Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU ATLAS1 YAPI ATLAS1 YAPI

Rüzgar Elektrik Santrali Yapım İşi

Çorum İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE TARİHİ: 3 Şubat 2015 10:00
İHALE MAKAMI: Çorum İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İŞİN YAPILACAĞI YER : Çorum
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

Rüzgar elektrik santrali yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle:

İhale Kayıt Numarası: 2015/11188

1- İdarenin

a) Adresi: Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:167 19100 Merkez/Çorum
b) Telefon ve faks numarası: 0 364 225 74 00 - 0 364 224 79 19
c) Elektronik Posta Adresi: ozelidare.corum@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 250 kW Rüzgar Türbini Kurulumu
b) Yapılacağı yer: Çorum ili Alaca ilçesi Yüksekyayla köyü Şıklar tepesi mevkii
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 270 (ikiyüzyetmiş ) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:167 Merkez / Çorum
b) Tarihi ve saati: 23.02.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Türk Standartları Enstitüsü veya TS EN 45011 “Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar” veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen ve aksamın uluslararası veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten Tip Sertifikası, Ürün Sertifikası, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, Birim Doğrulama Sertifikası belgelerinden en az birini teklifleri ile birlikte sunacaktır.
Tip sertifikası beyan edildiği durumlarda sertifika sahibi tüzel kişi tarafından imalatçı bilgilerini ve üretilen aksamın tip sertifikasına uygun üretildiğini gösteren belge idareye sunulacaktır.
Kurulacak RES’in tüm ilgili standartları sağladığına dair Türk Standardlarına uygunluk belgesi, tip sertifikaları, muayene ve deney raporları, tasarım değerlendirmesi uygunluk beyanları, tip deneyi uygunluk beyanları, imalat uygunluk beyanları ihale dosyasında sunulmalıdır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/ruzgar-elektrik-santrali-yapim-isi_37539.html

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!