Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Kaira Looro 2024 Mimarlık Yarışması - Gebelik Merkezi

Öğrenciler ve genç mimarların katılımına açık "Kaira Looro 2024 Mimarlık Yarışması Gebelik Merkezi"nde erken kayıt için son tarih 29 Şubat 2024.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

Kaira Looro 2024 Mimarlık Yarışması - Gebelik Merkezi Kaira Looro 2024 Mimarlık Yarışması - Gebelik Merkezi
İLK BAŞVURU TARİHİ 12 Ocak 2024
SON BAŞVURU TARİHİ 29 Şubat 2024
TESLİM TARİHİ 11 Haziran 2024
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 9 Temmuz 2024
DÜZENLEYEN

Balouo Salo Derneği

OKUL-ÖĞRENCİ / PROFESYONEL Okul-Öğrenci
WEB ADRESİ

www.kairalooro.com

+ Ajandama Ekle

Hamilelik ve doğum, Sahra Altı Afrika’daki kadınların hayatında çok önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Her yıl 200.000’den fazla kadın temel bakım eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Çok sayıda can alan ve her yıl 1 milyondan fazla çocuğun yetim kalmasına neden olan bu sorun, genellikle temel tıbbi bakıma erişimle önlenebilecek veya tedavi edilebilecek komplikasyonların sonucudur.

Afrika’da her 16 kadından biri doğum yaparken ölme riskiyle karşı karşıyayken, dünyanın diğer bölgelerinde doğum öncesi bakım ve doğum sırasında sağlanan özel destek sayesinde bu risk her 35.000 kadından birini etkilemektedir.

Kadınların kendilerini güvende hissedebilecekleri, gerekli tıbbi bakımı alabilecekleri ve en uygun sağlık koşullarının yanı sıra nitelikli sağlık personelinin varlığından yararlanabilecekleri bir ‘Doğum Merkezi’ tesisi aranmaktadır.

Yarışma Yönetmeliği

1. Katılım şartları

1.1. ‘Kaira Looro’ başlıklı bu yarışma, ‘Balouo Salo’ derneği tarafından insani yardım projelerini desteklemek için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğidir.
1.2. Yarışma kayıt olmak isteyen herkese açıktır.
1.3. Bu yarışma bir “fikir yarışması” olup, 430/2001 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 430/2001 Sayılı İtalya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 (a)
1.4. Her katılımcı, kayıt sırasında 18 ila 35 yaş arasında olmalı ve geçerli bir kimlik ibraz etmelidir.
1.5. Tüm katılımcıların kişisel verileri, 196/03 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca mevzuata uygun olarak münhasıran bu çağrı ile bağlantılı faaliyetler için işlenecektir. Kişisel verileri işlemeyi reddetmek, bu yarışmaya katılmaktan men edilme sebebidir.
1.6. “Balouo Salo” Derneği, mevcut gizlilik mevzuatına uygun olarak, bir kimlik belgesinin kopyasını talep ederek katılımcılar tarafından sağlanan verileri doğrulama hakkına sahiptir.
1.7. Katılımcılar, sağlanan verilerin doğruluğundan ve doğruluğundan münhasıran sorumludur. “Balouo Salo” Derneği bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
1.8. Duyuru ve yönetmelikler, yarışmaya katılan tüm katılımcılar tarafından kayıt oldukları anda bütünüyle kabul edilmiş sayılır.
1.9. Bu Yönetmelik kapsamında ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü için yargı yeri İtalya’nın Katanya şehridir.

2. Katılım Şartları

2.1. “Kaira Looro” Müsabakasına katılmak için bireysel veya takım halinde kayıt olunabilir.
2.2. Takım katılımı durumunda en fazla 5 katılımcı takım olarak kayıt yaptırabilir ve en az bir takım üyesi kayıt tarihinde 35 yaşından büyük olmamalıdır. Ekip tarafından seçilen Takım Lideri, “Kaira Looro” yarışmasının organizatörleri ile iletişim kurmaya yetkili tek kişidir, gerekli olması halinde bu görevle başka bir katılımcının görevlendirildiği durumlar hariç tutulur.
2.3. Takım kaydı yapıldıktan sonra, kanıtlanmış sağlık nedenleri dışında takımın bileşenleri değiştirilemez.
2.4. Katılımcılar, talep üzerine “Balouo Salo” Derneği’nden önceden izin alınmadığı sürece, “Balouo Salo” Derneği tarafından sağlanan yarışma materyallerini yalnızca projeyi geliştirmek için kullanabilirler.
2.5. Katılımcıların, kazananlar listesinin yayınlanmasından önce projeleriyle ilgili materyalleri yayma izni yoktur.
2.6. Katılımcılar tarafından bu düzenlemelerin kabul edilmesi, diğer katılımcılara ve “Balouo Salo” derneğine karşı sadakat ve adalet ilkelerine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt ettikleri anlamına gelir.
2.7. Katılımcılar, yarışmaya katılarak diğer katılımcılara ve/veya kuruluşa karşı ayrımcı ve/veya ırkçı tutum ve hakaretlerde bulunmaktan kaçınır. Katılımcılar, katılımcıların ve/veya “Balouo Salo” Derneği’nin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt ederler. Bu ilkelerin ihlali, yetkili yerlerde/forumlarda ele alınacaktır.

Proje

Yarışmanın amacı, hamilelik boyunca sağlık hizmeti sunan bir Doğum Merkezi için mimari bir tasarım seçmektir. Yenilikçi bir model arıyoruz - her kadının kendini güvende hissedebileceği sembolik, rahat ve profesyonel bir yer.

Bina, insani bir operasyon olarak ve kendi kendini inşa edecek şekilde, yani kalifiye personel veya inşaat şirketleri olmadan, yerel halkın doğrudan katılımıyla, ağır araçlar kullanılmadan ve sürdürülebilir teknolojiler ve yerel malzemelerle tasarlanmalıdır.

Proje, mimarın vizyonuna göre bir veya daha fazla yapıda geliştirilebilecek en az aşağıdaki alanları içermelidir:

1. Resepsiyon alanı ve bekleme odası: Hastalar ve yakınları için sıcak bir alan.
2. Sağlık personeli için ayrılmış alan: Tıbbi personelin (yaklaşık 5 kişi) vakaları belgelemesi, karar vermesi, gebelikleri izlemesi, tıbbi aletleri sterilize etmesi ve tıbbi malzemeleri depolaması için özel bir alan. Personel için tuvaletler ve soyunma odaları da sağlanmalıdır.
3. Tıbbi muayene ve konsültasyon alanı: Tıbbi muayeneler ve konsültasyonlar için tasarlanmış bir oda.
4. Semt bölgeleri: Kadınları doğumun ilk aşamalarında izlemek ve doğum odasına transfer için hazırlamak için bir alan ve yataklar, ısıtma pedleri, tuvaletler ve duşlar dahil olmak üzere yenidoğan ve anne bakımı için ekipman içeren bir doğum sonrası iyileşme alanı. (Maksimum 8 yatak)
5. Doğum ve doğum alanı: En üst düzeyde hijyen ve aydınlatmaya sahip bir doğum alanı.
6. Sezaryen ameliyatları için ameliyat alanı: Komplikasyon veya cerrahi prosedür durumunda kullanılmak üzere steril bir ameliyathane.
7. Yenidoğan gözlem alanı: Komplikasyon veya erken doğum durumunda, doğumdan sonra yenidoğanların izlenmesine ayrılmış bir alan.

Tüm bu ortamlar, hem hamile kadınlar ve yeni doğan bebekler hem de sağlık personeli için konfor ve güvenliği garanti edecek şekilde en yüksek hijyenik ve sıhhi koşulları sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Tasarım aşağıdaki temel özelliklere uygun olmalıdır:

- Maksimum kapalı yüzey alanı: 350 metrekare (duvarlar ve koridorlar dahil);
- Sadece zemin kat. Üst katlara izin verilmemektedir;
- Yapı malzemelerinin (örneğin toprak, beton, ahşap, vb.) toplam maliyeti 70.000 Euro’yu aşmamalıdır;
- Elektrik ve su tesisatlarının, mobilyaların, çevre alanlarının ve sokak mobilyalarının tasarımı gerekli değildir;
- Arazi çerçeve planı gerekli değildir;
- İşçilik ve ekipman maliyetlerinin değerlendirilmesi gerekli değildir.

Yarışmanın Amaçları

Kaira Looro, Balouo Salo insani yardım kuruluşu tarafından düzenlenen, öncelikle öğrencileri ve genç mimarları, mühendisleri veya tasarımcıları hedefleyen, kâr amacı gütmeyen bir mimari etkinliktir.

Yarışmanın adı Senegal, Gambiya, Gine ve Mali’de yaygın olan Mandinga dilinden gelmektedir. “Barışı inşa etme” veya “barış mimarisi” anlamına gelir ve barışın hüküm sürdüğü destekleyici bir ortam inşa etmeyi amaçlayan bir yaklaşımı ifade eder.

Etkinliğin amacı, uluslararası toplumda insani konularda farkındalık yaratmak ve aynı zamanda gelirlerin bağışlandığı hayır projeleri inşa etmek için fon toplamaktır.

Yarışmanın amacı, yetenekli genç mimarlara uluslararası görünürlük ve mesleki gelişim fırsatları sağlamaktır.

Yarışma, iklim değişikliklerine ve insani krizlere somut bir cevap verebilecek mimarlık araştırmalarını teşvik ederek sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik eder.

Kazanan tasarım Balouo Salo organizasyonu tarafından değerlendirilecek ve uygunsa, teknolojik, insani ve ekonomik fizibilitesini yararlanıcı bağlamında değerlendirecek kâr amacı gütmeyen bir proje olarak uygulanacaktır. Kuruluş, tasarımı daha uygulanabilir hale getirmek ve kazananları dahil etmek için tasarımda değişiklik yapma hakkına sahiptir ve her durumda ekip üyelerinin mimari konseptin yaratıcıları olduğunu kabul edecektir. Tasarım, organizasyon kriterlerini karşılamıyorsa, başka bir kazanan tasarım seçilebilecektir.

İnşaat, hayırseverlik bağışı teşkil edecek kayıt ücretlerinden gelen yarışma gelirlerinden ortaklaşa finanse edilecektir.

Ödüllendirilen tüm projeler, Balouo Salo organizasyonuna ücretsiz bir bağış olarak değerlendirilmelidir; organizasyon bu projeleri Afrika’daki kırsal toplulukların gelişimi için çalışan diğer kuruluşlarla, ortak kurumlarla ve bakanlıklarla paylaşabilir veya bunlara bağışlayabilir.

Yarışma kâr amacı gütmez ve gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacaktır.

Ödüller

Birinci Ödül: 5.000 € + Yapı + KKAA’da Staj
İkinci Ödül: 2.000 € + EMBT'da Staj
Üçüncü Ödül: 1.000 € + SBGA’da Staj

Mansiyon (2 adet, eşdeğer): 100 €

Özel Mansiyon (5 adet)

20 Finalist ve İlk 50

Jüri
Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates - Japonya), Benedetta Tagliabue (Benedetta Tagliabue - EMBT Architects - İspanya), Mario Cucinella ( Mario Cucinella Architects - İtalya), Agostino Ghirardelli (SBGA - Blengini Ghirardelli - İtalya), Raul Pantaleo (TAM Associati - İtalya), Tosin Oshinowo ( Oshinowo Studio - Nijerya), Emmanuelle Moureaux ( Emmanuelle Moureaux Architecture - Japonya), Urko Sanchez (Urko SancheT Architects - İspanya), Mohamed Amine Siana (Fas), Saad El Kabbaj (Fas), Driss Kettani (Fas)

Kayıt
Katılımcılar tek kişi veya en fazla 5 kişilik takımlar olarak katılabilirler. En az bir üye 35 yaşında veya daha genç olmalıdır (kayıt sırasında). Kayıt ücreti, aşağıda belirtildiği gibi kayıt zamanına bağlı olarak değişecektir:

Erken kayıt - 60 €/takım
Normal kayıt - 90 €/takım
Geç kayıt - 120 €/takım

Takvim

“Erken” kayıt: 12 Ocak - 29 Şubat 2024 (saat 23.59 UTC+0)
“Normal” kayıt: 1 Mart - 8 Nisan 2024(saat 23.59 UTC+0)
“Geç” kayıt: 9 Nisan - 14 Mayıs 2024 (saat 23.59 UTC+0)

Tasarım için son teslim tarihi: 11 Haziran 2024(saat 23.59 UTC+0)
Jüri değerlendirmesi: 23 Haziran - 29 Haziran 2024
Sonuçların açıklanması: 9 Temmuz 2024

Şartname ve başvuru için tıklayınız

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/kaira-looro-2024-mimarlik-yarismasi---gebelik-merkezi_201824.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!