Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

MimED2016 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri

Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından bu yıl 15.'si gerçekleştirilen yarışma, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2015-2016 güz’, ‘2015-2016 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2015-2016 yaz’ yarıyıllarını kapsıyor.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

MimED2016 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri MimED2016 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri
SON BAŞVURU TARİHİ 13 Kasım 2016
DÜZENLEYEN

Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED]

OKUL-ÖĞRENCİ / PROFESYONEL Okul-Öğrenci
E-POSTA

Dr. Meltem BASLO

İLETİŞİM: A: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, oda no.114 34437 Taksim, İstanbul
+ Ajandama Ekle

1.Yarışmayı açan kuruluş
Yarışma, Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on beşincisi gerçekleştirilecek olan ‘MimED2016 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2015-2016 güz’, ‘2015-2016 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2015-2016 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır.

2. Yarışmanın türü
Yarışma mimarlık bölümü öğrencilerine açık ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır. 
Yarışmanın ilk aşamasında yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] dijital olarak yüklenen projeler jüri tarafından değerlendirilecek; ikinci aşamaya seçilen projeler basılı olarak yarışmaya kabul edilecektir. Yarışmanın ikinci aşaması, teslim alınan projelerin sınıflarına göre asılmasıyla oluşturulan sergide jüri değerlendirmesiyle gerçekleştirilecektir.

3. Yarışmaya katılma koşulları
• Yarışma Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerin mimarlık bölümlerine kayıtlı tüm lisans öğrencilerine açıktır.
• ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’ ve ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ olmak üzere dört kategoriden oluşan yarışmaya, öğrenciler ‘2015-2016 güz’, ‘2015-2016 bahar’ ve ‘2015-2016 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında ürettikleri projeleri ile katılabilirler. Dördüncü yıl kategorisine bitirme, diploma, son yarıyıl projeleri vb. dahil değildir. 
• Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Her bir proje için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bir proje birden fazla öğrenci tarafından hazırlanmışsa bir öğrencinin katılım ücretini ödemesi yeterlidir. 

4. Yarışmanın duyurulması
Yarışma www.mimed.org, www.arkitera.com, www.tasarimyarismalari.com ve www.kolokyum.com siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan mimarlık okullarının bölüm sekretaryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri elektronik olarak yollanmaktadır. 

5. Yarışma takvimi
Yarışmanın ilanı / Ön eleme için dijital kayıtların başlangıcı: 25 Ekim 2016  
Soru – Cevap dönemi: 25 – 30 Ekim 2016
Cevapların ilanı: 31 Ekim 2016
Ön eleme için dijital kayıtların sonu: 13 Kasım 2016 
Ön eleme sonuçlarının ilanı: 25 Kasım 2016 
Ön elemeyi geçen projelerin basılı olarak teslimi *: 02 Aralık 2016 / İTÜ Taşkışla, 114
Jüri değerlendirmesi: 10 – 11 Aralık 2016
Sonuçların ilanı / Ödül töreni / Kolokyum: 12 Aralık 2016 / İTÜ Taşkışla, 109 
Proje sergisi: 12 Aralık 2016 – 13 ocak 2017 / İTÜ Taşkışla, 203 koridoru

* posta ile gelen projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 02 Aralık 2016] dikkate alınacaktır.  08 Aralık tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşmasına dikkat edilmelidir. 

6. Sorular ve cevaplar
Yarışmaya ait sorular 25 – 30 Ekim 2016 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla yoluyla Dr. Meltem BASLO’ya baslo@itu.edu.tr adresinden iletilebilir. Cevaplar 31 Ekim 2016 tarihinde www.mimed.org'da duyurulacaktır.

7. Kimliklerin gizliliği
• Yarışma web sitesi üzerinden yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.
• Dijital ön elemeyi geçerek yarışmaya elden teslim edilen ya da posta ile gönderilen basılı bütün projelerin kimlik bilgileri gizli tutulacak ve değerlendirilecektir.
• Raportörler basılı projeleri yarışma web sitesi tarafından otomatik olarak verilen proje kodlarının sınıf ve sırasına göre sergileyecek; jüri projeleri sadece bu proje kodu ile tanıyacaktır.
• Jürinin değerlendirmesi sona erip ödül alan projeler belirlendiği zaman kimlik zarfları açılacak ve ödül sahipleri belli olacaktır.
• Kolokyumda sonuçların ilanından sonra açılacak yarışma sergisinde dijital ön elemeyi geçen tüm projeler yer alacaktır. Bir yarışmacı ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, bu durumu yarışma web sitesinde bulunan “Kimliğim Açıklanmasın” kutucuğunu işaretleyerek belirtmelidir. 

8. DİJİTAL ÖN ELEME 
• Katılımcılar projelerini yükleyebilmek için yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] kayıt olmalıdırlar. Siteden kategorilerine göre otomatik olarak bir proje kodu verilecektir. Bu proje kodu ön elemeyi geçtikten sonra gönderilecek basılı proje paftalarında yer alacak tek kimlik bilgisi olmalıdır. Proje görselleri ve paftalarda öğrencinin ya da proje yürütücüsünün, okulun isminin vb. bilgilerin bulunması projenin diskalifiye olmasına neden olacaktır. 
• Birden fazla proje ile katılmak isteyenler her bir proje için ayrı kayıt yaptırmak durumundadırlar. Her kayıt için aynı isim kullanılabilir ancak farklı elektronik posta adresleri verilmelidir. 
• Takım çalışmaları için proje tipi “Takım” olarak işaretlenmeli; sorumlu kişinin bilgileri girildikten sonra sağ taraftaki “Ekip Üyeleri” kısmında diğer katılımcıların bilgileri eklenmelidir.
• Kayıt sayfasında katılımcı projesinin JPG formatında görsellerini yükleyecektir. En fazla 2 pafta yüklenebilir. Her pafta en fazla 10MB boyutunda olmalıdır.
• Projenin yeri, konusu, içeriği, tasarım konsepti gibi bilgileri içeren 200 kelimelik Türkçe ve 200 kelimelik İngilizce hazırlanmış birer metin yarışma web sitesinde uygun bölüme eklenmelidir.
• Dördüncü sınıf projeleri için [Kategori 4] yüklenecek projenin bitirme, diploma, son yarıyıl projesi vb. olmadığına dair kutucuk işaretlenmelidir.
• Katılımcı kayıt sayfasında proje yürütücüsünün ismini ve elektronik posta adresini belirtmelidir. Yüklenen projeler yürütücülerine onay için gönderilecektir. Proje onaylandıktan sonra katılımcı katılım ücreti olan 50TL’yi yatıracaktır.
Banka bilgileri:
Mimarlık Eğitimi Derneği
TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044  
IBAN - TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44
• Projesi yürütücüsü tarafından onaylanan ve katılım ücretini yatıran katılımcıya projesinin yarışmaya kabul edildiğine dair bilgi mesajı gönderilecektir.
• Tüm projelerin dijital ön eleme için değerlendirilmesi MimED2016 jürisi tarafından gerçekleştirilecektir. Sonuçlar 25 Kasım 2016 tarihinde katılımcılara iletilecektir. 
• Ön elemeyi geçen projeler basılı olarak 02 Aralık 2016 tarihinde elden teslim edilebilir ya da posta ile gönderilebilir [kabul için postaya verilen tarih olarak en son 02 Aralık 2016 dikkate alınacaktır].
• Gönderilecek projelerin yarışma web sitesine yüklenenler ile aynı olması gerekmekte; kesinlikle bir düzeltme / değişiklik / ekleme kabul edilmemektedir. 
• Yarışmaya sadece basılı projeler kabul edilmektedir. Lütfen maket göndermeyiniz.

9. Dijital proje formatı
Dijital ön elemede yarışma web sitesine yüklenecek proje paftaları “Proje Görseli” olarak adlandırılmıştır. Bu paftaların özellikleri:
• Her bir proje için en fazla 2 adet proje paftası yüklenebilir.
• Paftalar A1 boyutunda [59,4cm. X 84,1cm.] dikey [portrait] olarak düzenlenmiş ve JPG formatında olmalıdır.
• Yarışma web sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje paftasında en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde olarak yer alacaktır. Metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
• Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.

10. Teslimde istenenler
• Basılı proje panoları 
Ön elemeyi geçen ve basılı olarak gönderilecek proje panolarının özellikleri:
- Projeler sergileme kolaylığı açısından en fazla 2 adet A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda sert zeminli [kalın karton, fotoblok, oluklu mukavva vb.] pano üzerinde [yapıştırma, baskı, vb.] sunulacaktır. 
- Bu pano[lar] dikey [portrait] şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Panoların sergileme durumuna göre yan yana ya da alt alta konulabileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki panoya bölünmemelidir.
- Teslim edilecek projeye ait her bir panonun üst kısmında 2cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bantın sağ köşesinde 1x6cm. ebatlarında oluşturulacak bir kutuda yarışma web sitesinden verilen proje kodu, bantın sol köşesinde ise MimED2016 yarışmasının hangi yıla ait olduğunu ve yarışmacının yarışmaya hangi kategoriden katıldığını belirten bir ifade yer alacaktır. Bu ifade her bir yıl için ‘MimED2016  I  kategori: 1.yıl’, ‘MimED2016  I  kategori: 2.yıl’, ‘MimED2016  I  kategori: 3.yıl’, ‘MimED2016  I  kategori: 4.yıl’ şeklinde olacaktır.
-  Birden fazla proje ile yapılan katılımlarda her bir proje için web sitesinin ayrı ayrı verdiği proje kodu kullanılacaktır.
- Yarışma sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje panosunda en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde Türkçe ve İngilizce olarak yer alacaktır. Metinde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
-  Gönderilecek basılı proje panolarının yarışma web sitesine yüklenenler ile aynı olması gerekmekte; kesinlikle bir düzeltme / değişiklik / ekleme kabul edilmemektedir. Web sitesine yüklenen görsellere kıyasla basılı teslim edilen panolar üzerinde yapılacak tek ekleme Kategori ve Proje kodunun bulunduğu 2cm bant olmalıdır.
- Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.    
• Kimlik zarfı
‘KİMLİK ZARFI’ sağ üst köşesinde, yarışma web sitesinden verilen ve projeye ait her bir panoda da yer alan proje kodunun yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. 
Proje ile birlikte teslim edilecek olan ‘KİMLİK ZARFI’nda aşağıdakiler yer almalıdır:
o Katılımcının yarışma web sitesindeki kayıt sayfasının çıktısı 
o Projenin kaydedildiği CD veya DVD [‘MimED mimarlık öğrencileri proje yarışması arşivi’ oluşturmak, aynı zamanda ikinci aşamaya kalan projelerin yayınlanması için kullanılmak üzere projenin JPG formatında, 200dpi çözünürlükte birebir kopyalarını içeren ve üzerinde proje sahibinin isim, soy isim ve proje kodunun bulunduğu bir CD veya DVD]
o Katılım ücretinin yatırıldığına dair belge [banka / ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı, vb.]

11. Katılım ücreti
MimED2016 Öğrenci Ödülleri’ne gönderilen her bir proje için 50TL katılım ücreti alınmaktadır. Katılım ücreti dijital kayıt sırasında projenin proje yürütücüsü onayı almasından sonra yatırılmalıdır. Kayıtın tamamlanması ve onaylanması için yarışma hesabı kontrol edilecektir.
Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir.
Banka bilgileri:     
Mimarlık Eğitimi Derneği
TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044                           
IBAN - TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44
Dijital ön elemeyi geçemeyen veya basılı teslimden sonra ikinci aşamada yarışma şartnamesine uymadığı için elenen projelerin katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

12. Teslim 
Şartnamenin 10 numaralı maddesinde belirtilen tüm dokümanlar elden veya posta ile iletilebilir.
• Elden teslim edilecek projeler 02 Aralık 2016 cuma günü saat 11.00-18.00 arasında aşağıdaki adrese ulaştırılacaktır.
• Posta ile gönderilecek projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 2 Aralık 2016] dikkate alınacaktır.
Adres:
MimED2016 – Dr. Meltem BASLO
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Binası, oda no:114, 34437 Taksim / İstanbul

13. Jüri
Yarışmaya katılan projeler çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
MimED 2016 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *
Ozan AVCI [Araş.Gör.Dr., İTÜ]
Sevince BAYRAK GÖKTAŞ [Y.Doç.Dr., MEF / SO? Mimarlık ve Fikriyat]    
Sinan KAFADAR [Mimar, İTÜ, METEX Design Group]    
İnci KALE BASA [Doç.Dr., ODTÜ]    
Maria José PIZARRO [Prof., Uni. Politécnica de Madrid, Rueda Pizarro Arquitectos]    
Gökçeçiçek SAVAŞIR [Doç.Dr., DEÜ]    
Neil SPILLER [Prof., University of Greenwich]    
Erhan VURAL [Mimar, YTÜ, ABOUTBLANK]    
Belkıs ULUOĞLU [Prof.Dr., İTÜ]    
Tülin VURAL ARSLAN [Doç.Dr., Uludağ]    
* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

Raportörler
Berrak KIRBAŞ [Araş.Gör., YTÜ]
Meltem BASLO [Araş.Gör.Dr., İTÜ]

14. Ödüller
• MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.
• Tüm ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ ve ‘teşvik ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.
• MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler. 
• MimED2016 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 1.500TL, teşvik ödülüne ise 750TL para ödülü verilecektir.
• Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – yer alacaktır. Dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya katılan bütün projeler de yarışma katalogu içinde bir görselle temsil edilecektir. 

15. Sonuçların açıklanması 
Yarışmanın sonuçları 12 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan kolokyumda açıklanacak ve aynı zamanda www.mimed.org'da duyurulacaktır. 

16. Projelerin geri verilmesi
MimED yarışmada ödül alan tüm projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmada ödül almayan projeler – aksi belirtilmedikçe – MimED tarafından yayınlanabilir. Ödüllü projeler teslim edilmez; diğerlerini katılımcılar ödül töreninden 3 ay sonra yarışmanın dönem raportörleri kanalıyla geri alacaklardır. Bu tarihten sonra MimED’in projelerle ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

17. Şartlar ve geçerlilikler
• MimED Öğrenci Proje Yarışması’na gönderilen projelerde teknik, doğal veya postadan kaynaklanan gecikmelerden ve problemlerden ötürü sorumluluk kabul edilmez. 
• Postayla gönderilecek projelerin, en geç 02 Aralık 2016 tarihinde postalanmaları ve en geç 08 Aralık 2016 perşembe gününe kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşmış olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler jüri tarafından değerlendirilemeyecektir.
• Paftalarda proje sahibi kişi / grup, üniversite, proje yürütücüsü, vs.’ye ait herhangi bir kimlik belirtici yazı veya simge yer alması durumunda, söz konusu projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Şartnamenin 10 numaralı maddesinde belirtilen proje pano niteliklerine [pafta boyutu, yönü, formatı, paftaların sert malzeme üzerinde yer alması, vb.] uymayan projeler raportörlerin jüriye sunacağı rapor ile jüri kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılabilecektir.  
• Dijital ön elemeyi geçemeyen ve/ya değerlendirme dışı bırakılan projelere ait ‘katılım ücreti’ geri ödenmemektedir. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayın.

 

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/mimed2016-mimarlik-ogrencileri-proje-odulleri_151677.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!