Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Günün İhale Haberi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XX. Bölge Müdürlüğü 226. Şube Müdürlüğünden: GİRESUN 1- DSİ 22. Bölge Mü

Resmi Gazeteb>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XX. Bölge Müdürlüğü 226. Şube Müdürlüğünden: GİRESUN
1- DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Giresun DSİ 226. Şube Müdürlüğü sınırları
içinde bulunan "Giresun-Merkez Çaldağ Kasabası III. Kısım Taş.Kor.Sari Emanet
İnşaatı" işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. maddesi uyarınca kapalı
teklif usulü ile ve Emanet-Taşeron birim fiyatların her biri için geçerli
olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle bu işi yapmaya muktedir
taşeronlar arasında seçim yapılacaktır. Bu işin taşeron seçiminden 16/4/2002
tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002 yılında girişilecek
yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında
tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
2- İşin tahmini bedeli 500,000,000,000.- TL. olup, geçici teminat miktarı
15,000,000,000.- TL.'dır. Geçici ve kesin teminat mektubu limit içi olacaktır.
3- Söz konusu iş; 20589,919 m3 kazı, 6754,128 m3 beton, 10849,553 m2
kalıp, 5494,255 m3 kalıp iskelesi, 15196,788 ton nakliye, 8442,660 m3 ku-çakıl
yükleme boşaltma ve figüre işlerini kapsamaktadır.
4- Taşeron seçimi 25/10/2002 günü saat 14.00'de Giresun DSİ 226. Şube
Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Emanet Komisyonu tarafından
yapılacaktır.
5- Anlaşma tasarısı ve ekleri DSİ 226. Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak
görülebilir.
6- İsteklilerin "Taşeron Seçimi" için yeterliliklerinin tespiti amacı için
21/10/2002 günü saat 17:00'ye kadar Giresun DSİ 226. Şube Müdürlüğüne bir
dilekçe ile başvurmaları ve bu dilekçeye başvuru evraklarını imzalayanların
Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile aşağıdaki belgeleri
eklemeleri gerekmektedir.

6.1- Müteahhitlik Karnesi
a) Müteahhitlik Karnesinin (C) grubundan en az 500,000,000,000.- TL.
tutarında olması şarttır.
b) İstekli ortak girişim grubu olduğu taktirde pilot ortağın müteahhitlik
karnesinin (C) grubundan en az 500,000,000,000.- TL. ve özel ortağın
müteahhitlik karnesinin de işin keşif bedelinin en az %30'u (150,000,000,000.-
TL.) kadar olması şarttır.
c) Yapılacak başvurularda yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik
karnesinin ve vergi borcu olmadığına dair belgenin bir suretinin eklenerek
karne aslının ve vergi borcu olmadığına dair belgenin aslının başvuru
sırasında Giresun DSİ 226. Şube Müdürlüğündeki yetkiliye gösterilmesi ve bu
hususun başvuru evrakına kayıt ettirilmesi şarttır.
d) İstekli ortak girişim grubu olduğu taktirde diğer ortakların da
müteahhitlik karnelerinin ve vergi borcu olmadığına dair belgenin bir
suretinin eklenerek karne asıllarının ve vergi borcu olmadığına dair belgenin
aslının başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru
evrakına kaydettirilmesi şarttır.

6.2- Mali Durum Bildirimi
İsteklinin sermaye ve imkanlarını mali durum bildirimine bankadan alınmış
banka kredi mektuplarını eklemeleri şarttır.
a) İsteklinin bu iş için asgari 50,000,000,000.- TL.'lik kullanılmamış
nakit kredisi ile asgari 50,000,000,000.- TL.'lik kullanılmamış teminat
mektubu kredisine sahip olması şarttır.
b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde her ortağın mali durumu
ayrı ayrı gösterilecek olup, pilot firmanın asgari miktardaki kullanılmamış
nakit kredisi ile teminat kredisine sahip bulunması şarttır.
Banka Referans mektupları, ilgili Bankanın Genel Müdürlüğünden teyit
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, Banka Şubesince en az iki
yetkilinin imzası ile onaylanacaktır.

6.3- Halen Taahhüdündeki İşler Bildirimi
6.4- Firmanın Faaliyet Süresi Belgesi
6.5- Yapmış olduğu işler ile devam eden işler bildirimi
Sayfa: 21 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
6.3, 6.4 ve 6.5 paragrafında belirtilen bildirim ve eklerine ait
kanıtlayıcı belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri başvuru
dosyasına konacaktır. (6.5) paragrafında yer alan belgenin noter tasdikli
sureti konduğu taktirde belge aslının başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi
ve bu hususun başvuru evrakına kayıt ettirilmesi şarttır.
6.6- Devir edilen, tasfiye edilen veya feshedilen işler bildirimi
Son beş yılı içinde sözleşmesi fesih edilmiş isim veya statü gereği yapılan
devirler hariç olmak üzere son iki yıl içinde sözleşmesi devredilmiş işi
olmadığına dair beyan,
6.7- Yapı araç bildirimi
İsteklinin bu iş için gerekli olan aşağıda kapasite ve adetleri verilen
ekipmanın çalışır vaziyette şantiyede bulunmalarına dair bildirimde
bulunacaklardır.

S.No Ekipman Cinsi Kapasitesi Adet
---- ----------------------- ---------- ----
1 Ekskavatör (Beko) 210Hp 1 1/2 yrd3 1
2 Kamyon 10 Ton 2
3 Kompresör 250 cfm 1
4 Motopomp 45 ps 1
5 Vibratör 2,5 Hp 1
6 Betoniyer 1000 Lt 1

6.8- Taşeron seçiminin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi
Odası Belgesi
6.9- Son beş yıl (1996 - 2000) ait vergi borcu olmadığına dair ilgili
vergi dairesinden 2002 yılında temin edecekleri belge aslı veya noter tasdikli
fotokopisi.
6.10- Ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesi
7- Başvuru dosyasının düzenlenmesine dair esaslar Giresun 226. Şube
Müdürlüğünden temin edilecek ve başvuru dosyaları bu esaslara göre
düzenlenecektir.
8- Kriter puanları, alt sınır puanı ve benzer işler.
a) Taşeron seçimine katılmak üzere başvuran isteklilerin
değerlendirilmesinde yukarıda birinci maddede sözü edilen tebliğin 3. maddesi
uyarınca aşağıda belirtilen kriter puanlar uygulanacaktır.

* İnşaat süresinde bitirilme durumu 40 puan
* İş deneyimi 60 puan
* Teknik personel 0 puan
* Ekipman 0 puan
----------------
TOPLAM: 100 puan

b) Alt sınır puan 75 (Yetmişbeş) alınacaktır.
c) Baraj, Gölet, İçme suyu, Sulama, Taşkın koruma işleri, benzer iş olarak
kabul edilecektir.
9- Taşeron seçimine katılacak isteklilerin tekliflerini 25/10/2002 günü
saat 13:55'e k dar 4. maddede yazılı adreste Emanet Komisyonu Başkanlığına
makbuz karşılığı teslim etmeleri şarttır.
11- İsteklilere taşeron seçiminde önce "Katılma Belgesi" verilmeyecektir.
Yeterlilik sonucu Emanet Komisyonunca açıklanacak ve taşeron seçimine
katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.
12- Telgraf, teleks ve tele faksla yapılacak başvurular ve postadaki
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

http://www.yapi.com.tr/haberler/gunun-ihale-haberi_2046.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!