Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.


GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Sayın Kullanıcımız/Üyemiz,

Yapi.com.tr üyelik sistemine (yapi.com.tr Üyelik Sistemi) dahil olmadan önce lütfen iş bu üyelik sözleşmesinde (Sözleşme) yer alan tüm maddeleri dikkatlice okuyunuz. Sözleşmeyi onaylamak için üyelik ekranında karşınıza çıkacak olan ilgili bölümleri doldurunuz.

Üyelik onayınızı takiben Yapı Medya İletişim (yapi.com.tr) sizin adınıza güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturacaktır. yapi.com.tr üyeliği kaydınızın tamamlanması ve üye hesabınızın (yapi.com.tr Üyeliği) oluşturulması, iş bu sözleşme kapsamında yer alan tüm maddeleri okuyup onayladığınız ve yasal geçerliliği olan sözleşmenin oluşmasını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu sözleşme, elektronik ortamda siz "Üye" ile "yapi.com.tr" (Sözleşme’nin geri kalan bölümlerinde, Yapı Medya İletişim yapi.com.tr olarak anılacaktır) arasında yapi.com.tr üyeliği kaydınızın tamamlanması ve yapi.com.tr üyeliği hesabınızın oluşturulmasıyla anında gerçekleşmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapacağınız her türlü işlem ve eylemden Üye sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

HİZMETLER ve yapi.com.tr ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ yapi.com.tr Siteleri, Uygulamaları ve Hizmetleri aşağıdaki şekildedir:

www.yapi.com.tr
www.mimarizm.com

(yapi.com.tr sitelerinden herhangi birisi yapi.com.tr sitesi olarak anılacaktır. İlgili metnin gerektirmesi halinde "Üye" çoğul olarak "Üyeler" şeklinde kullanılabilir).

1. GENEL KAPSAM

1.1. Siz "Üye"; yapi.com.tr sitelerinde sunulan olanaklardan ve size özel hazırlanmış reklam, fırsat ve üyelikle erişilebilen içeriklerden yararlanmak için iş bu sözleşmedeki koşulları kabul etmelisiniz. yapi.com.tr, yapi.com.tr üyeliğinizle ilgili olarak siz "Üye"den hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez. yapi.com.tr üyeliği ile yapi.com.tr sitelerine erişim sağlamanıza imkan verir. Kişisel bilgilerinizin güvenli şekilde muhafaza edileceğini garanti eder. yapi.com.tr üyeliği kapsamında yapi.com.tr ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin ne şekilde muhafaza edileceği ve hangi çerçeve içerisinde kullanılacağıyla ilgili lütfen (Madde 5). "yapi.com.tr ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ"ı okuyunuz.
1.2. Yukarıda belirtilen sitelerin içerikleriyle oluşturulan bülten üyelikleri ücretsizdir. Düzenli olarak yapi.com.tr’in hizmet birimleriyle ilgili derlediği haberlerin, duyuruların ve her türlü metinsel ve görsel içerikli e-postanın adresinize ulaşmasını sağlar. yapi.com.tr sitelerine erişimlerde kullanılan yapi.com.tr üyelik sistemi yapi.com.tr sitelerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. yapi.com.tr sitelerinin herhangi birinden edinilmiş olan yapi.com.tr üyeliği, yukarıda belirtilen diğer tüm yapi.com.tr sitelerine erişim hakkı verir.
1.3. yapi.com.tr, gerekli gördüğü durumlarda hizmetlerini, yapi.com.tr sitelerinin içeriklerini, avantaj ve haklarını ve yukarıda belirtilen sitelerin içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar. yapi.com.tr ayrıca, ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerini daha sonra kısmen veya tamamen ücretli bir hizmet olarak güncelleme hakkını saklı tutar.
1.4. Siz "Üye", iş bu sözleşmeye taraf olmakla, yapi.com.tr sitelerini ve yapi.com.tr üyelik sisteminin sağladığı hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına, eğer uygulanıyorsa ilgili tüm uluslararası anlaşmalara, herhangi bir şekilde aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, kullanmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu kapsamda da eylem ve/veya işlemlerinizden dolayı herhangi bir 3. kişiye (diğer üyeler de dahil ve sınırlı olmamak üzere) zarar vermemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Eğer, eylem ve işlemlerinizden dolayı yapi.com.tr’nin herhangi bir 3. kişiye (diğer üyeler de dâhil ve sınırlı olmamak üzere) karşı bir tazminat yükümlülüğü doğar ise, siz "üye" yapi.com.tr’nin ödemek zorunda kalacağı tüm meblağları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.
1.5. Siz "Üye"; yapi.com.tr’nin kurumsal kimliğine, yapi.com.tr sitelerine ve yapi.com.tr üyelik sisteminin içeriğine zarar verdiğiniz takdirde oluşturduğunuz her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

2. yapi.com.tr ÜYELERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. yapi.com.tr, yapi.com.tr Siteleri ve yapi.com.tr Üyelik Sistemi ile ilgili kesintiye uğrayan servisler ve ortaya çıkan arızalar için sorumluluk almaz, ama kaybı mümkün olan en aza indirger (Bunlar şunları da içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: doğal tehlikeler, sosyal olaylar, ağ anormallikleri, korsan saldırılardan dolayı kapanma, teknoloji güncellemesi, hükümet kontrolü ve ticari bir platform olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek diğer sorunlar).
2.2. yapi.com.tr, yapi.com.tr Siteleri’ne yapi.com.tr Üyelik Sistemi vasıtasıyla; ilgili mevzuata, yapi.com.tr’nin kurumsal kimliğine ve iş bu sözleşmeye aykırı yüklenmiş herhangi bir içeriği yapi.com.tr sitelerinden kaldırma hakkına sahiptir. yapi.com.tr’nin iş bu hakkı hiçbir şekilde yapi.com.tr’nin bir yükümlülüğü olduğu şeklinde yorumlanamaz. Gerekli görülen durumlarda ve hukuka aykırı bir işlem tespitinde, yapi.com.tr üyeliği sonlandırılır. yapi.com.tr sitelerine erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak ve avantajlardan "üye" mahrum edilebilir. Üyeler sağladığı içeriklerden 5651 sayılı Yasada düzenlenen "içerik sağlayıcı" yükümlülükleri uyarınca tamamen kendileri sorumludur. yapi.com.tr’nin söz konusu içeriklerin denetlenmesi ya da editörlük gibi bir görevi bulunmayıp, söz konusu içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. yapi.com.tr, bu hizmetinde yalnızca 5651 sayılı Yasada tanımlı olan "yer sağlayıcı" olarak görev yapmaktadır. Söz konusu içeriklerden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki sorumluluk "Üye"ye aittir. Ayrıca bu içeriklerin üçüncü kişilere ve yapi.com.tr’ye vermiş olduğu zararlardan doğan sorumluluk tamamen Üye olan Üye’lere (içerik sağlayıcılara) aittir.
2.3.yapi.com.tr, yapi.com.tr Siteleri’ndeki ve yapi.com.tr Üyelik Sistemi vasıtasıyla, yüklenmiş bilginin geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmez. "Üye"nin bilgiyi algısı ve kabulü kendi sorumluluğu olarak görülür.
2.4.yapi.com.tr, yapi.com.tr Siteleri’nde kayıtlı firmalardan (Kayıtlı Firma) temin ettiği bilgilerin ve yapi.com.tr sitelerine kayıtlı firmalar tarafından firmaların kendileri ve 3. kişiler hakkında sağlanan bilgilerin (firma, marka, ürün, teknik bilgiler, ilave dokümanlar, resimleri, vs.) doğruluğu veya güncelliği hususunda garanti vermez. Üyeler’in bu bilgiler ışığında gerçekleştirecekleri faaliyetlerden doğabilecek zararlar karşısında sorumluluk kabul etmez.
2.5.yapi.com.tr, yapi.com.tr Siteleri’nde Kayıtlı Firmalar tarafından sağlanan içerik kapsamında Kayıtlı Firmalar’ın talebiyle ve Üyeler’in onayıyla toplanan bilgiler ile ilgili olarak yapi.com.tr’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde bilgi toplandığı durumlarda, bu bilgilerin site aracılığı ile Kayıtlı Firmalar tarafından toplandığı ve bu bilgilere ilişkin yapi.com.tr’nin bir sorumluluğu olmadığı hususu ayrıca "Üyeler"e duyurulmaktadır.
2.6.Siz Üye, yapi.com.tr Siteleri’nde yer alan anketlere katılabilir, haber gönderebilir, mevcut haberlere yorum yapabilirsiniz ve yapi.com.tr tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılım için kayıt bırakabilirsiniz. yapi.com.tr, siz "Üye"nin göndermiş olduğu haberleri ve yorumları yayın öncesinde denetleme ve yasalara, kişilik haklarına ve genel ahlaka aykırı haber ve yorumları, hakaret niteliğindeki haber ve yorumları, başkalarına ait kişisel bilgileri ve ticari sırları ifşa eden veya spam olarak nitelendirilebilecek gönderimleri yayınlamama veya yayınlandıktan sonra silme hakkını saklı tutar.

3. UYGULANAN HUKUK ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

3.1.Siz "Üye"nin şirket merkezinin, sunucularının, yapi.com.tr üyeliğine ulaştığı bilgisayarın internet protokolü numarasının ve/veya internete bağlandığı fiziki yere bakılmaksızın işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar, Türk maddi hükümlerine (kanunlar ihtilafı kuralları hariç) göre çözümlenecektir.
3.2.İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasından veya uygulanmasından çıkacak tüm anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla giderilmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi halinde yetkili yargılama merci "İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri" olacaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1.yapi.com.tr Siteleri’ndeki tüm içerik, bu çerçevede sitelerde yer alan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerinde yapi.com.tr’nin fikri mülkiyet hakkı vardır. Söz konusu fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki unsurların yapi.com.tr’nin açık izni olmaksızın her türlü kullanımı yasaktır. yapi.com.tr’nin fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde yapi.com.tr, söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.
4.2.Kayıtlı firmalar tarafından yapi.com.tr Siteleri’nde paylaşılan her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar vb. üzerinde kayıtlı firmaların fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin 3. kişilerce ve/veya diğer Üyeler tarafından tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde yapi.com.tr sorumluluk kabul etmez.

5. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

2001 yılında kurulan yapi.com.tr çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir bilgi şirketidir. Medya, etkinlik organizasyonu, bilgi yönetimi, yayıncılık alanlarında fiziksel ve sanal mecradaki ürün ve hizmetleriyle faaliyetinde devam etmektedir. yapi.com.tr Üyelik Sistemi’ne girilen tüm bilgilerin gizliliği işbu Sözleşme maddeleri çerçevesinde teminat altına alınır. Siz "Üye" iş bu Sözleşme’yi okuyup, onaylayıp, bir yapi.com.tr üyesi olduğunuzda kişisel bilgilerinizin yapi.com.tr tarafından toplanmasına ve iş bu Sözleşme’nin (Gizlilik Politikası) hükümlerine uygun olarak kullanılmasına rıza göstermektesiniz.
5.1.Gizlilik Politikamız ve ilkelerimiz, siz Üyemizin bireysel haklarınızı garanti altına almaktadır. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin yapi.com.tr Üyeliği kaydı oluşturarak) hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun arama sonuçları ve reklamlar gösterebiliriz. Diğer Üyeler ile bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir, diğer kişilerle, Kayıtlı Firmalarla ve/veya yapi.com.tr’nin birlikte veya adına etkinlik/organizasyon düzenlediği firma/kurum/kuruluşlarla daha hızlı ve daha kolay paylaşımda bulunmanızı sağlayabiliriz.
5.2.yapi.com.tr Üyeliği kayıt işleminiz sırasında girdiğiniz isminizin ve E-posta adresinizin doğru ve gerçek olması gereklidir. Çünkü yapi.com.tr olarak sizlere ulaşabilmemiz, e-ticaret ve ödeme işlemlerinde doğrulama amaçlı işlemleri gerçekleştirip siparişlerinizi onaylayabilmemiz, sizleri fırsatlardan haberdar edebilmemiz, kampanyalardan faydalandırabilmemiz ve birçok servisimizdeki yapi.com.tr üyelik onayı için bu gereklilik söz konusudur. "Üyelerimiz"in adı ve soyadının doğruluğu vasıtasıyla maddi veya manevi bir avantaj ve/veya hakka muktedir olabileceği durumlarda doğruluk şartı aranacaktır. Bu hususta maksatlı veya maksatsız yanlış/eksik/hatalı bildirilmiş olan kişisel bilgilerden dolayı uğranacak hak kayıplarından Üyelerimiz sorumlu olup, yapi.com.tr’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
5.2.1.yapi.com.tr’nin topladığı bilgiler: Kullandığınız dil, tarayıcı bilgileri gibi temel konulardan, yapi.com.tr sitelerinde hangi kitapları/ürünleri satın aldığınızdan ve/veya ziyaret ettiğinizden, hangi haberleri yararlı bulduğunuza, veya hangi etkinliklerimiz için katılım kaydı bıraktığınıza kadar vb. çok çeşitli bilgilerden oluşur. Bu bilgileri, Üyelerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla toplarız.
Bilgileri iki şekilde toplarız:
a. Sizin bize verdiğiniz bilgiler: Örneğin, çoğu hizmetimizde yapi.com.tr Üyeliği kaydı oluşturmanız gerekir. Bunu yaptığınızda, sizden adınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz gibi kişisel bilgiler isteriz.
b. Hizmetlerimizi kullanmanızı takiben aldığımız bilgiler: Kullandığınız hizmetlerle ve bunları nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri toplayabiliriz. Örneğin; bir yapi.com.tr sitesini ziyaret ettiğinizde veya reklamlarımızı/içeriklerimizi görüntülediğinizde topladığımız bilgiler.
Bu bilgiler şunları içerebilir:
Günlük bilgiler: Hizmetlerimizi kullandığınızda veya yapi.com.tr tarafından sağlanan içeriği görüntülediğinizde, belirli bilgileri otomatik olarak toplayıp sunucu günlüklerinde depolayabiliriz. Bunlar şunları içerebilir:
- Hizmetimizi nasıl kullandığınızla ilgili ayrıntılar. Örneğin arama sorgularınız gibi,
- İnternet protokolü adresi,
- Tarayıcınızı veya yapi.com.tr Hesabınızı benzersiz olarak tanımlayabilecek çeşitli çerezler.
Çerezler ve anonim tanımlayıcılar: yapi.com.tr sitelerinden birini ziyaret ettiğinizde bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız. Bu, cihazınıza bir veya daha fazla çerez ya da anonim tanımlayıcı göndermeyi de içerebilir. Diğer sitelerimizde görünebilen haberler, içerikler, reklamlar, fırsatlar, ürünler ve hizmetlerle etkileşimde bulunduğunuzda da, çerezleri ve anonim tanımlayıcıları kullanırız.
5.2.2.Topladığımız bilgileri, hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem yapi.com.tr’yi hem de Üyelerimizi korumak için kullanırız. Bu bilgileri ayrıca, daha uygun haber içerikleri, arama sonuçları, ürünler, reklamlar ve fırsatlar sunmak gibi siz "Üye"ye özel içerikler sağlamak için de kullanırız. Üyeliğiniz için sağladığınız adı, tüm hizmetlerimizde kullanabiliriz. yapi.com.tr ile bağlantı kurduğunuzda, karşılaşıyor olabileceğiniz sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişimlerinizin kaydını tutabiliriz. E-posta adresinizi, hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek amacıyla (Örneğin, hizmetlerimizde yapılacak değişiklikleri veya geliştirmeleri bildirmek gibi) kullanabiliriz. Çerezlerden ve piksel etiketler gibi diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanırız. Size "Üye"ye özel hazırlanmış reklamları, ürünleri ve fırsatları gösterirken hiçbir çerezi veya anonim tanımlayıcıyı ırk, din, cinsel tercih veya sağlık durumu gibi hassas kategorilerle ilişkilendirmeyiz. Bir yapi.com.tr sitesindeki kişisel bilgileri, diğer yapi.com.tr sitelerindeki bilgilerle (Kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere) birleştirebiliriz. Bilgileri, bu Gizlilik Politikası dokümanında belirtilen amaçların dışında kullanmak için öncelikle sizden izin isteriz.
5.3.Kullanıcıların girmiş olduğu kişisel bilgiler, kullanıcının onayı dışında diğer yapi.com.tr üyelerine açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, yapi.com.tr veya yapi.com.tr’nin izni ve bilgisi dâhilinde, yapi.com.tr’nin yetkilendirdiği iş ortakları tarafından müşteri profili belirlemek amacıyla kendi bünyesinde kullanılabilir. Bu profilleme ticari ve gayri ticari amaçlarla yapi.com.tr tarafından pazarlama ve/veya tanıtım amacıyla kullanılabilir. yapi.com.tr siteleri başka sitelere link vermektedir. Gizlilik Politikamızda belirtilen taahhütlerimiz sadece kendi sitelerimiz için geçerlidir. Bu hususta yapi.com.tr sitelerinden link ile erişilen sitelerde "Üye"nin uğrayabileceği zararlardan yapi.com.tr sorumlu değildir.
5.3.1.Paylaştığımız bilgiler: Kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla ve yapi.com.tr’nin dışındaki kişilerle ve kuruluşlarla paylaşmayız. Aşağıdaki herhangi bir durum, bu kural için istisna oluşturur:
a.İzin vermeniz durumunda: Sizden bunu yapmak için izin alırsak, kişisel bilgilerinizi şirketlerle, kuruluşlarla veya yapi.com.tr’nin dışındaki kişilerle paylaşırız. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için kaydolarak izin vermenizi ararız.
b.yapi.com.tr sitesinde bir etkinliğe katılmanız durumunda, bilgilerinizi, etkinliğin sponsoru olan firmalarla da paylaşılmış olduğunu kabul edersiniz. yapi.com.tr, bilgilerinizi sponsor firmalar ile etkinlik, duyuru, haber paylaşımı, tanıtım ve/veya pazarlama, reklam vb. amaçlar ile paylaşabilir. Etkinlik kapsamında çekilen fotoğraf ve videoların, içinde bulunmanız olasılığı söz konusu olduğundan, yapi.com.tr ve sözleşme ile yapi.com.tr’ye bağlı olan tarafların tanıtım/pazarlama amaçlı kullanmalarına, çoğaltmalarına izin verdiğini kabul edersiniz.
c.Yasal nedenlerle: Aşağıdaki durumlarda kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya yapi.com.tr dışındaki kişilerle ve/veya kuruluşlarla paylaşırız. Bunun için bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanmamız gereklidir.
d.Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal süreci veya resmi makamlardan gelen talepleri karşılamak amacıyla,
e.Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak amacıyla,
f.Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek amacıyla,
g. yapi.com.tr’nin, "Üyelerimiz"in veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak amacıyla.
Toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri (anonimleştirilmiş kişisel verileri) herkese açık olarak ve iş ortaklarımızla (Yayıncılar, reklam verenler veya bağlı siteler gibi) paylaşabiliriz. Örneğin, hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bilgileri herkese açık olarak paylaşabiliriz. yapi.com.tr başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam ederiz. Kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek "Üyeler"e bildirimde bulunuruz.
5.4.Siz "Üye"nin E-posta adresi hiçbir şekilde başka kuruluşlara dağıtılmamaktadır. "Üye"nin sisteme girdiği yapi.com.tr üyelik bilgilerine sadece "Üye"nin kendisi ulaşabilir ve bu bilgilerde değişiklik yapabilir. Bir başka "Üye"nin (Üye izin vermediği sürece) Üye ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
5.4.1.Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme: Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel bilgilerinize erişmenizi sağlamayı amaçlarız. Bu bilgiler yanlışsa, bunları hızlı bir şekilde güncellemeniz veya silmeniz için (Bunları işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) elimizden gelen çabayı gösteririz. Kişisel bilgilerinizi güncellerken, isteğinizi yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (Örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi) talepleri reddederiz. Başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (Örneğin, yedek teyplerde bulunan bilgilerle ilgili) istekleri reddedebiliriz. Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunabildiğimizde, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bunu ücretsiz yaparız. Hizmetlerimizi, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetmeye çalışırız.
5.5.Bilgi güvenliği: yapi.com.tr’yi ve "Üyelerimiz"i, sakladığımız bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için çalışırız. Özellikle:
- E-ticaret hizmetlerimizi SSL kullanarak şifreleriz,
- Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri alırız, bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızı ve prosedürlerimizi gözden geçiririz,
- Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri bizim için işlemek üzere bilmesi gereken yapi.com.tr çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlarız. Bu kişiler gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabidir. Bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecektir.
5.5.1.Geçerlilik kapsamı: Gizlilik Politikamız yapi.com.tr ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Gizlilik Politikamız, arama sonuçlarında size gösterilebilen ürünler ya da siteler, yapi.com.tr hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerimizden bağlantı verilen diğer siteler dahil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Gizlilik Politikamız, hizmetlerimize reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.
5.5.2.Yürütme: Gizlilik Politikamıza uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceleriz. Yazılı resmi şikayetler aldığımızda, durumu takip etmek için şikâyetçi ile de le bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili Üyelerimiz ile doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için, yetkili Türk makamları ile birlikte çalışmayı kabul ve taahhüt ederiz.
5.5.3.Değişiklikler: Gizlilik Politikamız zaman içerisinde değişebilir. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikamızda yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız. Esaslı değişikliklerde daha dikkat çekici bir bildirim (Belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin E-posta bildirimi gibi) sağlarız.
5.6.yapi.com.tr üyelik iptali için bilgilendirme@yapi.com.tr adresine başvurabilirsiniz. yapi.com.tr üyelik ekranında kaydolduğunuz bülten üyeliklerinden de münferit olarak çıkma hakkına sahipsiniz. Üyelik iptalinizi müteakip, yapi.com.tr üyelik sistemine kayıtlı olan anonimleştirilen bilgiler haricindeki tüm bilgileriniz kaldırılacaktır.

6. yapi.com.tr ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KULLANICIYA ÖZEL ÜRÜN TANITIMLARI

6.1.yapi.com.tr, "yapi.com.tr ÜYELİĞİNİZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ" (Madde 5) çerçevesinde elde edilen bilgilerden yararlanarak ilgi alanlarınız kapsamındaki ürün tanıtımlarını, üye olduğunuz yapi.com.tr sitelerindeki ana sayfanız veya E-posta üzerinden gönderebilir.
6.2.yapi.com.tr, Üyeler’in ilgi alanları kapsamındaki ürün tanıtımlarını SMS üzerinden de Üyeler’e gönderebilir.
6.3.Üyeler’in kişiye özel ürün tanıtımına ilişkin E-posta veya herhangi bir ileti almayı istememeleri durumunda, yapi.com.tr’nin E-posta adresine gönderecekleri bildirimin ardından yapi.com.tr tanıtım göndermeyi durdurur.

Soru ve talimatlarınız için (212) 266 70 70 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. bilgilendirme@yapi.com.tr E-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.