Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

VII. Kent Araştırmaları Kongresi

"Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Çevreleri" başlığı altında düzenlenen "VII. Kent Araştırmaları Kongresi" 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek.

yapi.com.tr

Toplantılar

VII. Kent Araştırmaları Kongresi
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 16 Mayıs 2022
BİTİŞ TARİHİ: 18 Mayıs 2022
YER: ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara
DÜZENLEYEN:

Kent Araştırmaları Enstitüsü

WEB ADRESİ:

kentarastirmalari.org/icus2022

DİĞER BİLGİLER:

E. ukak@kentarastirmalari.org

+ Ajandama Ekle

Etkinlik Metni

Son on beş yılda, küresel ölçekte yaşanan bir dizi olay konut alanında varlığını koruyan paradigmaların gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Konutu ekonomik bir meta- yatırım ve servet aracı- olarak gören yaklaşım, konut sektöründe finans piyasalarının artan hâkimiyeti ile konutun finansallaşması sonucunu doğurmuş ancak yaşanan ekonomik krizler, özellikle de 2008 Küresel Mali Krizi, bu yaklaşımın toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kriz sonrası dönemde dünyanın pek çok ülkesinde derinleşen konut sorunu ‘konuta ekonomik erişebilirlik krizi’ olarak tarif edilmeye başlanmıştır. Bu kriz karşısında, konutun daha ziyade sosyal bir mal olduğunu vurgulayan, konutu bir insan hakkı olarak gören yaklaşım güncel tartışmalarda ağırlığını yeniden hissettirmeye başlamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz küresel salgın koşulları ile birlikte tüm hayatın yaşanan konutun sınırları içine sığması gerekliliği, konutun en temel işlevi olan barınma işlevini ve bu işlevin yeterli ve karşılanabilir olmasını savunan yaklaşımı tekrar gündeme getirmiştir. Her paradigma kendine özgü, birbiriyle ilişkili birtakım kavramları, konuları ve ilkeleri öne çıkararak konut politikalarını ve karar verme süreçlerini değiştirir. Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz dönemde politik tartışmalarda ve uluslararası strateji belgelerinde temel vurgunun ‘herkesin yeterli ve karşılanabilir konuta erişimi ve sürdürülebilir konut çevrelerinin sağlanması’ üzerinde olduğu görülmektedir. 

Konutu dünyanın her yerindeki insanlar için yaşamın merkezi haline getiren küresel salgın koşulları nedeniyle konut piyasalarında yeni birtakım eğilimler ile sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Temel eğilimler, merkezi ve görece daha yoğun alanlardan konut ve insan yoğunluğunun daha az olduğu çepere doğru hareketlilik, çok katlı apartman yapıları yerine müstakil konutlara artan talep, yazlık-mevsimlik olarak kullanılan ikinci konutların ana konut olarak kullanılmaya başlanması, mevcut konutun sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla konut içi yatırımların artması şeklinde sıralanabilir. Bu eğilimlerin yanı sıra, evde geçirilen zamanın artması sebebiyle artan konut harcamaları, işsizlik ve gelir kaybının yol açtığı kira ve konut harcamalarının ödenmesindeki problemler, konut üretimindeki yavaşlama ile konut seçeneklerinin daralması sonucunda artan konut ve kira değerleri ise temel sorun alanlarından öne çıkanlar olmuştur. Tüm bunların sonucunda bir yanda gelir kaybı yaşarken konut harcamaları artan hanehalkları ile diğer yanda daha iyi ekonomik koşulları sayesinde az yoğun, daha çok yeşil ve açık alana sahip ve daha güvenli konut çevrelerine erişme imkânı bulan hanehalkları arasındaki sosyal ve mekânsal uçurumun da açıldığı gözlenmektedir. Konut yakın çevresinde, sağlıklı bir yaşam için herkesin erişebileceği açık ve yeşil alanlar ile kamusal mekânlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Buradan hareketle 7. Kent Araştırmaları Kongresi “Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Çevreleri” başlığı altında dünyada ve Türkiye’de konut bağlamında aşağıdaki konuları tartışmaya açmayı amaçlamaktadır:

Kongre Temaları

Herkes için Konut
Konut hakkı
Karşılanabilir konut
Konut standartları
Mülk konut ve kiralık konut sektöründeki eğilimler

Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Konut
Sürdürülebilir konut ve konut çevresi
Sürdürülebilir renovasyon
Enerji etkin tasarım
Enerji yoksulluğu
Kentsel alanlarda su tüketimi
Konut çevreleri ve yeşil altyapı 

Konut ve Konut Çevrelerinde Yaşam Kalitesi
Konut ve çevre koşulları
Konut ve çevre memnuniyeti

Konut Üretimi
Konut ihtiyacı ve talebi
Mülkiyet yapısındaki değişimler
Konut sunumu ve aktörler
Yeni konut üretimi
Mevcut konuta yeniden yatırım
Arsa ve altyapı sunumu

Konut ve Ekonomi
Konut piyasaları ve ekonomi ilişkisi
Konutun finansallaşması
Konut finansman mekanizmaları

Konut Politikaları
Konut alanlarında kentsel dönüşüm
Sosyal konut politikaları
Öncelikli ve dezavantajlı gruplar için konut politikaları
Göçmenler ve sığınmacılar için konut politikaları
Konut ve yasal çerçeve

Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı
Yer seçimi
Konut tasarım ilkeleri
Kompakt/derişik kentler
Kentsel saçaklanma
İkinci konutlar
Ulaşım odaklı gelişme
Konut ve açık-yeşil alan ilişkisi

Konut, Güvenlik ve Sağlık
Kentsel suç
Hava kalitesi, hava kirliliği
Konut kullanım güvenliği
Sağlıklı konut çevreleri ve konut

Kentsel Riskler ve Afetler
Konut alanlarında afet riskleri ve yönetimi
Konut alanlarında deprem risk analizi ve CBS
Konut alanlarında deprem risk yönetimi
Konut yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi

Yeni Normalde Konut Çevreleri ve Konut
Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut kullanımında değişimler
Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut tasarımı
Küresel salgın sonrasında artan eşitsizlikler
Konutta çok işlevlilik
Konutta uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim
Yeni göçebe kültürü ve mobil evler 

Kent, Mahalle ve Konut
Mahalle kavramındaki değişimler
Kapalı siteler
Müşterekler
Mahallede kamusal ve ortak alanlar
Sosyal ve mekânsal ayrışma

Mimarlık Mirası Konutlar ve Konut Alanları
Tarihi konut çevrelerinde güncel koruma yaklaşımları
Tarihi kırsal ve kentsel konut çevrelerinde ve konutlarda yaşam
Geleneksel konutlarda iç mekan konfor koşulları
Geleneksel konutlarda yapı performansı ve enerji verimliliği
Tarihi konut alanlarında afet dirençliliği ve risk yönetimi
Tarihi konut alanlarında kentsel dönüşüm uygulamaları

Kültürel miras olarak tarihi, geleneksel ve modern dönem konut ve konut çevreleri
Yasal ve yönetsel çerçeve
Koruma politikaları ve ekonomisi
Mimarî, mekansal ve yapısal özellikleri
Koruma, sağlıklaştırma ve yeniden kullanım
Dönüşüm ve yenileme
Kullanıcı-konut ilişkisi, kullanıcı beklentileri ve memnuniyeti
Değişen ve gelişen standartlar, güvenlik, sağlık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik
Enerji performansı ve verimliliği
İklim değişiminin etkileri ve uyum
Afet dirençliliği ve risk yönetimi

Kullanıcı Odaklı Konut ve Çevre Tasarımı
Kapsayıcı tasarım ve erişilebilirlik
Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı odaklı tasarım
Konut ve çevrelerinde kullanıcı memnuniyeti
Konut, konut çevreleri ve çocuklar
Konut, konut çevreleri ve yaşlılar
Konut, konut çevreleri ve kadınlar
Konut, konut çevreleri ve dezavantajlı gruplar

Konut, Konut Çevresi ve İleri Teknoloji
Akıllı kentler
Akıllı konutlar
Konut çevrelerinde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
Sürdürülebilir yapı teknolojileri ve malzemeleri
Konut yapıları performansı ve ileri teknoloji

Konut konusunda uluslararası camiadan Prof. Dr. Stavros Stavrides, Dr. David Madden, Prof. Dr. Ali Madanipour, Doç. Dr. Manuel Aalbers gibi önemli isimlerin yanı sıra Türkiye’den de çok saygın düşünce adamı ve akademisyenler kongreye konuşmacı olarak katılıyor. Kongre, şehircilik alanında duayen isimlerden Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin yanı sıra Mimar Nevzat Sayın, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Şerife Geniş, Doç. Dr. Olgu Çalışkan, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Doç. Dr. Hakan Gürsu, Prof. Dr. Nil Uzun, Prof. Dr. Cana Bilsel, Prof. Dr. Serap Kayasü, Prof. Dr. Gülay Hasdoğan gibi çok önemli isimlere ev sahipliği yapacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

http://www.yapi.com.tr/etkinlikler/vii-kent-arastirmalari-kongresi_189834.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!