Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

İstanbul'un Stratejik Planı Açıklandı

İstanbul'un gelecek 5 yılına yön verecek planın detayları açıklandı. İstanbul İl Genel Meclisi'nce hazırlanan ve 2007-2011 yıllarını kapsayan ''5 Yıllık Stratejik Plan''da, bütçede en büyük pay yüzde 40 ile eğitim için ayrıldı.

emlakkulisi.comimg src="http://www.yapi.com.tr/Uploads/HaberMedya/2007\haber\55965.jpg" hspace=5 vspace=5>
İstanbul'un gelecek 5 yılına yön verecek planın detayları açıklandı. İstanbul İl Genel Meclisi'nce hazırlanan ve 2007-2011 yıllarını kapsayan ''5 Yıllık Stratejik Plan''da, bütçede en büyük pay yüzde 40 ile eğitim için ayrıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul'un, üzerinde önemle durulması gereken konuları değerlendirdi.

Büyükdede, İl Genel Meclisi tarafından hazırlanan ve İstanbul'un çözüme kavuşturulması gereken önceliklerinin yer aldığı 2007-2011 dönemini kapsayan ''5 Yıllık Stratejik Planı''nın uygulamaya başlandığını bildirdi.

Plan öncelikleri çerçevesinde yatırımların 5 yıllık dönem için öngörüldüğünü ifade eden Büyükdede, ''Hazırlanan Stratejik Plan'a göre 2007-2011 yılları arasında bütçenin yüzde 40'ı eğitim, yüzde 20'si sağlık, yüzde 10'u sosyal hizmetler, yüzde 8'i spor, yüzde 7'si kültür ve turizm, yüzde 2'si tarım, yüzde 1'i bayındırlık, yüzde 1'i sanayi ve ticaret, yüzde 1'i sivil savunma, acil durum yatırımları ve yüzde 10'u da genel idare hizmetleri giderlerine ayrıldı'' dedi.

Büyükdede, göç ve artan nüfus dolayısıyla eğitim konusunun her zaman önceliğini koruduğunu ifade ederek, her yıl yaklaşık 2 bin yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu, geçen yılın sonuna kadar 3 yılda 13 bin 500 yeni dersliğin tamamlandığını, bu yılın sonuna kadar bunu 16 bin dersliğe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

2011 yılına kadar eğitim yatırımlarının öncelikle devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hasan Büyükdede, ''Böylece, ortalama 50 olan ilköğretimdeki sınıf mevcutlarını 2011 yılında 30'a düşürmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu.

Okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çeken Büyükdede, gelecek yılın sonunda güçlendirme çalışmalarını tamamen bitirmeyi planladıklarını, bu dönem içinde okulların teknik altyapı eksikliklerinin de büyük oranda tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler


Hasan Büyükdede, eğitimden sonraki en büyük önceliğin sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayarak, plan çerçevesinde 5 yıllık dönemde her yıl sağlık harcamalarına bütçenin yüzde 20'lik diliminin ayrılmaya devam edeceğini bildirdi.

Büyükdede, öncelikle yıllardır bitirilemeyen hastanelerin yapımının tamamlandığını, 11 hastane ile 6'sı sabit, 38'i prefabrik 44 sağlık ocağının yapımının sürdürüldüğünü belirterek, ''Avrupa Yakası 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi''nin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, Anadolu yakasında da bir merkezin kurulacağını söyledi.

Gelir dağılımı farkı ve göçler dolayısıyla sosyal problemlerin yoğun olarak yaşandığı İstanbul'da sosyal sorunların çözümünün önemli olduğunu ifade eden Büyükdede, plan hedefleri doğrultusunda 2011 yılına kadar her yıl bütçenin yüzde 10'unun bu alana ayrıldığını belirtti.

Hasan Büyükdede, plana göre, 2011 yılına kadar 0-12 yaş çocuk korunması için 120 adet, 12-18 yaş için ise 80 grup evinin açılacağını anlatarak,18 yaş üzeri için 50 gençlik evi kurulmasının öngörüldüğünü, acil müdahaleler için de 5 adet sokak ofisinin kurulacağını bildirdi.

Kronik bağımlılar için 8 adet ilk adım istasyonu kurulacağını, sosyal rehabilitasyon merkezleriyle yılda 3 bin çocuğa hizmet veren 10 birimin de 2011 yılına kadar faaliyete geçirileceğini belirten Büyükdede, uyuşturucuyla mücadele için yılda bin aileye eğitim desteği sağlanacağını söyledi.

Büyükdede, kentleşmenin getirdiği sorunlarla mücadelede zorlanan bireylere hizmet için kurulan 7 toplum merkezinin her ilçede bir adete çıkarılacağını ve buralarda aile danışma merkezlerinin de kurulacağını anlattı.

Koruyucu aile sayısının 200'e çıkarılmasının hedeflendiğini de dile getiren Büyükdede, 5 adet olan şiddete maruz kalan kadın konuk evi sayısının her ilçeye yaygınlaştırılacağını, bir adet de geçici merkez inşa edileceğini belirtti.

Büyükdede, yaşlıların bakımı için 60-120 yatak kapasiteli huzur evleri yapılacağını ifade ederek, bakıma muhtaç yaşlılar için de evde hizmet veren 20 bakım ekibi oluşturulacağını, ayrıca yaşlı danışma merkezlerinin de kurulacağını bildirdi.

Hasan Büyükdede, engelliler için 60 kişi kapasiteli grup evi şeklinde düzenlenmiş, her biri ayrı görev ve fonksiyonlarda 9 yeni rehabilitasyon merkezinin faaliyete geçirileceğini belirterek, ayrıca 2 bin engelli için gündüz bakım merkezi ve 100 kişiye evinde hizmet verebilecek gezici ekiplerin hizmet vermesinin de öngörüldüğünü anlattı.

Hasan Büyükdede, ''Bütün bunları gerçekleştirerek, Avrupalıların sosyal mantığını 2011 yılına kadar İstanbul'da hayata geçireceğiz'' dedi.

Spor ve Kültür


Gençleri sokaktan kurtarmak için spor ve kültür faaliyetlerine de önem verdiklerini vurgulayan Büyükdede, bu yıl 11 spor tesisinin yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü, plan erçevesinde her yıl yüzde 8'lik bütçe payının spora, yüzde 7'lik payın ise kültür ve turizme ayrılacağını, bu çerçevede İstanbul'un olimpiyatlara hazırlanacağını bildirdi.

Büyükdede, 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'un bir müze kent haline getirilmesi için tarihi eserlerin röleve ve restorasyonlarının büyük bir hızla devam ettirileceğini belirtti.

Emniyet, ulaşım, tarım, sanayi, ticaret ve çevre konusundaki çalışmaların da yürütüldüğünü dile getiren Büyükdede, deprem konusundaki kentsel dönüşüm çalışmaları ile kamu binalarının güçlendirilmesi konusunun öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

Kentin Gelişim Planı
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Büyükdede, söz konusu stratejik planda İstanbul'un geleceğinin tanımlandığını ve kentin ne yönde şekillenmesi gerektiğinin ana hatlarının da çizildiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Gelecekte nasıl bir İstanbul düşünülüyor, bir defa tarihi İstanbul'un yani sur içinin tarihi yapı ve dokusu mutlaka korunmalı, burası kültür, turizm, finans, ticaret ve hizmet merkezi haline getirilmelidir.

Buradaki bütün sanayi şehir dışına taşınmalı, taşınamayanlar da Avrupa yakasında Silivri, Çatalca, Hadımköy, Büyükçekmece'ye, Anadolu yakasında da Kartal, Tuzla, Pendik ve Gebze'ye yayılmalıdır. Sanayinin İstanbul'dan tamamen gitmesi gibi bir düşüncenin yanlış olduğu inancındayım. Sanayi ve ticaret dünyası İstanbul'un bel kemiğidir. İstanbul büyüdükçe zaten sanayi kendiliğinden Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Düzce, Gerede, Bursa ve Bilecik gibi daha ucuz ve uygun bölgelere taşınma meyili gösteriyor. Su havzaları ve çevre korunmak kaydıyla, İkitelli'ye taşınmış olan sanayinin daha başka bölgelere taşınmasının önü açılmalıdır.''

Büyükdede, Ambarlı bölgesinde lojistik sektörünün çok büyüdüğünü de ifade ederek, ''Buranın çok daha büyümesi taraftarı değilim. Lojistik hizmetleri Marmara Ereğlisi'ne doğru taşınmalıdır. Önümüzdeki yıllarda Silivri merkezi iş alanı haline gelecektir. İstanbul içinden sanayinin dışarıya doğru yayılması mutlaka sağlanmalıdır'' diye konuştu.

Kentsel dönüşümün de gerçekleştirilmesi gerektiğini anlatan Büyükdede, şehir içindeki konut yükünün kent çevresine yayılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'un mevcut nüfusu taşımakta zorlandığını vurgulayan Büyükdede, şu görüşleri dile getirdi:

''İstanbul'a dışarıdan göçün önlenmesi ve İstanbul'a gelişin zorlaştırılması gerekiyor. İnsanlar İstanbul'a gelmekten korkmalı, ürkmeli. İstanbul, sırtına çantasını alanın geldiği bir yer olmaktan çıkarılmalıdır. Yoksa 16-17 milyon nüfusa göre projelendirilen İstanbul, çok hızlı bir şekilde 25 milyon nüfusa göre planlanmak durumunda.

Gerekiyorsa vize konulmalı, bunun hukuki altyapısı oluşturularak kente geliş kolay olmamalıdır.''

İşsizlik ve istihdam

Hasan Büyükdede, İstanbul'un tarım sektöründen hızla çıktığını, buradaki nüfusun hizmet ve sanayi sektörüne transfer olmaya başladığını da ifade ederek, ''Bu iç transfer olurken bir de dışardan göç olursa biz ne okul, ne su, ne yol, ne elektrik ne de başka bir hizmeti yetiştirebiliriz'' dedi.

İstanbul'un en önemli sorunlardan birinin ''işsizlik'' olduğunu, yayınlanan işsizlik raporlarına göre kentte yüzde 11,5 oranında işsizlik olduğunu kaydeden Büyükdede, ''Bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Yüzde 11,5 sayılabilir olan, bir de sayılamayan kısmı var. İstanbul'un en önemli önceliği ve hayati problemi resmi kayıtlara göre 480 bini bulan işsize istihdam sağlanmasıdır. Önümüze dağlar gibi iş talebi yığılıyor. Anne babalar perişan durumda. Anadolu'da aileler çocuklarını gizli işsiz olarak evde besleyebiliyor ama İstanbul'da aileler artık çocuklarını sırtlarında taşıyamıyorlar'' diye konuştu.

Hasan Büyükdede, bu sebeple İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, İl Genel Meclisi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle istihdama yönelik çeşitli mesleki teknik eğitim kursları başlattıklarını da sözlerine ekledi.

http://www.yapi.com.tr/haberler/istanbulun-stratejik-plani-aciklandi_55965.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!