Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

9. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2004

TAKVİM 1 Mart 2004 ........................... Panolar (rulo), başvuru formları vekatılım payı makbuzlarının teslimi 12 Nisan 2004 ..........

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesib>TAKVİM
1 Mart 2004 ........................... Panolar (rulo), başvuru formları vekatılım payı makbuzlarının teslimi
12 Nisan 2004 ......................... Ödül Töreni: Çankaya Belediyesi ÇağdaşSanatlar Galerisi, 18:00-20:00
12 Nisan –21 Nisan 2004 ......... Ulusal Sergi: Çankaya Belediyesi ÇağdaşSanatlar Galerisi

9. Dönem Seçici Kurul
Nejat ERSİN , Ziya TANALI , Abdi GÜZER , Tevfik TOZKOPARAN, Zeynep AHUNBAY

Genel Açıklama

Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mimarlık Sergisi veÖdülleri, Mimar Sinan anısına, 1988 yılından itibaren gerçekleşmektedir. Bu yıldokuzuncu dönemini gerçekleştirecek olan Ulusal Sergi’ye bu süre içinde 800’eyakın mimar ve ekip 1010’a yakın eserle katılmış, ve öncü niteliktekiçalışmaları nedeniyle 99 kişi ve kuruluş, çeşitli dallarda ödüllendirilmiştir.
Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programının amacı yönetmelikte, “ülkemizdekimimarlık faaliyetinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığınkamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi vegüzel sanatların teşvik edilmesi” olarak tanımlanıyor. Ulusal MimarlıkSergisi’nin mimarlık ortamı açısından önemi, her iki yılda bir mimarlar içinbuluşma olanağı yaratarak, ülke mimarlığının düzenli bir değerlendirmesininyapılmasına olanak sağlaması, tartışma ortamının zenginleşmesi ve bir özeleştirifırsatı yaratmasıdır. Sergiyle birlikte işleyen ödül programı ise, özgünfikirlerin ortaya çıkarılıp teşvik edilmesi, mimari üretimde niteliğinyükselmesi gibi beklentiler açısından önem taşımaktadır.
Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, başarılı genç mimarların ortaya çıkmasınaolan katkısının yanısıra, Türk mimarlarının yurt dışında tanıtımına da olanaksağlamaktadır. Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek üzere Mimarlar Odası’ndanaday gösterilecek mimarlar ve eserler, Ulusal Mimarlık Sergisi ödül ve ödüladayları arasından seçilmektedir. Uluslararası ödül programlarına katılım içinMimarlar Odası’na yapılan başvurular arasında örneğin UIA Ödülleri, MiesÖdülleri ve her yıl gerçekleşen çeşitli uluslararası sergilere katılım, bu yollagerçekleşmiştir.
Ulusal Mimarlık Ödülleri, iki ana başlık altında verilir.

I. BÜYÜK ÖDÜL (Sinan Ödülü)

Tüm meslek hayatı boyunca verdiği eserleri ve mimarlığa geçen hizmetlerinedeniyle bir mimara veya ortak çalışan mimarlara verilir. Bu ödülün verileceğimimar(lar)ın bitmiş yapısının olması, ve ödülün özellikle bu yöndeki başarılarınedeniyle verilmesi şarttır. Bu ödül için kişisel başvuru gerekmemektedir.Adaylar, “aday gösterme” yöntemi ile önerilebilir; ayrıca, Seçici Kurul kendiside adaylar saptayarak, isimleri gizli tutulacak tüm adaylar arasından, tek birödül belirler.

II. BAŞARI ÖDÜLLERİ

Üç ayrı dalda verilir.

1. MİMARLIĞA KATKI DALI

Bu dalda en fazla 2 ödül verilebilir. Amaç, mimarlık kültürü ve mesleğinekatkıları ödüllendirmektir. Araştırma, kitap, makale, yorum, film, fotoğrafgibi, mimarlık üzerine veya mimarlığı gündeme getiren çalışmalar ile, mimarlıkpratiği, kuramı ve eğitimi, meslek hakları ve örgütlenmesi konularında yapılmışher türlü çaba ve çalışmaları nedeniyle kişi ya da kurumlara verilir. Bu ödüliçin kişisel başvuru gerekmemektedir.

2. YAPI DALI

Bu dalda toplam en fazla 5 ödül verilebilir. Ödüllerden ikisi Ulusal Komitetarafından duyurulan özelleşmiş konulara, diğerleri “bitmiş yapı” tanımına girençalışmalara ayrılmıştır. Özelleşmiş konular kapsamında, gelenekselleşmiş“Koruma” kategorisi yanısıra, 6. ödül döneminde oluşturulan “Yaşam Çevresi”başlığındaki kategori de sürmektedir.

2a. Yapı (3 ödül)
Bitmiş ve kullanılmakta olan yapılara verilir. Yapının bitiriliş tarihininönemi yoktur.

2b. Koruma-Yaşatma (1 ödül)
Tarihi yapıların restorasyonu ile, tarihi/geleneksel çevrelerin koruma,yenileme ve sağlıklaştırma uygulamalarına verilir. Tek yapı ölçeğindeki anıtsalve sivil mimarlık örneklerinin yanısıra, doku olarak korunabilmiş yerleşimleriniyileştirilmesi ve niteliklerinin sürdürülerek yaşatılmasına yönelik,projelendirilmiş uygulamalar bu ödül kapsamındadır.

2c. Yaşam Çevresi (1 ödül)
Bu kategorinin amacı, “yapılı çevre” teriminin içerdiği farklı ölçek vetanımlardaki (bina-kent, iç-dış, açık-kapalı gibi ayrımlarla anılan) mekânlarıngerçekleştirilmesine yönelik nitelikli çalışmaların teşvik edilmesidir. Kentselveya kırsal yerleşimlerde yeni yaşam çevrelerinin oluşturulması veya mevcutçevrelerin iyileştirilmesi yönünde ‘Şehir Planlama’, ‘Kentsel Tasarım’, ‘PeyzajMimarisi’, ‘Çevre Düzenlemesi’, ‘İç Mimari’ veya ‘İç Mekan Düzenlemesi’ gibitanımlarla ayrışmaya başlayan alanlarda uygulanmış (veya tamamlanmaaşamasındaki) çalışmalar değerlendirilir. Başvuru için mimar olma zorunluluğuyoktur.

3. PROJE DALI

Bu dalda toplam en fazla 4 ödül verilebilir.

3a. Mimari Proje (2 ödül)
Henüz uygulanmamış veya halen inşaat halinde olan projelere verilir.

3b. Fikir Sunumu (2 ödül)
Yarım kalmış tasarım çalışmaları, fikir düzeyindeki etüdler, ütopikçalışmalar, mimarlığa ilişkin bir tema etrafında gelişen ve özgün fikirleriçeren her türlü sunuş, bu başlık altında değerlendirilir. Başvuru için mimarolma zorunluluğu yoktur.

SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMASI
Değerlendirme

Tüm kategorilerde değerlendirme, sunuşlar üzerinden yapılır. Ancak yapı dalıiçin, jüri gerek gördüğü takdirde, yerinde inceleme yoluna gidebilir.

Katalog

Sergiye katılan eserler içinde Seçici Kurul tarafından değerlendirilerekyayın için yeterli görülen çalışmaların yer alacağı katalog, katılımcılaraücretsiz olarak gönderilir. İngilizce ve Türkçe hazırlanan katalog, diğerülkelerdeki meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararası kütüphanelere,üniversitelere ve mesleki dergilere ulaştırılır.

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ

Sergi’ye katılan ve ödül alan ve tüm çalışmalar, ilk olarak Ankara’dasergilenir. Serginin ilk günü yapılan ödül töreninde, ödül alan katılımcılaraplaketleri verilir. Ödül sahiplerine plaket ve yazılı belge; Seçici Kurulüyelerine ise hizmet plaketi verilir. Ödül alan eserler kamuoyuna her tür yazılıve görsel medya ile duyurulur. Ödül alan binalara birer plaket çakılır.
Sergi daha sonra oluşturulacak program çerçevesinde diğer Oda birimlerindesergilenir. Sergileme olanakları sınırlı olan birimlere ve Sergi’nin gösterimegirebileceği yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, yalnızca ödül ve ödüladaylarından oluşan, özel bir sergi bölümü yollanır.

Katılım payı

Mimarlar Odası’nın Türkiye İş Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesi 4213 3044009319 no.lu hesabına yatırılacaktır.
Bireyler: 100.000.000.-TL / pano (rulo)
Şirketler ve Kamu Kuruluşları: 200.000.000.-TL / pano (rulo)
Öğrenciler, Mimarlar Odası Birimleri ve Üniversiteler: 50.000.000.-TL / pano(rulo)

Komite Sekreteryası

Bayar ÇİMEN
Konur sokak 4/2 , Yenişehir/Ankara
tel: (312) 417 3727 fax: (312) 417 1804
info@mimarlarodasi.org.tr


http://www.yapi.com.tr/yarismalar/9-ulusal-mimarlik-sergisi-ve-odulleri-2004_7443.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!