Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
 
KAÇIRMAYIN: Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nde Son Durum! İBB'den 'Bulanık' Açıklama Bakan: Zeytinlikler Konusu Tekrar... ABD'de Kurulan Türk Şirket Sayısı Arttı 10 Kattan Sonrasında Risk Büyük
Mimarlik ve Yapi D�nyas�ndan Haberler 20 Haziran 2017 | yapi.com.tr
 
yapi.com.tr Haber Bulteni
yapi.com.tr Haber Bulteni /yapi.com.tr yapi.com.tr Haber Bulteni /yapi.com.tr   Haber B�lteni 20 Haziran 2017
yapi.com.tr Haber Bulteni Egepen
Balkonlar Net Alandan �kt�
Balkonlar Net Alandan ��kt�
1 May�s 2014'ten sonra teslim edilen konutlarda; balkon ve teras gibi en az bir cephesi a��k olan mek�nlar 150 metrekarelik net alan hesab�na dahil edilmeyecek.
  yapi.com.tr Haber Bulteni  
 
Koruma Kurulu, Beyo�lu�nda da Devre D���
 
10 Kattan Sonras�nda Risk B�y�k
 
15 Temmuz �ehitler An�t�'n�n Detaylar� Belli Oldu!
 
�stanbul'a Bir Kule Daha Geliyor!
 
HABERLER > GAYR�MENKUL
Gayrimenkulde 'Kat Kar��l���' S�k�nt�s� HABERLER > DÜNYADAN
Daralan Tar�m Alanlar�na Alternatif Proje: Y�zen �iftlik
yapi.com.tr Haber Bulteni
yapi.com.tr Haber Bulteni   VitrA
 
yapi.com.tr Haber Bulteni
Kalekim�den Her T�rl� Serami�e Uygun Derz Dolgu
Kalekim�in �retti�i Fugaflex derz dolgusu, 32 alternatiften olu�an zengin renk...
 
yapi.com.tr Haber Bulteni
DYO'dan K�rm�z�-Magenta Renk Damlas�
DYO�nun do�an�n t�m hallerini yans�tan ve 192 renkten olu�an yeni renk kartelas�nda,...
 
yapi.com.tr Haber Bulteni
Seramiksan�dan Mermer Efektli Tasar�mlar
Seramiksan��n 2017 koleksiyonunda yer alan mermer efektli tasar�mlardan New...
 
yapi.com.tr Haber Bulteni
Rock�n Roll �Blue Velvet� Duvar Ka��d�...
Almanya�n�n �nl� milyonerlerinden Roberto Geissini, kendi ad�n� ta��yan markas�...
 
      yapi.com.tr Haber Bulteni
 
yapi.com.tr Haber Bulteni   FORTA-FERRO

�HALE DUYURULARI

�HALE SONU�LARI

� Dhmi Antalya Havaliman� Eminiyet Tel �rg�...

� �orum �skilip �l�esi Uludere K�y� �lkokulu...

� �anakkale Bo�az Komutanl��� Ba�l�s� Birli�in...

� Isparta Merkez B�y�kg�k�eli �lkokulu-Ortaokulu Onar�m�

� Hizmet Binalar�n�n �at�lar�n�n Bak�m Ve...

� Hastane, �ar�� Merkez, Ba�han ��mesuyu �ebeke...

yapi.com.tr Haber Bulteni
yapi.com.tr Haber Bulteni   Modelpan
 
BULU�MALAR

UM�B17 Samsun i�in Y�r�t�c� Ba�vurular� Ba�lad�
E��T�MLER

Mimarl�k ��rencileri Yaz Kamp� Hekimhan'da
 
 
yapi.com.tr Haber Bulteni  
 
YARI�MA SONU�LARI

NEF Fold It ��renci Tasar�m Yar��mas� Sonu�land�
YARI�MA DUYURULARI

13. Ulusal Ev Mobilyalar� Tasar�m Yar��mas�
 
 
  Taray�c�da G�r�nt�le  �yelikten ayr�l - Unsubscribe
Bu E-posta YAPI-END�STR� MERKEZ� taraf�ndan ger�ekle�tirilen bir yapi.com.tr izinli veritaban� g�nderimidir. E-Postalar�m�z�n sorunsuz �ekilde posta kutunuza eri�mesi i�in l�tfen bulten@yemmail.net adresini adres defterinize ekleyin.
YAPI-END�STR� MERKEZ� A.�. | Fulya Mah. Ye�il�imen Sok. No: 12/430 Polat Towerside Fulya / �stanbul Mersis No: 0937-0014-8940-0016
Kullan�m ve Gizlilik
Yap�-Endüstri Merkezi