Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Çuhadaroğlu 2020 Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu'nun düzenlediği, konusu DÜZEN[siz] MEKANLAR olarak belirlenen öğrenci yarışmasının son başvuru tarihi 14 Eylül 2020.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

Çuhadaroğlu 2020 Öğrenci Proje Yarışması Çuhadaroğlu 2020 Öğrenci Proje Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 14 Eylül 2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 28 Eylül 2020
ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ 4 Kasım 2020
DÜZENLEYEN

Çuhadaroğlu

OKUL-ÖĞRENCİ / PROFESYONEL Okul-Öğrenci
WEB ADRESİ

www.ogrenciprojeyarismasi.com

E-POSTA

iletişim@cuhadaroglu.com

+ Ajandama Ekle

Çuhadaroğlu, her yıl tekrarlanan, ulusal, tek kademeli öğrenci proje yarışmasını duyuruyor. Yapı ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden, bu yıl on yedincisi düzenlenecek yarışmanın konusu “DÜZEN[siz] MEKANLAR” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konusu ve Amacı
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, hızlı nüfus artışı, savaş ve göç, doğal afet, salgın hastalık, vb. nedenlerle insanın kendi iradesi dışında gelişen çok sayıda kriz durumunu deneyimlemesine neden olmaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan, bu sürekli ya da geçici olağandışı durumların getirdiği belirsizlik ve kaos, günümüzde kentsel ve mimari ölçekte tasarımın yüzleştiği en önemli konulardan biridir. Kentsel ve mimari ölçekteki tasarımların amacı, bu durumların yarattığı talebin ve gerektirdiği dönüşümün karşılanmasına kaynak sağlamak ve mevcut potansiyelleri "yeni yaşam alanları"nın yaratılması için değerlendirmektir. Bu durum, bireyin çevredeki yaşantısı ve yönelimi için gereksinmelerini tam olarak açıklayabilen bir mekan kurgusunu gerektirmektedir. Bu doğrultuda yarışmanın konusu, içinde bulunduğumuz olağandışı durumlara bir yanıt olarak mevcut mekansal potansiyelleri yeniden okumayı ve tasarlamayı amaçlayan “DÜZEN[siz] MEKANLAR” olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan, sözü edilen kriz durumlarının oluşturduğu yeni/geçici düzene ait mekanları sorgulaması, bu süreç içerisinde oluşan düzen[siz] içeriğin neden olduğu ilişkileri irdelemesi ve mekan ihtimallerini ortaya koyması beklenmektedir. Her koşuldurum-an yeni bir deneyimdir ve kendini gerçekleştirmek/var olmak için mekanlara gereksinim duyar ve aynı zamanda bu durumlar mekanları değiştirip dönüştürür.

Sonuç olarak, öneri tasarım, doğası gereği bir bozumu, değişimi ve dönüşümü bünyesinde taşıyan kriz durumlarının potansiyel mekan öngörülerini ifade etmeli, bireylerin “kendi iradelerinin dışında gelişen kriz durumları”nın ardından düzeni bozulan günlük yaşantı veya tümden değişen hayat akışı için yeni/geçici bir düzen ve mekan ihtiyacına yanıt vermeli ve yeni bir başlangıca olanak tanımalıdır. 

 

 

Yer
Yarışmacı yer seçiminde serbesttir, ancak tasarımını var olan bir yerde gerçekleştirmelidir. Yarışmacıların koşul ve gereksinimleri çok farklı olan kullanıcı profillerini kapsayan ve her insanın düzen ihtiyacına, bozulanın yerine yenisini yaratma çabasına da vurgu yapan mekanlar önermesi ve seçilen yerin bağlamının konu içeriğinin tasarımında rol oynaması gerekmektedir.

Program
Yarışmacılardan içinde bulunduğumuz olağandışı durumlara geliştirecekleri potansiyel mekan senaryoları (yaratıcılıklarının paralelinde oluşturacakları) doğrultusunda program/programlar önermeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sisteme üye olmalıdır. Profil bilgilerini eksiksiz ve hatasız tamamlayan öğrenciler, katılım şekline göre, tekil katılan öğrenciler, bireysel katılım formunu, ekip ile katılan öğrenciler, ekip başvuru katılım formunu doldurmalıdır. Ekip katılımlarında seçilen ekip lideri, ekip üyesi öğrencilerin bilgilerini, ekranın sol üstünde yer alan ekip üyesi ekleme butonundan tek tek yapabilmektedir. Bireysel ya da ekip katılım formları doldurulduktan sonra bireysel başvurularda başvuru sahibi tarafından, ekip katılımlarında ekip üyesi ve ekip lideri tarafından imzalanmış ve taranmış olarak sisteme yüklenmelidir. Ekip katılımlarında ekip lideri sisteme başvuru formunu yüklemelidir. Ayrıca ekip üyelerinin sisteme üye olmasına gerek yoktur. Başvuru aşama ve detayları için www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ziyaret edilmelidir.

2. Ekip katılımlarında seçilecek ekip lideri sisteme üye olmalı, kişisel bilgilerini girmelidir. Kendisi ile birlikte, tüm ekip üyeleri için gerekli olacak tüm yarışma katılım belgelerinin ve dokümanlarının da sistem üzerinden gönderimini eksiksiz tamamlamalıdır. Ekip lideri; www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan kayıtlı bilgileri üzerinden e-mail aracılığıyla, (yarışma takviminde belirlenen zamanlar dâhilinde) ekibi adına iletişime geçecek kişi olacaktır.

3. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki okullar/üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilmektedir.

4. Yarışmaya katılacak her öğrenciden, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Şartnameyi okuması, Başvuru Formunu eksiksiz doldurması, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanan duyuruları ve bu adres üzerinden üyelik bilgilerinde verdikleri e-mail aracılığıyla hatırlatılacak tüm yarışma aşamalarını takip etmesi beklenmektedir. Bireysel başvurularda katılımcı mail adresi üzerinden, ekip başvurularında ise ekip lideri mail adresi üzerinden tüm bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

 

5. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümü lisans öğrencisi olması şartı aranmaktadır. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. Grup katılımlarında, üniversitelerin farklı bölümlerinde (mimarlık bölümü dışında herhangi bir bölüm) öğrenim gören lisans öğrencileri, mimarlık bölümünde öğrenci olan ekip lideri ile yarışmaya katılabilmektedir. Ekip katılımlarında ekibe dahil olan ekip üyeleri ya da lideri dilerse yarışmaya ayrıca bireysel katılım ile de başvurabilmektedir.  Bu durumda yarışmaya katılacak öğrencinin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden bireysel katılımı ile yeniden başvuru formu doldurması ve kendi kişisel bilgileri ile bireysel başvuru yapması şartı aranır.

6. 2020 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilmektedir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri’nden ya da E-Devlet sisteminden alacağı öğrenci belgesi ile belgelemesi gereklidir. Mezun olacak öğrencilerin öğrenci belgesi alırken sorun yaşamaması adına yarışma ilan edildikten ve öğrenim gördüğü üniversite tatilinden evvel ön başvurusunu tamamlaması, öğrenci belgesini alması önerilmektedir.

7. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.  

8. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

9. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir. Teslim edilen tüm projeler, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arşivinde kalacaktır.

10. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

11. Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez.  Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden ÇUHADAROĞLU iletişim mail adresine iletilecektir. Bu adres, iletişim@cuhadaroglu.com‘dur.

12. Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri, takvimde belirtilen tarihlere uymaları ve istenen tüm belgeleri yarışma takvimine uygun zamanda dijital olarak sisteme taranmış formatta yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerin, dosyaların, resimlerin yükleme tarihi, ölçü ve ölçek bilgisi başvuru ekranında yükleme esnasında görülecek şekildedir.

 

 

13. Proje teslim süresini geçiren, yarışmacılardan istenenleri eksik-hatalı gönderen veya www.ogrenciprojeyarismasi.com üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir. Bu projeler raportörler tarafından yarışma bitimi ile tespit edilmekte ve belgelenmektedir.

14. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın duyurulması: 01 Haziran 2020
Soru sorulması için son tarih: 06 Temmuz 2020
Soruların yanıtlanması: 17 Temmuz 2020
Proje teslim tarihi: 14 Eylül 2020, www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden saat 17.00’ye kadar
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 23 Eylül 2020
Sonuçların duyurulması: 28 Eylül 2020
Kolokyum ve ödül töreni: 04 Kasım 2020

Ödüller

Birincilik Ödülü: 6000 TL
İkincilik Ödülü:
4000 TL 
Üçüncülük Ödül:
3000 TL
Eşdeğer Mansiyonlar (3'er adet): 1000 TL

2020 Yılı Asli Jüri Üyeleri

Çiğdem Polatoğlu (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi - Jüri Başkanı), Ş. Tülin Görgülü (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi), Kayahan Türkantoz (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),  F. Pınar Arabacıoğlu (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi),  Dilek Yıldız (Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi),  Boğaçhan Dündaralp (Mimar, ddrlp Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri), Erhan Vural (Y. Mimar, Aboutblank Mimarlık & Kentsel Tasarım)

Yedek Jüri Üyeleri

Aslı Sungur (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi), Gökçe Tuna Taygun (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

Raportörler

Reyya Kalay Yüzen (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi), Mehmet Yavuzhan Erpay (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi)

Şartname ve başvuru için tıklayınız.

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/cuhadaroglu-2020-ogrenci-proje-yarismasi_180218.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!