareketi kolaylaşır ve hızlanır. Konteyner elleçleme maliyeti düşer, bundan herkes istifade eder. Tahliye edilen konteynerlerin transit depolanması iskelenin hemen en yakın alanında mümkün olur.

İkincisi ise son derece tehlikeli parlayıcı ve patlayıcı özellikte olan dolum tesislerine ait alan ve deniz dibi boru hatları, çok kesin olarak güvenceye alınmış olur.

Ambarlı Limanlar Bölgesi'nde karşılıklı limanlar arasındaki kabotaj Ro/Ro taşımacılığı giderek daha büyük talep alıyor. Günde karşılıklı ortalama 5 bin ağır taşıt hareketi meydana geliyor.

Yeni iskeleler felaket olur
Mevcut verilere göre Ambarlı Limanlar Bölgesi'nde müthiş bir ağır taşıt hareketi var. Ayrıca UN Ro-Ro’nun destekleme seferleri de bu bölge terminallerinden devam ediyor.

Ambarlı Limanlar Bölgesi kabul edilirlik sınırlarını zorlaya zorlaya, artık tam anlamıyla doluluğu kabul edilmez seviyeye gelmiştir. Bu bölgeyi daha da yeni iskelelerle zorlamak, çıkış değildir. Aksine felakete davet çıkartmaktır.

Yapılacak olan, mevcut hudutlar içerisinde kalmak kaydıyla mevcut limanların elleçleme hızını artıracak revizyonu hayata geçirmektir. Bunun bir maddesi Kumport’un 1 no’lu iskelesinin bir konteyner transit istifleme molü halinde 70-100 metre genişletilmesi inşaatıdır.

Ambarlı bölgesini Botaş’a doğru yayarak yeniden iskelelerle boğmak, kara trafiğini alabildiğine kilitlemek olacaktır. Çok büyük tehlikeleri görmemek demektir! Böyle bir eğilim varsa, bu son derece büyük risktir ve hatta İstanbul’un varlığına karşı bir tehdit olur.

Ro-Ro trafiğinin en doğru uğrak limanı Trakya bölgesinde Tekirdağ Akport’tur. Değil ki azami iki yıl zarfında demiryolu da bu limana bağlanacaktır. Akport aynı zamanda feeder veya shuttle servis için ideal bir bölge limanıdır.

Hazine'ye ait olan ve deniz kısmında kırmızıyla işaret edilerek gemi hareketine yasak olan sahil kısmına iskele inşa edileceği duyumları ortaya çıkmıştır. Bu gelişme her aklı başında olan kurum yönetiminin bu noktaya dikkat etmesini kaçınılmaz kılar. Kırmızı hatla ayrılmış bir deniz alanı üzerine, Kumport molüne yapışık tarzda yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir iskele inşa edileceği, yük ve Ro-Ro gemilerine açılacağı söylentileri yayılmaktadır.

Muhakkak hatırlayalım: Aygaz AŞ tarafından TEAŞ Ambarlı Elektrik Santralı'nın 300 metre güneyinde deniz tarafında ve Botaş Ambarlı Tesisleri'nin 300 metre, Ambarlı Limanı'nın 800 metre doğusunda, Beylikdüzü ve Avcılar konut alanlarına çok yakın mesafede küresel LPG depoları vardır. Bu bölge yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı özelliğe sahiptir.

Ambarlı Limanlar Bölgesi mevcut revize edilmiş imar planıyla korunmalıdır. Botaş sahasına doğru limanlaşmak ise infilake hazır bir cüret olarak dalga dalga gündeme gelecek demektir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/ambarli-botas-kiyilarinda-yeni-yuk-iskelesi-mi_50400.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!