Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Güncelleme: İGÜN Kartal Yerleşkesi ‘Boşlukların Tasarımı’ Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen İGÜN Kartal Yerleşkesi ‘Boşlukların Tasarımı’ Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması'nın son başvuru tarihi son başvuru tarihi 9 Mayıs 2024 olarak güncellendi..

yapi.com.tr

GÜNCELLENDİ!

Güncelleme: İGÜN Kartal Yerleşkesi ‘Boşlukların Tasarımı’ Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Güncelleme: İGÜN Kartal Yerleşkesi ‘Boşlukların Tasarımı’ Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 9 Mayıs 2024
TESLİM TARİHİ 28 Mayıs 2024
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 4 Haziran 2024
DÜZENLEYEN

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

WEB ADRESİ

www.gedik.edu.tr

E-POSTA

auda@gedik.edu.tr

İLETİŞİM: İGÜN Kartal Yerleşkesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sokak No: 3 Yakacık 34876 Kartal İstanbul
+ Ajandama Ekle

Yarışmanın Amacı

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmekte olan ‘UYARLANABİLİRLİK’ temalı, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik fikir ve tasarım yarışmasıdır. Yarışmada, İGÜN Kartal Yerleşkesinde kurum kimliği ile örtüşen kullanıcı ve çevresi arasındaki ilişkiye dayalı olarak binalar dışında kalan boşlukların tasarlanması amaçlanmaktadır.  

İGÜN Kartal Yerleşkesi içinde yer alan akademik birimler, ana kampüs alanı olan Halil Kaya Gedik Kampüs alanı için tasarlanmış ve ruhsat projelerinin hazırlığının devam ettiği ‘Yeşil Kampüs’ tasarımının yaklaşık iki yıl sonra yaşama geçirilmesiyle bu kampüse taşınacaktır. Kartal Yerleşkesinde yer alan yapı stokları da (A-B-C Blokları) farklı kullanımlarla yaşama devam edeceklerdir. Bu bağlamda İGÜN Kartal Yerleşkesinde yarışmacıların öneri tasarımları, kalıcı strüktürden ziyade geçici strüktürlerle tasarlamaları önemli bir gerekliliktir. 

Yarışmanın Konusu

Üniversite yerleşkelerinde binaların dışında kalan alanlar; bir araya gelinen, sosyal yaşantının sürdürüldüğü ortak mekânlardır. Üniversite yaşantısında bu mekânların nitelikli olması, öğrencilerin ve diğer kullanıcıların bu alanları isteğe bağlı olarak kullanmaları, yaşantıyı canlı tutarak kullanıcıları bir araya getiren, görmeyi ve görünmeyi sağlayan mekânlar oluşturmaktadır. 

- Yarışma alanına erişim, E-5 (D100) Karayolu üzerindeki yan yoldan sağlanmaktadır. Tanımsız olan bu girişin de öneri tasarım bağlamında bir kampüs girişi kimliğiyle yorumlanması beklenmektedir.

- Yerleşke içerisinde binaların dışında kalan mekânların üniversite yaşantısına nitelikli biçimde katılması için önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir. Öneriler geliştirilirken yerleşkede nitelikli mekânların ya da atıl alanların tespit edilerek tasarıma eklemlenmesi önem taşımaktadır.

- Yerleşkedeki yapılar arası boşluklara ve mevcut koru alanına (mevcut ağaç varlığı korunarak) esnek kullanıma olanak tanıyan, taşınarak yeri değiştirilebilen, ekonomik, sürdürülebilir nitelikte tasarım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Önerilerin ekonomik, sürdürülebilir niteliğe sahip, üretimi hızlı, farklı kullanım çeşitliliğine uygun olması önemli bir gerekliliktir. Bu bağlamda, var olanın anlaşılması ve ona eklemlenen yeni koşullar ve kavramlar ile yerleşke mekânında dış mekânların kullanım olasılıklarının keşfedilmesi, bu yarışmanın öncelikli hedefidir.

- Açık alanların büyük bölümünün otopark olarak kullanımı geçici bir durumdur. Fotoğraflara da yansıyan fiili durumda araç park yerleri büyük bir alanı kaplamaktadır. Öneri tasarımlar, bu alanların kullanım karakteristiklerine yönelik beklentileri içermelidir; mevcut yol sadece servis amaçlı olarak kullanılmalıdır.

Yarışmanın Türü, Şekli ve Katılım Koşulları

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. 

Yarışma; Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve K.K.T.C.’de yer alan) üniversitelerin mimarlık bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Ekip temsilcisi mimarlık öğrencisi olmak üzere diğer disiplin alanlarından öğrencileri de ekip içinde yer alabilir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları zorunludur. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Lisans eğitimine devam eden öğrenciler, 2023-2024 öğrenim yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge (öğrenci belgesi) teslim etmek zorundadır.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin auda@gedik.edu.tr e-posta adresine, 30 Nisan 2024 tarihine kadar; iletişim bilgileri (mail-telefon), öğrenci belgesi ve üye tanıtım belgesinin de ekli olduğu kayıt maili göndermeleri gerekmektedir. Başvuru/kayıt yapmayan kişi ve ekipler yarışmaya katılamazlar. Kayıt maili gönderen kişi ve ekiplere 48 saat içerisinde başvuru onay e-postası gönderilecektir. Ekip olarak katılım halinde ekip temsilcisinin kayıt olması yeterlidir.

- Yarışma ekipleri yarışmaya yalnızca bir (1) proje ile katılabilirler.

- Ekip temsilcileri ve üyeleri yarışmaya farklı ekipler ile tekrar katılamazlar.

- Tüm yarışma paftaları belirtilen tarihlerde ve bu şartnamede belirtilen koşullara uygun şekilde dijital olarak teslim edilmelidir.

- Katılımcıların https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/mimarlik-sehircilik-ve-tasarim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/yarismalar web sayfası üzerinden yayınlanan ve e-posta aracılığı ile iletilen duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

- Yarışmaya gönderilen her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması koşulu aranmaktadır.

- Paftaların ve açıklama raporunun herhangi bir yerinde katılımcıları belirten işaret (ad-soyad vb.) bulunması durumunda; jüri tutanağına işlenir ve proje yarışmadan çıkarılır.

- Yarışma süresince hiçbir katılımcı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen sürede (2 Nisan 2024 – 16 Nisan 2024 saat 17.00’a kadar) auda@gedik.edu.tr adresine e-posta aracılığıyla iletilmelidir.

- Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini, hükümlere uymayı, kişisel bilgilerinin paylaşımını, iletişim bilgileri üzerinden kurulacak bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılmaktadır.

- Yukarıdaki koşulların ihlali durumunda katılımcılar jüri heyeti kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır.

- Yarışmaya katılan proje sahipleri, projeye ait yayım ve basım haklarının İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait olduğunu kabul eder.

Yarışma Takvimi

2 Nisan 2024: Yarışmanın İlanı
16 Nisan 2024 (saat 17.00’a kadar): Son Soru Sorma Tarihi
18 Nisan 2024: Sorulan Sorular ve Cevapların Yayınlanması
9 Mayıs 2024: Kayıt Maili Son Tarihi
28 Mayıs 2024 (saat 23.59’a kadar): Tasarımların, paftaların Son Teslim Tarihi
29-31 Mayıs 2024: Jüri Değerlendirmesi
4 Haziran 2024: Yarışmanın Sonuçlarının Açıklanması

Ödül Dağıtımı ve Kolokyum tarihi web sitesinde duyurulacaktır.

* Yarışma düzenleyicisi zorunlu hallerde tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Danışman Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet KESİK (İGÜN Rektörü), Prof. Dr. M. Zafer AKDEMİR (İGÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı), Doç. Dr. Özlem BELİR (İGÜN Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü), Doç. Dr. Pınar ERKAN BURSA (İGÜN Mimarlık Bölümü), Doç. Dr. Zerrin Funda ÜRÜK (İGÜN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü), Dr. Öğr. Ü. Ruhcan AKİL (İGÜN Görsel İletişim Tasarımı Bölümü), Dr. Öğr. Ü. Sevda Duygu KOLBAY (İGÜN Mimarlık Bölümü), Öğr. Gör. Özgün ÖZBUDAK (İGÜN Mimarlık Bölümü), Öğr. Gör. Duygu ÇIBUK (İGÜN Mimarlık Bölümü)

Asli Jüri Üyeleri: Prof. Dr. M. İlhan ALTAN, (Y. Mimar), Süveyda BAYRAKTAR ATAGÜR (Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarım Uzmanı | SAA Mimarlık | Peyzaj Mimarlığı), İbrahim EYÜP, (Mimar | Eyusta Tasarım Atölyesi), Burak PELENK (Y. Mimar | Buda Mimarlık), Zeki ŞERİFOĞLU, (Y. Mimar | Grup Şerifoğlu Mimarlık)

Yedek Jüri Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Ferhan HASMADEN (İGÜN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü), Dr. Cahit Arsal ARISAL, (Y. Mimar | Restart Mimarlık)

Raportörler: Naime Dilge KARAKUŞ, (Araş. Gör. | İGÜN Mimarlık Bölümü), Bahtiyar POSTA, (Araş. Gör. | İGÜN İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü), Feyza Nur GÜLER, (Mimar)

Yarışma Ödülleri

- Eş Değer Ödül: 3 adet, 10.000 TL

- Eş Değer Mansiyon: 3 adet, 5.000 TL

Ayrıntılı bilgi ve tüm şartnameye ulaşmak için tıklayın

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/guncelleme-igun-kartal-yerleskesi-bosluklarin-tasarimi-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi_204373.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!