Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Armstrong Ceiling Solutions'dan Eğitim İçin İdeal Ortamlar

Armstrong Ceiling Solutions, eğitim için ideal ortamların tasarımında asma tavanların ne şekilde öğrenmeye katkıda bulunabileceğini anlatıyor.

yapi.com.tr
Armstrong Ceiling Solutions'dan Eğitim İçin İdeal Ortamlar

Her okul kendi içinde bir dünya, bağımsız bir ekosistem. Dış dünya gibi, okullar da her geçen gün daha kalabalık sınıflar ve sosyal medya kullanımı yüzünden kolaylıkla dikkati dağılmaya müsait öğrencilerle dolu. Öğrencinin dikkatini canlı ve sürekli tutmak için eğitimcilerden beklenen çaba oldukça fazla, bu nedenle olası en iyi koşulları sağlamak elzem olmakla beraber, bu çerçevede çalışılacak ortamın fiziki özellikleri de önem taşımaktadır. Bu nedenle, akustik asma tavanlara yönelik çözümlerin üretimi ve pazarlamasında uzman olan Armstrong Ceiling Solutions belli prensip ve teknik özellikler çerçevesinde tasarladığı asma tavanların öğrenmeye ne şekilde katkıda bulunabileceğini anlatıyor.

Akustik konusunda temel bilgiler
Mekanların akustik performanslarının öğrenme üzerine önemli etkilerinin olduğu çalışmalarla sıkça ispatlanmıştır. Evans ve Maxwell’in1 Londra’da yerleşik iki okulda yaptıkları çalışmalar, örneğin yeterli akustik performansa sahip olmayan sınıflarda öğrencilerin çoğunluğunun her dört kelimeden birini anlamakta zorluk yaşadığını açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca, artan sınıf mevcutları nedeniyle öğretmenlerin kalabalık sınıflarda seslerini duyurmaları ve öğrencilerin ilgisini sürekli kılma konusunda güçlük çektikleri bilindiğinden, öğretmenlere, son derece önem arz eden yeni konuları açıklama misyonlarında yardımcı olabilmek adına, mimarların ilk girişimi tavanların akustik performanslarını iyileştirmek olmuştur, bununla birlikte bu konu derinlemesine bir inceleme gerektirmektedir.

Sınıfların içindeki gürültüyü en aza indirmek için, asma tavanların maksimum ses emiş seviyesi garanti etmeleri gerektiği düşünülebilir. Bununla birlikte, bu müdahaleler sınıftaki gürültüyü minimuma indirmekle birlikte, öğretmenin sesini de etkisiz hale getireceğinden ters etki yaratabilirler, sonuç olarak öğretmenin sesinde aşırı zorlanma meydana gelecek ve öğrenciler ise dersi duymak ve anlamakta güçlük çekeceklerdir.

Bu nedenle, maksimum anlaşılırlığı garanti etmek için sesin zayıflamasını ve yansımasını dengelemek veya ses emilimi ile ses yalıtımı arasında mükemmel bir denge sağlamak gereklidir. Mükemmel bir anlaşılabilirlik garanti ederek sesin birinci sıradan en son sıraya kadar doğru şekilde yönlendirildiği üniversite amfi salonları ve oditoryumları okullarda da benimsenmesi gereken ideal bir model oluşturmaktadır. Mükemmeliyet açısından, aydınlatma da bu dengede önemli bir rol oynar.

Perla OP, Balloch Campus ©dapple photography

Doğal ışık öğrenmeyi kolaylaştırır
Çeşitli çalışmalar doğal ışığın yayılımı ile öğrencilerin performansı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlamaktadır: bir çalışmaya2 göre doğal ışık oranı fazla olan sınıflarda eğitim alan öğrencilerin testlerde %7 ila %18 arasında daha iyi sonuç aldıkları kanıtlanmıştır. Clever Classrooms3 raporu ise,  sınıfların tasarımının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumlu veya olumsuz yaklaşık %25 oranında bir etkiye sahip olduğunu öne sürmüştür.

Daha fazla konsantrasyon, iyileştirilmiş verimlilik ve daha iyi test sonuçları: doğal ışığın katkısını maksimuma çıkarmak, yapay ışığın azaltılmış kullanımıyla binanın enerji verimliliğini optimize etmenin yanı sıra, öğrencilerin üstün performansını garanti eder. Bu amaçla, her zaman en iyi dengeyi sağlamak için, yüksek yansıma seviyesine sahip beyaz mineral tavanların, büyük pencereler veya yerden tavana pencerelerle birleştirilmesi önerilir. Doğal ışığın fazlası, aslında, gözleri zorlayabilir veya potansiyel olarak rahatsız edici yansımalar ve yanıp sönmelere neden olabilir. Bu nedenle, mekanın tamamına nüfuz eden genel bir parıltıya dönüştürülmüş doğrudan ışığı yumuşatarak, ışık yansımasını ve yayılmasını birleştirmek çok önemlidir.

Sierra, ©Philip Durrant


İlham veren tasarımlar
Eğitim demek ilham demektir ve her mimarın arzusu, öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak, ancak onları öğrenmeye, yaratıcı düşünmeye ve dikkatle dinlemeye teşvik edecek mekanlar yaratmaktır. Bununla birlikte, bu ihtiyaçları karşılamaya uygun asma tavanların tasarımı, dikkatlice değerlendirilmelerini gerektiren bir dizi karmaşıklık içerebilir.

Örneğin özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin yer aldığı sınıflarda öğrencilerin durumunu etkilemeyecek ve öğrenmelerini engellemeyecek asma tavanların seçilmesi önerilir. Bu durumda parlamayı azami derecede engellemek, asma tavan yüksekliğini 2,4 m altında tutmak ve A sınıfı finisajlar kullanmak önemlidir. Bir kez daha anahtar sözcük estetik ve işlevsellik arasındaki dengedir: tazelik ve sadelik çağrıştıran tasarımlar konsantrasyonu yüksek tutarak, öğrencilerin ve öğretmenlerin işini kolaylaştırır. Ayrıca, ışık yansımasını etkilememek için renk seçimi de esastır.

Tasarımcılar, okulların verimliliğini artırmak için sık sık kemerlere başvururlar. Bununla birlikte, bu durum mimarları, kullanıcı merkezli tasarım ilkeleri temelinde geliştirilen çağdaş tasarım çözümleri ile aşılabilecek akustik ve estetik tasarım açısından yeni zorluklarla karşı karşıya getirir. Asma tavanlar sayesinde, çoğunlukla estetik olmayan işlevsel unsurları gizlemek mümkündür. Bu tür bir sistem, kullanıcıları rahatsız etmeden, tavanların ana görevinin, bunların estetik değerlerini göstermek değil, her şeyden önce öğrenmeyi kolaylaştırmak olduğunun altını çizer.

Ortam her şeydir
Aydınlatma, akustik ve estetiğe ek olarak, bu tür ortamların kullanım amacını da göz önünde bulundurmak gerekir, bu nedenle her yaştan öğrenciler tarafından günlük olarak sıkça kullanılan alanlar için güvenli ve dayanıklı sistemler seçmek gerekir. Asma tavanlar ayrıca yerel düzenlemelere uymalı ve gerek sismik riski yüksek bölgelerdeki yapıların direncini güvence altına almak gerekse küçük odaların aydınlatmasını veya akustiğini optimize etmek olsun her durumun özelliklerine cevap vermelidir.